Construction Equipment Sverige

Volvo CE och National Geographic går samman för en hållbarhetskampanj

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har gjort gemensam sak med National Geographic för att uppmärksamma ett sensationellt projekt för att undsätta ett utsatt samhälle som hotas av stigande havsnivåer.

Volvo mega project Sundarbans

Genom ett nytt samarbete som förenar de båda företagens gemensamma värderingar om att skapa en planet i balans kommer den här nya kampanjen att visa hur Volvos grävmaskiner används i byggandet av skyddsvallar i Sundarban, en historisk region mellan Indien och Bangladesh, för att skydda landområdet från översvämningshotet. Det högt skattade Sundarbandeltat är hemvist åt den bengaliska tigern och står på Unescos världsarvslista – men är under ständigt hot om ödeläggelse utan skyndsamt och långsiktigt agerande.

Sundarban, som sträcker sig längs Bengaliska viken, är hemvist åt flera utrotningshotade arter och bebos av 4,5 miljoner människor. Efter en förödande cyklon år 2009 förstördes bördig mark, boskap dödades och lerväggarna som skyddade öarna spolades bort. Området är därför ytterst utsatt för översvämningar med tidvatten så dramatiskt att ungefär en tredjedel av all mark försvinner och kommer tillbaka igen varje dag. Problemet förvärras dessutom av bristen på rent vatten i Indien, ett land där 80 % av vattnet är förorenat.

Kampanjen visar hur 20 grävmaskiner från Volvo har använts på världsarvsplatsen för att bygga upp dessa skyddsvallar igen och säkerställa att mark och boskap skyddas mot skadorna från översvämningar av saltvatten.

Volvos megaprojekt i Sundarban

Det digitala partnerskapet har mynnat ut i en serie kortfilmer som ska marknadsföras till en global publik under en gemensam månadskampanj, där filmiskt innehåll blandas med en berättelse som har ett djupare syfte. Filmerna kommer inte bara att från och med idag sändas som en del av Volvo CE:s prisbelönta ”The Megaproject Listing” – en global kampanj där några av världens mest otroliga byggprojekt visas upp – utan även i alla National Geographics digitala kanaler.

Bill Law, kommunikationschef på Volvo CE, säger: ”Det här fantastiska projektet är ännu ett steg framåt i vår globala kamp mot klimatförändringarna och vi är stolta över att göra vår del i arbetet med att högst bokstavligen bygga en bättre värld. Det gläder oss att kunna visa hur viktigt det här initiativet är tillsammans med National Geographic – vi delar inte bara samma ambition om att bygga morgondagen, utan genom det här partnerskapet kan vi även sprida budskapet till en ännu större global publik.”

Om du vill läsa mer Sundarban kan du besöka https://www.volvoce.com/global/en/spirit-magazine/saving-invaluable-land/ och Volvo CE:s kanaler i sociala medier.

Bild 1: Sundarban, med sina över 4,5 miljoner invånare, löper stor risk att drabbas av översvämningar.
Bild 2: Den historiska regionen mellan Indien och Bangladesh är upptagen på Unescos världsarvslista.

Februari 2019