Construction Equipment Sverige

Volvos ramstyrda dumprar i G-serien: hjälper förarna att prestera

Volvo Construction Equipment har uppdaterat sin G-serie med ramstyrda dumprar. Bland de nya funktionerna märks Cruise Control, Downhill Speed Control och OptiShift, som alla stärker G-seriens ställning som förarnas förstahandsval.

Articulated Hauler A30G Stage V

Komfort och produktivitet går hand i hand, och oavsett vilka andra maskiner det finns på platsen, så föredrar de flesta förare Volvo. Den nya G-serien hjälper dig att hålla uppe produktiviteten hela dagen, varje dag – även under de mest krävande förhållandena – tack vare sin oslagbara komfort, smidiga användning och höga säkerhet.

Ramstyrd dumper A45G Steg VTotal förarkontroll

G-serien är späckad med funktioner som hjälper förare att få ut mesta möjliga av maskinen, som Hill Assist, last- och tippbroms samt dynamiska Volvo Engine Brake.

Med den senaste serien uppdateringar har dessa funktioner nu sällskap av nya Cruise Control och Downhill Speed Control. Föraren kan ställa in och justera Cruise Control för att hålla en konstant körhastighet, vilket ger jämnare och mer effektiva transporter, medan nya Downhill Speed Control ser till att föraren kan behålla kontrollen och hastigheten i nedförsbackar. Ramstyrd dumper A45G Steg VResultatet av båda dessa innovationer är ökad säkerhet, komfort och produktivitet i alla lägen.

Den ergonomiska hytten och de användarvänliga reglagen är utformade för att passa alla förare. Automatiska funktioner, till exempel nya OptiShift som ger bättre bränsleeffektivitet och produktivitet genom kortare cykeltider och högre förarkomfort, gör användningen ännu smidigare – och således förarna nöjdare.

Komfort och säkerhet

Volvos nya G-serie med ramstyrda dumprar är framtagen för att ge förarna högre komfort under långa arbetspass. Den unika Volvo-styrningen, utmärkta fjädringen, låga bullernivåerna, utrymmet och sikten bidrar alla till att hålla förarna alerta, vilket gynnar produktiviteten.

Oavsett om du är en förare, utbildare, tekniker eller annan personal på arbetsplatsen, så är säkerheten av yttersta vikt, och G-seriens oslagbara sikt och effektiva belysning tillsammans med ett antal intelligenta säkerhetsfunktioner ökar tryggheten för alla. Funktioner som tippstöd bidrar till att hålla föraren och personer som arbetar runt maskinen säkrare, även i de mest krävande arbetsmiljöer.

Ramstyrd dumper A40G Steg V