Construction Equipment Sverige

Steg V: Optimerat för morgondagen

Volvo Construction Equipment presenterar motorer som uppfyller Steg V-kraven på Bauma i München.

Volvo CE will be delivering maximum power and performance with new engine technology

Motor- och entreprenadmaskintillverkare står inför sin tuffaste utsläppsutmaning någonsin när EU:s nya Steg V-utsläppsregler träder i kraft den här månaden. Volvo CE kommer att leverera maximal kraft och prestanda med ny motorteknik som utgör ytterligare ett steg mot en mer hållbar morgondag.

Med Steg V införs partikelgränsvärden för alla tillverkare av motorer mellan 19 kW och 560 kW, vilket innebär att dieselpartikelfilter (DPF) måste ingå i motorinstallationens EATS i maskinerna. Dessutom kommer det att bli större fokus på utsläppen under maskinens användning.

För motorer med ett effektband större än 130 kW och mindre än 56 kW började gränsvärdena att gälla från den 1 januari 2019. För motorer med ett effektband mellan 56–130 kW träder lagstiftningen i kraft ett år senare, den 1 januari 2020. Volvo CE ligger redan steget före med dessa motorer, eftersom företaget beslutade att införa Steg V-motorer för båda effektbandsområdena redan vid årets början.

Mats Andersson, chef för marknadsföring och försäljningssupport i försäljningsregion EMEA på Volvo CE, säger: ”Trycket ökar på tillverkarna att säkerställa att motorerna uppfyller de strängaste utsläppsstandarderna och de här nya EU-reglerna är de hårdaste hittills. Med sitt snabba införande av motorer som uppfyller Steg V-kraven har dock Volvo CE visat sin vilja att bygga en mer hållbar framtid för sina kunder redan idag.”

Det sofistikerade Steg V-utbudet har inte bara byggts för att uppfylla dessa stränga krav, utan ger även en rad fördelar för OEMs och förare. Dessa inkluderar:

  • Produktivitet: optimering av kraften för att maximera kundens användning och ge god avkastning.
  • Drifttid: försäkran om att motorn är robust, tillförlitlig och lätt att serva.
  • Ägandekostnad: minimering av bränsleförbrukning och underhållskostnader.
  • Hållbarhet: utsläppsminskning för att skona miljön och följa regelverk.

Den konkurrenskraftiga lösningen kommer i praktiken att vara densamma som för befintliga Steg IV-motorer, förutom att DPF nu krävs för maskiner med motorer mellan 19–36 kW.

Det mycket avancerade systemet har genomgått omfattande tester under de mest krävande driftförhållandena för att säkerställa att kundernas befintliga och framtida behov tillgodoses. Det nya och förbättrade systemet har en laddluftkylare, som kyler inloppsluften för bättre effektivitet, och antingen en turbo med variabel geometri (VGT), utformad för att optimera förhållandet mellan luft och bränsle i turbon när förhållandena ändras, eller en turbo med fast geometri och wastegate (WG). Ett dieselpartikelfilter (DPF) har utformats för att avlägsna dieselpartiklar eller sot från dieselmotorers avgaser, medan en dieseloxidationskatalysator (DOC) används för att oxidera kolväten och kolmonoxid till koldioxid och vatten.

Tack vare efterbehandlingssystemets passiva regenerering elimineras oplanerade stopp under drift. Aktuella tester visar att det inte kommer att finnas något behov av stillastående regenerering under normala driftförhållanden; avgastemperaturen hålls automatiskt på en optimal nivå.

Slutligen minskar funktionen för avgasåtercirkulation – både kyld och okyld – utsläppen genom att en del av avgaserna återcirkuleras tillbaka in i motorn.

Med bränsleeffektivitet och maximal drifttid som ledstjärnor för Volvo CE kan kunderna lita på att deras maskiner uppfyller de strängaste utsläppsstandarderna och är helt optimerade för morgondagens behov.

Volvo CE använder den senaste tekniken från hela Volvokoncernen för att betjäna sina kunder på bästa sätt. Originaltillverkare och förare kan även vara förvissade om att deras behov tillgodoses genom företagets globala nätverk för eftermarknadsservice.