Construction Equipment Sverige

Rapporter låser upp hemligheterna till effektivare maskiner

Det senaste tillskottet till Volvo Construction Equipments Insiktsrapporter ger kunderna en bättre förståelse som underlättar hanteringen av maskinparken och ökar effektiviteten på arbetsplatsen.

Volvo Services Insight Reports

Volvo Construction Equipment fortsätter att maximera effektiviteten på arbetsplatsen för sina kunder genom lanseringen av Produktivitetsrapporter, en ny analystjänst för maskinparker som är framtagen för att övervaka produktionen och därigenom sänka kostnaden per ton.

Telematikdata kan vara ett användbart sätt att förbättra maskinparkens effektivitet och drifttid. Men ett överflöd av data kan komma i vägen för den information som verkligen är viktig. Den senaste rapporten, som har föregåtts av Bränslerapporten som lanserades år 2016 samt Volvo ACTIVE CARE-rapporten (även kallad Hälsorapporten) och Översiktsrapporten som lanserades år 2016, visar vårt engagemang när det gäller att hjälpa kunderna att effektivare hantera sina verksamhetskostnader. Med tillskottet av en ny produktivitetsrapport har Volvo CE samlat alla fyra verktyg i ett samlingspaket – kallat Insiktsrapporter (Insight Reports). Med en rad analyser att välja mellan kan kunderna skräddarsy rapporter utifrån sina specifika behov för ökad lönsamhet.

Med hjälp av telematikdata som skickas från maskinerna identifieras förbättringsområden tydligt i Insiktsrapporterna. CareTrack-telematiksystemet sammanställer automatiskt tusentals maskindatapunkter till färdiga rapporter, som sedan skickas till kunden via e-post på vecko- eller månadsbasis. Genom att samla in detaljerad data och presentera den i ett lättfattligt format kan kunderna ägna mindre tid åt att gå igenom komplex maskininformation och istället fokusera mer på verksamheten. Med hjälp av insikterna och maskindata kan kunderna bättre förstå hur deras maskiner används och fatta välinformerade beslut som gynnar lönsamheten överlag.

Volvo Services Insiktsrapporter

Välja rätt rapport

Den nyligen lanserade Produktivitetsrapporten belyser hur många ton material som har hanterats eller flyttats, vilket hjälper kunderna att få kontroll över verksamhetskostnaderna och ha bättre underlag i anbudsprocesser. Rapporten, som kan fås för Volvos ramstyrda dumprar och hjullastare med vågsystem (OBW), gör det lätt att mäta produktionen och vidta nödvändiga åtgärder för att minska kostnaden per ton. Genom att kombinera både produktivitets- och bränsleförbrukningsdata gör rapporten det enkelt att mäta effektiviteten, med data som totalt antal ton som har hanterats per liter, bränslekostnad per ton och utnyttjande av nyttolast.

Volvo ACTIVE CARE-rapporten bidrar till att minska oplanerad stilleståndstid och reparationskostnader genom att hålla koll på maskinens skick. Den innehåller data som tekniska larm och varningar om förarbeteenden samt rekommenderade åtgärder som minskar onödiga belastningar på maskinen. Genom att analysera fall av felaktig maskinanvändning kan kunderna tidigt diagnostisera problem och vidta korrigerande åtgärder för att skydda sina maskiner. Med rätt diagnostisk information levererad till inkorgen varje vecka har kunderna nyckeln till att förbättra sina verksamhetsrutiner och undvika de kostsamma och tidsödande konsekvenserna av maskinstopp.

Bränslerapporten är utformad för att hjälpa kunderna minska bränsleförbrukningen – den viktigaste driftkostnadsfaktorn – och ger en helhetsbild av en maskinparks effektivitet. I rapporten identifieras alla maskiner som inte används som avsett, och enheter som kan orsaka onödiga bränsleutgifter belyses. Rapporten används även för att följa utvecklingen för affärsmål med hjälp av upp till åtta nyckeltal utifrån verksamhetens krav, och kan inkludera budgeterade bränslekostnader för att förutspå potentiella kostnader och besparingar.

Nyckelinformation relaterad till en maskinparks hälsa, bränsleeffektivitet och produktivitet presenteras i Översiktrapporten, där kunderna kan överblicka helheten och identifiera trender. Eventuella problem som behöver åtgärdas flaggas, så att kunderna kan omdefiniera verksamhetsrutiner, implementera nya arbetssätt och adressera problem innan de leder till stillestånd.

Med hjälp av Insiktsrapporter kan kunderna förbättra sina Volvo-maskiners drifttid, bränsleeffektivitet och produktivitet. Data är även tillgänglig i Excel- och CSV-format om kunderna vill exportera data för vidare analys.

Support när du behöver den

Med en rad konsulttjänster, inklusive bränslerådgivning och förarutbildning, kan kunderna få expertråd av sin Volvo-återförsäljare och ta fram en plan för att öka effektiviteten på arbetsplatsen.