Construction Equipment Sverige

Ökad drifttid tack vare Volvo ACTIVE CARE

Den globala utrullningen av ACTIVE CARE är ännu en unik branschnyhet från Volvo CE. Det gör maskintelematik mindre beräkningsintensiv för kunderna – tack vare en kombination av maskinparksövervakning och omfattande maskinrapporter som ger vägledning om lämpliga åtgärder.

När telematik och fjärrkonnektivitet gör sitt intåg ombord är det lätt hänt att platschefer överväldigades av mängden data som produceras av moderna anläggningsmaskiner. När Volvo Construction Equipments (Volvo CE) unika Volvo ACTIVE CARE nu kommer att erbjudas globalt axlar Volvo bördan av att övervaka och rapportera maskiners hälsa, så att kunderna kan ägna mer tid åt att fokusera på sina verksamheter. Volvo ACTIVE CARE är en intelligent telematiktjänst som sammanför övervakning av maskinhälsa med veckorapporter som tillsammans ger mindre stilleståndstid. 
Fjärranalys ger flera fördelar, inklusive att kunna fånga upp problem innan de leder till funktionsfel och smidig schemaläggning av service. Genom att veta vad problemet är kan återförsäljarens tekniker göra färre besök hos kunden och kan ha med sig rätt verktyg, reservdelar och expertis för att öka möjligheten till att lösa problemet på första besöket. Allt detta ger sammantaget ökad drifttid och lägre kostnad för kunden.

 

SÅ FUNGERAR DET

Processen är enkel: maskindatapunkter samlas in via CareTrack – Volvos telematiksystem – och fjärrövervakas via konnektivitet maskin-till-maskin av Volvo Uptime Centers världen över. Här använder dedikerade Volvoexperter som verkligen förstår maskinerna toppmodern diagnostikprogramvara för att behandla informationen. När ett kritiskt larm eller ett fel på en maskin upptäckts, så meddelas återförsäljaren och får diagnostisk information om felet. Återförsäljaren kan sedan informera kunden om problemet och planera när den korrigerande åtgärden ska utföras. 


Allvarliga fel tillhör lyckligtvis sällsyntheterna, men kunderna kan vara tryggt förvissade om att deras maskiner hela tiden övervakas via veckovisa drifttidsrapporter. I dessa rapporter belyses områden som kan öka tillgängligheten för en enskild maskin – eller en hel maskinpark.

Veckovisa insikter, långsiktig effekt

Den största fördelen med Volvo ACTIVE CARE och våra dedikerade Uptime Centers är att kunden inte längre behöver lägga tid på att analysera en stor mängd maskininformation – detta görs åt dem av Volvo och deras Volvoåterförsäljare. 
Den här mer regelbundna interaktionen hjälper Volvo, återförsäljaren och kunderna att arbeta tillsammans för att identifiera åtgärder som kan ha stor påverkan på en av de största drivkrafterna bakom lönsamheten: drifttiden.

”Tack vare Volvo ACTIVE CARE kan vi hela tiden öka drifttiden”, säger Koen Sips, ansvarig för kundlösningar på Volvo CE.

Bild 1: Volvo ACTIVE CARE gör maskintelematik mindre beräkningsintensiv för kunderna.
Bild 2: Insiktsfulla veckorapporter.