Construction Equipment Sverige

Fyra sätt som förarutbildning kan ge lägre total ägandekostnad

Förarna har mycket stor påverkan på den totala ägandekostnaden. Kunder som investerar i sin personal blir rikligt belönade på lång sikt eftersom det hjälper dem att få ut mesta möjliga av sina maskiner. Här är de fyra främsta sätten där förarutbildning kan göra skillnad.

1. Spara pengar på bränsle

Oerfarna förare som hela tiden trycker gasen i botten och kör ryckigt med maskinen får bränsleförbrukningen att skena iväg. Bränsle är inte billigt och med tiden leder detta till plågsamt stora belopp som slösas på onödig bränsleförbrukning. Genom utbildning kan förarna utveckla en känsla för hur mycket kraft de behöver, medan de undviker att spinna med hjulen. Även erfarna förare har nytta av en kurs, till exempel vår EcoOperator-utbildning, som hjälper deltagarna att planera sitt arbete på det smartaste sättet och maximera nyttan av de senaste effektivitetshöjande funktionerna på nya Volvomaskiner. Investeringen har snart betalat sig. Därefter syns alla besparingar på bränsleförbrukningen direkt i resultatet.

2. Sänka underhållskostnaderna

Utöver att slösa bränsle, leder rusning av motorn, ryckig körnng eller överbelastning till onödigt slitage på motorn och förkortar livslängden på dess komponenter. Outbildade förare kan rentav försöka sig på farliga manövrer eller jobb som en maskin inte är lämpad för, vilket kan leda till kostsamma skador. Att utbilda förarna uppmuntrar dem att arbeta med maskinen på ett jämnt, varsamt och ansvarsfullt sätt, vilket i det långa loppet ger avsevärt lägre underhållskostnader.

3. Undvika kostsamma olyckor

Olyckor är varje kunds mardröm. Även om varken föraren eller några andra personer på arbetsplatsen kommer till skada, så leder olyckor likväl till oplanerade stillestånd medan olycksorsaken utreds och eventuella materiella skador åtgärdas. Förlorad produktionstid och reparationskostnader är skoningslösa mot vinsten. Volvo månar om säkerheten och bygger in många säkerhetsstärkande funktioner i sina maskiner, men kan inte gardera dem mot felaktig användning. Utbildning hjälper förarna att utveckla sin säkerhetsmedvetenhet för att säkerställa att de alltid använder maskinen på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, medan de har koll på andra personer och maskiner på platsen. Säker produktion är tillförlitlig produktion, vilket ger lägre total ägandekostnad.

4. Öka den totala produktionen

Förarnas skicklighet har enorm påverkan på hur mycket arbete de kan få gjort under ett arbetspass. Förare som planerar sitt arbete effektivt, använder exakta rörelser och eftersträvar optimal last- eller fyllnadsfaktor sparar mycket tid. Att stärka förarnas skicklighet ökar deras produktivitet dramatiskt – och ju mer som produceras, desto mer tjänar du.

Volvo-simulatorer

Maximera lönsamheten

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Vice VD Corporate Communication

Volvo Construction Equipment

Försäljningsregion EMEA (Europa – Mellanöstern – Afrika)

Tel: + 46 16 5415906

anne.bast@volvo.com

Hannah Kitchener

SE10 PR

London

Tel: +44 207 923 5863

hannah.kitchener@se10.com