Construction Equipment Sverige

Utforskar potentialen för 5G inom anläggning

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) tillhör en liten skara pionjärföretag som är först ut i världen med att testa mobil 5G-uppkoppling. Vi har pratat med 5G-experten Calle Skillsäter, Volvo CE:s tekniska specialist för uppkopplade maskiner, om det här programmet som kan ge innovationskraften i anläggningsbranschen en rejäl skjuts.

5G-partnerprogrammet med Telia och Ericsson är den första industriella tillämpningen av 5G, och endast ett fåtal företag i Norden deltar. För Volvo innebär detta att testa utvecklingen av fjärrstyrda maskiner och utforska potentialen för autonoma lösningar ute i verkligheten.

Calle, vad innebär det här testet för Volvo CE?

Med 5G kan vi transportera data på sätt vi tidigare bara kunde drömma om. Ett snabbare, tillförlitligare mobilnät innebär att vi ligger i framkant när det gäller att snabbare införa teknik som automation på marknaden. Något som hade verkat omöjligt för några år sedan är idag en högst reell möjlighet.

Så, vad exakt är det ni testar? Och hur ser testområdet ut?

Vi har ett testområde på 25 hektar där vår fjärrstyrda hjullastare, L180H, finns – och en simulator i ett tält cirka 100 meter bort bakom en betongvägg. Själva testbanan har ett antal fysiska hinder, uppförs- och nedförsbackar samt ojämn terräng – allt utformat för att efterlikna de verkliga förhållandena på en arbetsplats. För tillfället befinner sig simulatorn faktiskt rätt nära maskinen, men det är bara för att vi ska vara nära banan för att kunna justera förhållandena. Egentligen skulle maskinen skulle kunna befinna sig mycket längre bort.

PressRelease2019_April26_02Hur långt?

Under 2017 lyckades vi placera en maskin 400 meter under marken och styra den från ytan. Och när vi först testade tekniken under 2015 hade vi en grävmaskin i Eskilstuna som vi styrde från Barcelona. Det säger en del om potentialen för fjärranvändning. Och nu, med den mindre latens som 5G erbjuder, fungerar verkligen fjärranvändning på extremt långa avstånd. Men på ett visst avstånd blir latensen i nätverket ändå stor.

Hur länge kommer testerna att pågå och vad hoppas ni uppnå?

Vi kommer att testa den här tekniken i två år. Under den här tiden kommer vi att se nätverkets prestanda utvecklas och bli bättre. Vad som är riktigt spännande är att vi i det här tidiga skedet befinner oss i en unik position för att rätta till eventuella problem och spela en nyckelroll i att faktiskt påverka hur 5G kommer att fungera för industriella ändamål när det sedan lanseras på bredare front.

Målet för oss här på Volvo CE är förstås att göra systemet så moget och framgångsrikt att vi kan testa det med våra kunder. Detta för att se hur tekniken kan fungera på en verklig arbetsplats. Förhoppningsvis är det något vi kan göra vid slutet av testerna.

Kommer ni att testa tekniken med andra Volvo-maskiner?

Absolut. Tanken är att vi efter den initiala testfasen med hjullastaren ska kunna testa den med HX2-konceptdumpern för att se om det är möjligt att ha en arbetscykel som hanteras helt med hjälp av 5G. I princip kan vi sedan testa 5G med sex till åtta autonoma dumprar som transporterar grus på platsen.

En del av den bästa potentialen för att utforska den här tekniken tycks finnas i gruvbranschen. Hur kommer det sig?

Gruvdrift kan vara farlig – antingen för personer som använder maskinerna på svårtillgängliga platser eller på grund av gaser som bildas vid sprängning. Men om vi kan avlägsna människor från platsen, så eliminerar vi risken för olyckor helt. Det går dessutom att hantera flera verksamheter och arbetsplatser från en central plats, vilket ökar produktiviteten.

Finns det några andra sektorer som kan tjäna på automation med 5G?

Absolut, det är inte bara gruvbranschen. Skogsbruk kan absolut tjäna på det, eftersom det är en bransch med en mängd inkommande lastbilar som lastar och lossar på tåg, ofta nattetid. Nattarbete är förenat med risker eftersom sikten är sämre och verksamheten kan göras säkrare genom att eliminera behovet av förare. Och som sagt: när det gäller riktigt farliga jobb i stålbranschen eller energisektorn, där fysisk förflyttning av material kan innebära risk för explosion eller utsläpp av giftiga gaser, är det helt klart en bra lösning att avlägsna människor.

Men för anläggningsbranschen handlar det mest om att öka produktiviteten?

Säkerheten är självfallet en viktig faktor, men 5G kommer helt klart att ha en direkt positiv effekt på produktiviteten. Dagens fjärrstyrningsteknik har en fördröjning som gör det mycket svårt att styra en maskin med nämnvärd hastighet eller precision, men med 5G sker det så gott som i realtid. Dessutom är bildkvaliteten mycket bättre – videoinspelningar har bättre upplösning och 5G har en stabilare anslutning – och allt detta sammantaget underlättar för föraren i simulatorn.

Vilka utmaningar har ni ställts inför än så länge?

I början var det svårt att få tag i hårdvaran. Vi befinner oss så tidigt i testerna att det var svårt att hitta modem för att kommunicera med antennen. Telia har varit till stor hjälp med att förse oss med rätt utrustning. Testningen av tekniken befinner sig i ett så tidigt skede att det självfallet har både fördelar och nackdelar.

Och när dessa problem har lösts, när får vi se 5G lanseras till industrin i stort?

Det beror på olika användningsfall inom anläggning – hur man arbetar, om man uppfyller branschens krav eller om det är genomförbart ur kundperspektiv. De som har störst nytta av 5G kommer att få tekniken först, men det kommer ta tid att bygga nätverket och den infrastruktur som krävs. För oss här i anläggningsbranschen och för statiska verksamheter som stenbrott eller gruvor kan tekniken faktiskt komma ganska fort. Timingen är bra – våra kunder behöver konnektivitet och de vill ha mer data. Och det är vi som genomför forskningen för att ta reda på hur möjligt detta är.

Bild 1: Volvo CE testar för närvarande potentialen med 5G när det gäller att använda en fjärrstyrd hjullastare.
Bild 2: Calle Skillsäter, Volvo CE:s tekniska specialist för uppkopplade maskiner.