Construction Equipment Sverige

Tre enkla sätt att minska den totala ägandekostnaden för grävmaskiner

Kostnaden för att äga en grävmaskin inbegriper så mycket mer än bara det initiala inköpspriset. Bränsleförbrukning, underhåll och värdeminskning spelar alla en viktig roll. Genom att förstå dessa faktorer och välja en maskin som är utrustad för att kontrollera dem kan ägare få ut mer av sin grävmaskin för mindre.

1. Variera arbetslägena och använda funktionen för automatisk tomgång

Bränsle är ofta den största kostnaden när man använder entreprenadmaskiner. På vissa marknader kan den vida överstiga kostnaderna för arbetskraft, underhåll och försäkring. Det innebär att man snabbt kan sänka den totala ägandekostnaden markant om man lyckas sänka bränsleförbrukningen.

När man använder en Volvomaskin kan till exempel operatörerna välja mellan nio olika inställningar inom fyra arbetslägen – tomgång (I), fint (F), allmänt (G) och tungt (H) – så att de kan matcha maskinens kraft, och därmed även bränsleförbrukningen, med arbetsuppgiftens behov.

Volvos grävmaskiner har även en funktion för automatisk tomgång, vilket innebär att operatören kan ställa in att maskinen automatiskt ska växla till tomgång när den har varit inaktiv en viss tidsperiod. Detta kan vara allt mellan 3 och 20 sekunder.

Genom att utnyttja båda dessa funktioner kan operatörerna åstadkomma branschledande bränsleeffektivitet – vilket bidrar till att skydda såväl vinster som miljö.

Variera arbetslägena

2. Hantera tomgångstiden noga

Även i Volvo CE:s interna undersökningar är det inte ovanligt att se grävmaskiner gå på tomgång ungefär 50 % av tiden – vilket innebär onödig förbränning av bränsle, slitage på komponenter och fler timmar på klockan.

Genom att koppla upp maskiner med Volvo CE:s telematiksystem CareTrack och begära en Insight Report kan ägare se exakt hur mycket tid deras grävmaskiner går på tomgång och vidta åtgärder för att minska den här siffran. Ett realistiskt mål kan vara omkring 25 %.

Ägare kan rikta in sig på tomgångstiden genom operatörsutbildning eller en diskussion med Volvo CE om hur man bättre kan matcha maskinernas antal och kapacitet på platsen till det antal ton per timme eller kostnad per ton som krävs.

Genom att ta kontroll över tomgångstiden kan ägare sänka bränslekostnaderna (och miljöpåverkan), underhållskostnaderna och värdeminskningen.

Hantera tomgångstiden noga

3. Arbeta proaktivt med underhåll

Uppkopplade maskiner kan även ge lägre underhållskostnader. Istället för att vänta på ett en grävmaskin går sönder innan man utför underhåll och reparationer kan kunderna – med återförsäljarens hjälp – proaktivt övervaka maskinens hälsa. Då kan kunderna upptäcka potentiella problem och åtgärda dem långt innan de riskerar att förvärras till omfattande och kostsamma bekymmer. 

Genom Volvo CE:s nya tjänst Active Care, som erbjuds genom valda återförsäljare, kan Volvo proaktivt axla ansvaret för att övervaka och rapportera om maskinens hälsa, så att maskinägare får mer tid att ägna åt sina egentliga verksamheter. I den här intelligenta telematiktjänsten inryms hälsoövervakning, veckorapporter, varningar och serviceschema. Allt detta ger sammantaget ökad drifttid och lägre kostnad för kunden.

Arbeta proaktivt med underhåll

YTTERLIGARE INFORMATION

Anne Bast

Kommunikationschef
Volvo Construction Equipment
Försäljningsregion Europa/internationellt
E-post: anne.bast@volvo.com
Telefon: 0735585906 

Hannah Kitchener

SE10
London
Tel: +44 207 923 5863
E-post: hannah.kitchener@se10.com