Construction Equipment Sverige

Volvo EC750E HR: branschens mest produktiva rivningsgrävare

Nya EC750E HR, som kan sträcka sig 36 m över mark och 9,5 m under jord, gör anspråk på att vara branschens mest mångsidiga flerfunktionella rivningsgrävare.

Volvo Construction Equipments rivningsgrävare EC750E HR, med exceptionellt hög räckvidd och en maximal tapphöjd på 36 m, kan även enkelt konfigureras med förlängningar och bommar av olika längder till ett flerfunktionellt demonteringsverktyg som passar för en mängd arbetsuppgifter, inklusive under mark och under vatten.

EC750E HR baseras på Volvos allround-grävare EC750E och har omarbetats avsevärt av Volvo för rivningsjobb där hög räckvidd krävs. 

EC750E HR, som är den tyngsta grävaren i Volvos sortiment, tillhör även de rivningsgrävare som har branschens längsta räckvidd och som får användas på de Steg IV/Tier 4 Final-reglerade marknaderna i Europa och Nordamerika.

Den rätta maskinen för varje applikation

Kärnan i EC750E HR:s flexibilitet är att den finns med två aggregat med hög räckvidd och ett grävaggregat med förlängning. Den längsta av de två aggregaten med hög räckvidd ger en maximal tapphöjd på 36 m – medan den bär ett kraftfullt verktyg (på den höjden) på 3,6 ton. En andra konfiguration med hög räckvidd har en maximal tapphöjd på 26 m – med ett större verktyg på maximalt 5 ton. Slutligen ger grävaggregatet med 4,4 m förlängning en tapphöjd på 18 m*. Dessa komponenter kan sedan konfigureras ytterligare – rak-rak (för hög räckvidd), rak-böjd (för bättre tyngdpunkt och utökat säkert arbetsområde framåt) samt böjd-böjd – för arbete under mark. 

Hydrauliska modulära leder

EC750E HR:s flexibla konfigurationsmöjligheter grundas på Volvos patenterade koncept med hydrauliska modulära leder. Den hydrauliska modulära leden använder en hydraullåsmekanism med två tappar för att ändra konfiguration från hög räckvidd till grävning. 

EC750EHR-rivnings-undervagn

Utöver den modulära leden på grundbommen, så finns det nu även en andra hydraulisk modulär led på förlängningsbommen. Gränssnittet på förlängningsbommen är samma som på grävbommen, så att både förlängnings- och grävbommens konfigurationsvinkel snabbt och säkert kan ändras mellan böjd och rak konfiguration. 

Undervagn byggd för rivning

Eftersom stabiliteten är grundläggande för både säkerhet och prestanda i demonteringsapplikationer har EC750E HR en helt ny undervagn. Undervagnen, som är framtagen specifikt för rivningssegmentet, har en tyngd och bredd som överträffar till och med den större Volvo EC950E-grävarens undervagn. Jämfört med EC750E som den baseras på, så är EC750E HR:s undervagn 0,5 m längre och 1 m bredare – och har en imponerande spårvidd på 4,3 m.

EC750EHR-rivnings-undervagn

Med en ytterligare motvikt på 4 ton uppgår EC750E HR:s maskinvikt till 100 ton. Den extra stabiliteten från den större vikten och bredden ger EC750E HR en stabil grund för sina klassledande prestanda. 

Konstruerad med transporterbarhet som ledstjärna

EC750E HR:s infällbara undervagn har bandramar som är lätta att ta bort och sätta dit igen, vilket innebär att EC750E HR är smidig att flytta mellan arbetsplatser. På de flesta marknader räcker det med att ta bort räckviddsbomsenheten, sänka motvikten och fälla in undervagnen, allt på hydraulisk väg, för att transportera maskinen. Det är inte bara bandramarna som är lätta att ta bort, utan hela motvikten, inklusive de extra motvikterna, kan tas bort i en rörelse tack vare ett förstärkt hydrauliskt demonteringssystem.

Kontroll som syns

Volvo Care Cab är den perfekta miljön för rivning på hög höjd. Stora laminerade glasrutor ger god sikt över arbetsområdet, samtidigt som dagsljus flödar in i hytten. Den komfortabla och rymliga hytten, med reglage som ligger bra i handen, går även att tilta uppåt 30 grader, vilket skonar förarens nacke och motverkar trötthet vid arbete på hög höjd. Dessutom ingår ett dammskyddssystem och en kamera på rivningsarmen som standard, med tydliga bilder på den högkvalitativa displayen i hytten. 

Indikator för överbelastning

EC750E HR har som standard en indikator för överbelastning i realtid. Laststatusen beräknas kontinuerligt av ett effektivt lastkontrollsystem, vinkelsensorer på bommen och trycksensorer på huvudcylindern. Informationen visas grafiskt på den överskådliga displayen i hytten, med visuella och ljudliga varningar till föraren när stabilitetsgränsen nås eller överstigs. 

Extra skydd

Både föraren och själva maskinen är väl skyddade i EC750E HR. Volvo Care Cab har bra sikt och ett rammonterat rasskydd (FOG) samt sidokollisionsskydd (SIPS). Själva maskinen har en kraftig bukplåt och underplåt samt svängringsskydd. Bom- och krosscylindrarna har dessutom extra skydd. 

Integrerad rivningslösning

EC750E HR gynnas av Volvos långa erfarenhet av att betjäna kunder som arbetar med rivning på hög höjd världen över. EC750E HR, som är skräddarsydd av Volvos erfarna ingenjörer och synad i sömmarna enligt företagets kvalitetssäkringsrutiner, är en fullfjädrad Volvo-lösning i fråga om konstruktion, tillverkning och eftermarknadsstöd, med en Volvo-garanti för alla komponenter. Hela maskinen är konstruerad enligt Volvos krävande specifikationer och fabriksmonterad till en effektiv och integrerad rivningslösning.

Som för alla Volvo-produkter har dessa grävmaskiner stöd från vårt kundvänliga och kompetenta nätverk av återförsäljare. Volvos högutbildade tekniker använder originaldelar och tillhandahåller en rad lösningar som håller kundernas maskiner produktiva. 

Volvos utbud av maskiner för rivning på hög höjd

 

 

 


EC380E HR 

EC480E HR
EC750E HR

Maskinvikt

(utan verktyg)

51 ton

(112 000 lbs)

63,5 ton

(140 200 lbs)

100 ton

(221 000 lbs)

Max. tapphöjd

23 m

(75 fot 8 tum)

28 m

(91 fot)

36 m/26 m

(118 fot/85 fot)

Max. redskapsvikt

3 ton

(6 620 lbs)

3 ton

(6 620 lbs)

3,6 ton/5 ton

(8 000 lbs/11 000 lbs)

*Friskrivning: Alla specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
**Maskinvikten kan variera mellan olika marknader utifrån tillvalskonfiguration