Construction Equipment Sverige

Volvo Construction Equipment ökar försäljningen med 28 % under fjärde kvartalet

Förbättrad konkurrenskraft och ökad efterfrågan bidrog till ett starkt fjärde kvartal 2017 för Volvo Construction Equipment, där försäljningen ökade med 28 % under perioden och med 31 % för helåret.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) gjorde ett starkt resultat under fjärde kvartalet 2017, och bidrog till att Volvokoncernen uppnådde sin högsta försäljning och sitt bästa rörelseresultat någonsin. Förbättrad konkurrenskraft tillsammans med växande efterfrågan, i synnerhet i Asien, bidrog till avsevärda förbättringar av försäljningen, rörelseresultatet och orderingången för Volvo CE.

Under fjärde kvartalet 2017 ökade nettoförsäljningen med 28 % till 16 733 Mkr (13 110). Valutajusterat ökade nettoförsäljningen ännu mer, med 34 %. Rörelseresultatet uppgick till 1 816 Mkr (494), motsvarande en rörelsemarginal på 10,9 % (3,8). Vinsten påverkades positivt av högre försäljning och ökat utnyttjande av industrisystemet. 

För helåret ökade nettoförsäljningen med 31 %, till 66 497 Mkr (50 731). Det justerade rörelseresultatet uppgick till 7 917 Mkr (2 246), motsvarande en rörelsemarginal på 11,9 % (4,4). 

Förbättrade marknadsförhållanden

Efterfrågan i Europa förbättrades under kvartalet, och var upp med 16 % i slutet av november, gynnad av tillväxt i Storbritannien, Frankrike, Italien, Tyskland och en rysk marknad som snabbt förbättras. Nordamerika ökade med 10 % under förra året, gynnat av större efterfrågan på grävmaskiner, medan Sydamerika såg en ökning på 17 %, från låga nivåer och mestadels från marknader utanför Brasilien. Mellanösternmarknaden fortsatte att tappa fart, tyngd av svag efterfrågan från Saudiarabien. Frånsett Kina var de asiatiska marknaderna upp med 11 % jämfört med förra året, stärkta av en allt bättre gruvsektor. Själva den kinesiska marknaden var kraftigt upp, och ökade med 74 % jämfört med förra året, driven av större efterfrågan på grävmaskiner och hjullastare. Marknaden för stora grävmaskiner var upp med 121 %, medan kompaktgrävare förbättrades med 83 %. I slutet av november var marknaden för hjullastare i Kina upp med 50 %.

Ordrar och leveranser

Under fjärde kvartalet 2017 ökade nettoorderingången för Volvo CE med 48 %, vilket främst drevs av stark efterfrågan i Kina och Nordamerika. Leveranserna ökade med 49 % under perioden, återigen stärkt av högre volymer i Kina. 

"Vårt förbättringsprogram för att stärka Volvo CE:s konkurrenskraft i kombination med ökad marknadsefterfrågan gav bra resultat under 2017", säger Melker Jernberg, nytillsatt vd för Volvo Construction Equipment. "Volvo CE förbättrade lönsamheten och har vunnit marknadsandelar inom viktiga produktgrupper som grävmaskiner, hjullastare och dumprar." 

Volvo CE har inlett 2018 med tillförsikt. I januari tog företaget ännu ett steg för att ytterligare stärka sitt kunderbjudande. Då meddelades att Volvo ger sig in på marknaden för stela dumprar genom att lansera fyra nya modeller från 45 till 100 ton under eget varumärke.

Volvo Construction Equipment

Nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor.

Nettoförsäljning per marknadsområde
Fjärde kvartalet Helåret
Mkr  2017  2016  2017 2016 
Europa

5 338 

4 893 

22 977 

19 739

Nordamerika

2 498

2 466 

12 234

10 724 

Sydamerika

497

459 

1 760

1 414

Asien

6 931

4 177 

25 058

15 765

Övriga marknader

1 469

1 115 

4 468

3 088

Totalt

16 733 

13 110

66 497

50 731