Construction Equipment Sverige

Volvo CE:s försäljning upp 24 % under Q3

Fortsatt momentum i Europa och Amerika samt god men avtagande tillväxt i Kina bidrar till hög försäljning under Volvo Construction Equipments tredje kvartal 2018.

Volvo Construction Equipment har återigen rapporterat starka siffror under perioden och hjälper moderbolaget Volvo Group att göra sitt bästa Q3-resultat någonsin. Hög efterfrågan på företagets konkurrenskraftiga produkter på de flesta marknader har bidragit till en försäljningstillväxt på nästan 25 %, tillsammans med god lönsamhet. 

Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 24 % till 18 598 Mkr (15 042). Även rörelseintäkterna har ökat och uppgick till 2 587 Mkr, jämfört med 2 023 Mkr motsvarande period 2017. Det gav återigen en hög rörelsemarginal på 13,9 % (13,4 %). Lönsamheten påverkades positivt av högre utrustnings- och serviceförsäljning, bättre kapacitetsutnyttjande i industrisystemet och god kostnadskontroll.

Orderingången netto under tredje kvartalet ökade med 22 % jämfört med samma kvartal 2017. Ökningen drivs främst av högre orderingång från Kina och i synnerhet Europa, där orderingången ökade med 53 %, delvis tack vare stora hyresordrar på kompakta maskiner. Även de nordamerikanska ordrarna växte kraftigt och var upp 47 %, främst tack vare försäljningen av medelstora och stora maskiner, medan orderingången i Sydamerika steg med 20 %.

Leveranserna ökade med 17 %, till 16 861 maskiner, under tredje kvartalet.

Marknadsutveckling

Fram till slutet av augusti var den europeiska marknaden upp 11 %, driven av tillväxt i Ryssland och stabil efterfrågan i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. Nordamerika såg en ökning på 19 % under förra året, tack vare hög efterfrågan på grävmaskiner, dumprar, stora hjullastare och vägmaskiner. Den sydamerikanska marknaden ökade med 25 % från förra årets låga nivåer, gynnad av en starkare marknad i Brasilien. I Asien (utom Kina) låg den totala marknaden 13 % högre än förra året. Den kinesiska marknaden var 42 % högre än förra året, dock med en avmattning under årets gång.

”Det är uppmuntrande att vi har lyckats upprätthålla de senaste kvartalens starka utveckling, med både försäljning och lönsamhet över förra årets nivåer”, kommenterar Melker Jernberg, vd för Volvo Construction Equipment. ”God efterfrågan på de flesta marknader för vårt utbud av konkurrenskraftiga produkter har bidragit till ännu en stark uppsättning siffror.”

 

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor (SEK). 

Nettoförsäljning per marknadsområde

Tredje kvartalet

Första nio månaderna

Mkr

2018

2017

2018

2017

Europa

6 211

5 172

20 562

17 597

Nordamerika

3 843

2 976

11 739

9 615

Sydamerika

580

460

1 698

1 251

Asien

6 724

5 483

26 209

18 122

Afrika och Oceanien

1 240

952

3 706

2 999

Totalt

18 598

15 042

63 915

49 583