Construction Equipment Sverige

Volvo CE:s försäljning upp 30 % under första kvartalet

En betydande efterfrågeökning i alla viktiga regioner bidrog till ett starkt resultat första kvartalet 2018 för Volvo Construction Equipment, med 30 % högre omsättning och 79 % högre vinst.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kan redovisa ett starkt resultat för första kvartalet 2018. Efterfrågan steg kraftigt på alla stora marknader – speciellt i Asien – vilket bidrog till en stark ökning av omsättning, vinst och orderingång.
Under de tre första månaderna ökade Volvo CE:s nettoomsättning med 30 % till SEK 20 914 M (SEK 16 101 M första kvartalet 2017). Efter justering av valutarörelser ökade resultatet med 33 %. Även rörelseintäkterna ökade kraftigt till SEK 2 888 M – en ökning med hela 79 %, jämfört med SEK 1 615 M första kvartalet 2017. Även vinstmarginalen förbättrades till 13,8 % jämfört med 10 % under samma period föregående år.
Orderingången ökade under kvartalet med 37 % till 23 938 maskiner i alla regioner; speciellt i Nordamerika och Asien. Leveranserna ökade med 35 % under perioden till 22 102 maskiner.

Marknadssituation

Marknaden för entreprenadmaskiner fortsatte att förbättras under perioden, med ökningar i alla regioner. Europamarknaden ökade med 10 %, där höjningen huvudsakligen drevs av en ökad efterfrågan i Tyskland, Italien och delar av Östeuropa. Nordamerika steg med 21 % huvudsakligen tack vare ökad efterfrågan på grävmaskiner. Sydamerika fortsatte återhämtningen från låga nivåer, och steg med 27 %. Asien (exklusive Kina) steg med 21 % jämfört med föregående år tack vare tillväxt i Indien, Indonesien, Turkiet och Mellanöstern. Den kinesiska marknaden steg med 13 % under kvartalet tack vare en stark efterfrågan på stora grävmaskiner och hjullastare.

"Generellt sett är efterfrågan stark, och Volvo CE har fortsatt att förbättra både omsättning och vinst" kommenterade Volvo CE:s vd Melker Jernberg. "Vi utnyttjar fördelarna av de ökade volymerna effektivt och håller samtidigt ett hårt grepp om kostnaderna."

Tabell 1. Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner svenska kronor

Nettoförsäljning per marknadsområde De tre första månaderna  
Mkr
2018 2017 Ändra
Europa 6 599
5 730
15%
Nordamerika 3 433
2 890
19%
Sydamerika 516
399
29%
Asien 9 091
6 136
48%
Övriga marknader 1 275
946
35%
Totalt 20,914 16 101
30%

April 2018