Construction Equipment Sverige

Försäljningen upp 32 % under ett starkt andra kvartal för Volvo Construction Equipment

Volvo CE bidrar till att Volvokoncernen gör sitt bästa kvartal någonsin och redovisar avsevärt bättre försäljning, intäkter och orderingång.

En kombination av konkurrenskraftiga produkter och god efterfrågan på de flesta marknader innebär att Volvo Construction Equipment (Volvo CE) kan rapportera en nettoförsäljning under andra kvartalet 2018 som var upp med nästan en tredjedel, och steg 32 % jämfört med samma period förra året. God kostnadskontroll när volymerna återvänder har även gett kraftigt ökad lönsamhet.

Nettoförsäljningen under andra kvartalet ökade med 32 %, och uppgick till 24 403 MSEK (18 439 MSEK för Q2 2017). Även rörelseresultatet var kraftigt upp, till 3 675 MSEK, och överglänste de 2 460 MSEK som rapporterades för samma period förra året, motsvarande en rörelsemarginal på 15,1 % (13,3 %).

Under andra kvartalet 2018 ökade även orderingången med 41 %, medan leveranserna under perioden var upp 38 %, uppgåendes till 24 108 maskiner. Orderingången i Kina var särskilt stark, och steg med 72 %, drivet av en ökad efterfrågan på SDLG-hjullastare samt SDLG- och Volvo-grävare.

Marknadsförbättringar
Under andra kvartalet 2018 fortsatte efterfrågan att öka på de flesta större marknader. Hittills i år är Europa upp 8 %, Nordamerika upp 17 % och Sydamerika upp 28 %. Asien (exklusive Kina) är upp 19 %, medan den kinesiska marknaden fortsätter att utvecklas starkt och är upp 47 %. 

”Volvo CE är väl investerade i starka produkter och tjänster samt en strategi som tjänar både våra kunder och oss själva väl”, kommenterar Melker Jernberg, vd för Volvo Construction Equipment. ”Vi fortsätter vårt arbete med att öka effektiviteten i hela leveranskedjan och rör oss i rätt riktning. Att hitta balansen mellan att investera i ny teknik samtidigt som vi bibehåller vår kostnadsmedvetenhet och flexibilitet kommer att fortsätta vara i fokus året ut”.

Volvo Construction Equipment, nettoförsäljning per marknadsområde, i miljoner kronor (SEK).

Nettoförsäljning per marknadsområde

Andra kvartalet

Först sex månaderna

Mkr

2018

2017

2018

2017

Europa

7 752

6 695

14 351

12 425

Nordamerika

4 463

3 748

7 896

6 638

Sydamerika

603

392

1 118

791

Asien

10 394

6 502

19 458

12 638

Afrika och Oceanien

1 191

1 101

2 466

2 048

Totalt

24 403

18 439

45 317

34 541