Construction Equipment Polska
Volvo Services Repair

Naprawy

Unikaj nieoczekiwanych kosztów

Naprawy

Wygaśnięcie standardowej gwarancji maszyny nie musi być powodem do zmartwień. Oferujemy szeroką gamę opcji Naprawy, które pomagają unikać nieprzewidzianych wydatków na naprawy i zarządzać budżetem. 

Kompleksowa naprawa

Aby zyskać całkowite poczucie bezpieczeństwa, warto wybrać opcję Kompleksowa naprawa. Dzięki niej klient ma pełną kontrolę nad budżetem, ponieważ płaci tylko ceny uzgodnione w chwili rozpoczęcia umowy. Natomiast Volvo zapewnia pełną obsługę maszyny w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii. To gwarancja bezpieczeństwa wszystkich komponentów i części, poza wymienionymi w sekcji Wyłączenia*.

*Wyłączenia różnią się w zależności od typu maszyny.

Naprawa w wybranym zakresie

Jeśli klient dysponuje ograniczonym budżetem lub w danym momencie nie widzi potrzeby korzystania z opcji Kompleksowa naprawa, może wybrać jedną z dwóch bardziej skonkretyzowanych ofert:

  • Opcja Układ napędowy — dokładny zakres ochrony różni się w zależności od rodzaju maszyny, ale zwykle obejmuje silnik (i jego wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty), skrzynię biegów, mosty i układy hydrostatyczne.
  • Opcja Komponenty — zapewnia ten sam stopień ochrony, co opcja Układ napędowy, a dodatkowo przewiduje naprawę takich kluczowych komponentów, jak alternatory czy ramy. Zakres ochrony różni się w zależności od rodzaju maszyny. Przykładowo, w przypadku koparek obejmuje także wysięgnik i ramię koparkowe.
Dodatki

Dealer Volvo może także zaproponować rozszerzoną opcję Naprawy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Rozszerzenie opcji Naprawy o Obsługę techniczną to najlepszy sposób na ograniczenie przestojów maszyny do absolutnego minimum.

Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas