Construction Equipment Polska

Symulatory Volvo

Rozwój kompetencji, monitorowanie postępów

Symulatory Volvo

Zatrudnianie, szkolenie i oceny — Symulatory Volvo pomagają we wszystkich tych procesach i nie wymagają wyłączania prawdziwej maszyny z produkcji. W Symulatorach Volvo zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne, które przenoszą rozwój kompetencji operatorów na zupełnie nowy poziom.

Rzeczywiste doświadczenia — bez ponoszenia kosztów
 • Bez straconych godzin pracy: prawdziwe maszyny pracują w trakcie szkolenia
 • Bez zużycia prawdziwych maszyn
 • Bez zużycia paliwa
 • Bez ryzyka dla personelu i maszyn na terenie robót
 • Bez względu na pogodę, gdziekolwiek jesteś
 • Jeden instruktor może szkolić wiele osób
Wyniki mówią same za siebie

W Ameryce Łacińskiej szkolenie operatorów zrealizowane na Symulatorach Volvo przyniosło zmniejszenie zużycia paliwa o 10%, zwiększenie wydajności o 5% i ponad 60-procentową redukcję kosztów szkolenia.

Wirtualny świat, realne korzyści

Symulatory Volvo wyglądają i zachowują się tak, jak prawdziwe maszyny, a dodatkowo oferują zaawansowane funkcje wspomagające ocenę i rozwój umiejętności. Pracując z najlepszymi narzędziami, instruktorzy mają większe możliwości pomagania operatorom w spełnieniu wysokich wymagań współczesnejbranży budowlanej.

Wiernie oddane rzeczywiste warunki

Symulatory Volvo zostały opracowane z uwzględnieniem rzeczywistych danych z maszyn Volvo i są wyposażone w prawdziwe elementy sterowania, dlatego wiernie oddają warunki w miejscu pracy, w tym organizację terenu robót i konfigurację parku maszynowego.

Natychmiastowa informacja zwrotna

Operatorzy w czasie rzeczywistym otrzymują informację zwrotną o swoich wynikach w formie przejrzystych wykresów, które mogą dotyczyć konkretnych dziedzin, na przykład zużycia paliwa i bezpieczeństwa.

Szkolenie dostosowane do Twoich celów

Na podstawie takich kryteriów, jak wydajność, zużycie paliwa, zużycie sprzętu i bezpieczeństwo, system przyznaje operatorowi ocenę łączną za każde wykonane ćwiczenie.

Wartościowa ocena

Po ukończeniu ćwiczenia system w przejrzystej formie przedstawia analizę wyników operatora oraz wskazuje obszary wymagające poprawy.

Wbudowane samouczki

Dzięki wbudowanym samouczkom umiejętności operatora rosną wraz z każdym wykonanym ćwiczeniem.

Indywidualnie opracowane programy

Instruktor może wybrać jeden z programów predefiniowanych lub stworzyć indywidualną ścieżkę szkoleniową za pomocą rozwiązania Operator Performance System.

Efektywna sieć

Wiele symulatorów można połączyć w jedną sieć monitorowaną z komputera lub urządzenia mobilnego za pomocą rozwiązania Operator Performance System. Instruktorzy mogą obserwować uczestników szkolenia i przygotowywać ścieżki szkoleniowe bez konieczności zajmowania symulatora.

Analiza danych

Symulatory Volvo rejestrują różne dane i są wyposażone w interfejs WWW, który ułatwia ich analizowanie. To zaawansowane narzędzie pozwala łatwo oceniać wyniki i monitorować postępy jednego operatora lub całej grupy. Dane można eksportować, aby poddać je później pogłębionej analizie.

Ćwiczenia i programy

Wozidła przegubowe Volvo

 • Przeładunek materiału skalnego
 • Bezpieczny załadunek i rozładunek

Koparki Volvo

 • Przeładunek materiału skalnego
 • Prace ziemne
 • Głowica uchylnoobrotowa
 • Wyburzenia
 • Układanie rurociągów

Ładowarki kołowe Volvo

 • Przemieszczanie skał
 • Prace ziemne
 • Przenoszenie palet
 • Prace leśne

Potrzebne odpowiedzi

Czy Twoi operatorzy mogliby pracować jeszcze lepiej?

„Nasz najlepszy operator spróbował swych sił na symulatorze wozidła przegubowego i ku naszemu zaskoczeniu nie osiągnął wcale imponującego wyniku”.

W tym przykładzie operator na jednej z budów w Europie używał hamulca postojowego zamiast hamulca załadunkowego i rozładunkowego. Taka nieprawidłowa eksploatacja maszyny powodowała jej przyspieszone zużycie, a jednocześnie była praktycznie niedostrzegalna dla kogoś, kto obserwowałby prawdziwą maszynę przy pracy.

Któremu z kandydatów najlepiej powierzyć tę pracę?

„Nie mieliśmy czasu na szkolenie operatorów, więc zatrudniliśmy osoby już przeszkolone na odpowiednim poziomie”.

W Ameryce Północnej Symulatory Volvo używane są do weryfikacji kompetencji operatorów zgłaszających się jako kandydaci do pracy.

Kto odniesie korzyści ze szkolenia? 

„Chcę mieć pewność, że zaangażowanie finansowe i czasowe w szkolenie jest uzasadnione”.

Ustalenie, kto potrzebuje szkolenia — i jakiego — bywa trudne. Symulatory Volvo pomagają w szybkim i skutecznym rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych operatora.

Czy szkolenie jest skuteczne?

„Chcę zweryfikować rzeczywistą wartość szkolenia”.

Z pomocą Symulatorów Volvo można łatwo określić zwrot z inwestycji w szkolenie. Miary poprawy wyników po szkoleniu są podstawą do oceny jego skuteczności.

Nieprzerwane wsparcie

Służymy pomocą

Klient, który zamówił Symulator Volvo, może liczyć na naszą pomoc w wykorzystaniu całego potencjału tego inteligentnego rozwiązania. Za pośrednictwem połączenia internetowego możemy także w każdej chwili instalować aktualizacje systemu i najnowsze wersje oprogramowania.

Dane techniczne

Wyposażenie standardowe

 • Zasilanie: 115 VAC, 50–60 Hz, 20 A | 230 VAC, 50–60 Hz, 10 A
 • Internet do pomocy zdalnej: Wi-Fi i RJ45
 • Dodatkowe wyjście wideo/audio: HDMI
 • Porty USB
 • Zawór zmiany schematu sterowania w symulatorze koparki

Wyposażenie dodatkowe

 • Dodatkowy ekran

Na dodatkowym ekranie może być prezentowany obraz z alternatywnego ujęcia, np. taki, który widziałaby osoba trzecia.

 • Zestaw dodatkowy do symulacji wozidła przegubowego

Przekształcenie symulatora ładowarki kołowej w symulator wozidła przegubowego to kwestia sekund.

Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas