Construction Equipment Polska
Usługi Volvo — Load Assist — Pokładowy system ważenia

Pokładowy system ważenia

Przejmij kontrolę nad wydajnością

Nie martw się o ładowanie zbyt dużej lub małej ilości materiału, konieczność ponownego ważenia i długie czasy oczekiwania — pokładowa funkcja ważenia pokazuje w czasie rzeczywistym faktyczną masę ładunki w łyżce. Dynamiczny system na bieżąco dokonuje pomiaru załadunku łyżki, eliminując tym samym wszelkie zakłócenia przebiegu prac.

Łatwość załadunku

Wystarczy użyć ekranu dotykowego Volvo Co-Pilot, aby monitorować postęp załadunku, śledzić materiały i samochody ciężarowe oraz w ciągu kilku sekund zmieniać zakres zleceń roboczych.

Konfigurowalny alarm powiadomi operatora o przekroczeniu ustawionego limitu załadunku łyżki. Podczas jazdy z prędkością przekraczającą 10 km/h (6 mph) niektóre funkcje są wyłączone, aby nie rozpraszały operatora.

Solidny ładunek korzyści

Tryb uproszczony — Nowość

Tryb uproszczony znacznie ułatwia rozpoczęcie pracy z pokładowym systemem ważenia. Ta uproszczona wersja, do której można uzyskać dostęp po wpisaniu kodu PIN, ogranicza działanie narzędzia do trzech podstawowych funkcji: podglądu ładunku w trybie przejazdu, masy ładunku i drukowania uproszczonych potwierdzeń.

Tryb małego załadunku — Nowość

Idealne rozwiązanie podczas pracy z materiałem o niskiej masie. Ta funkcja umożliwia operatorom załadunek materiałów poniżej dolnej granicy masy ustawionej w systemie, redukując ją z 5% do 1%.

Precyzyjny załadunek

Pomiary masy są wykonywane z dokładnością +/-1% dla każdego ładunku. A jeśli warunki w miejscu pracy lub wymagania klienta uniemożliwiają zachowanie tak wysokiej dokładności, łatwo można zmienić ją na +/- 2%.

Zlecenia robocze/częściowy rozładunek

Przygotowanie to kwestia kilku stuknięć: wystarczy wybrać nazwę klienta i docelową masę ładunku.

Załadunek ostatniej łyżki w danym przejeździe jest ułatwiony dzięki możliwości jej częściowego opróżnienia.

Więcej niż sama łyżka

Zoptymalizowany do standardowych prac z użyciem łyżki, układ jest również odpowiedni do łyżek wysokiego wysypu, a także do łyżek z bocznym wysypem. Ponadto jest kompatybilny z widłami i chwytakami (dokładność +/-2%). Co więcej, operatorzy mogą przeprowadzić proces kalibracji ze wsparciem w postaci dokładnych instrukcji.

Raporty na żądanie

Dane produkcyjne są przechowywane w pamięci Volvo Co-Pilot i można je eksportować bezprzewodowo lub za pomocą nośnika USB. System przekazuje dane do CareTrack, tworząc pojedynczy raport uwzględniający dane o wydajności oraz o zużyciu paliwa.

Tryby pracy

Masz do wyboru cztery tryby pracy, które dostosowują wyświetlane informacje do zadań wykonywanych w danym momencie: Licznik przejazdu, Załadunek samochodu ciężarowego, Składowanie lub Ładowanie procesowe.

Dane techniczne pokładowego systemu ważenia

Dostępna na maszynach L60H, L70H, L90H, L110H, L120H, L150H, L180H, L220H, L260H, L350H
Typ systemu W pełni dynamiczny*
Typowa dokładność 1%*
Zakres załadunku W zakresie od 5 do 150% obciążenia roboczego maszyny
Zakres ładunku — tryb małego załadunku W zakresie 1–5% obciążenia roboczego maszyny
Certyfikacja (do sprzedaży) NIE
Jednostka miary Tony metryczne, tony amerykańskie i funty
Tryby pracy Przejazd, Samochód ciężarowy, Pryzma**, Proces**
Załadunek do wielu przedziałów TAK, do 3 oddzielnych przedziałów
Funkcja częściowego wysypu (tip-off) Wysyp na pryzmę lub na samochód ciężarowy
Funkcja wstrzymania pracy TAK
Kamera cofania, system wykrywania z radarem** TAK, tylko w czasie cofania LUB cały czas w trybie pełnego bądź podzielonego ekranu
Ilość zleceń roboczych Ponad 100 000
Liczba osprzętów Ponad 100 000
Liczba klientów Ponad 100 000
Liczba ciężarówek/celów Ponad 100 000
Liczba typów materiału Ponad 100 000
Dane przesyłane przez usługę chmury i kartę SIM Szczegółowe dane dla każdej łyżki
Masa, nazwa materiału, nazwa celu, nazwa klienta, nazwa zlecenia roboczego
Dane przesyłane przez USB Szczegółowe dane każdego zlecenia roboczego.
Czasy uruchomienia i zatrzymania
nazwa zlecenia roboczego, całkowita ilość załadowanego materiału, typ materiału
nazwa klienta
Dane przesyłane do systemu CareTrack Tony, litr/galon,
ton/godzinę, ton/litr lub galon,
litry lub galony paliwa/tonę,
liczba cykli
Podsumowanie załadunku

Na jednostkę czasu/klienta/cel/zlecenie robocze/materiał i tryb zadania
Eksportuj do USB (pdf) i wydrukuj

Dokumentacja maszyny Dostępna za pośrednictwem ekranu dotykowego.
Dostępna w 25 językach
Czas kalibracji Jedna trwająca 15–20 sekund kalibracja na dzień* lub po zmianie osprzętu
Ostrzeżenie o przeciążeniu Ciężarówka/cel,
łyżka
Drukarka — typ** Drukarka termiczna. Wydruki można również wyeksportować jako pliki PDF na nośnik USB
Drukarka — połączenie
USB
Drukarka — informacje na wydruku
Nazwa firmy, Lokalizacja, Adres i numer telefonu, Wolne pole tekstowe
Data i czas
Nazwa klienta
Nazwa zlecenia roboczego
Cel
Masa całkowita, Masa na przedział, Masa na materiał
Liczba łyżek
*W zależności od warunków roboczych | Przy włączonym trybie małego załadunku system nie jest w pełni dynamiczny i ma mniejszą dokładność
**Wyposażenie opcjonalne

 

Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas