Construction Equipment Polska
Connected Map

Spójrz na plac budowy z szerzej perspektywy i zyskaj pełny wgląd w sytuację

Zyskaj pełny wgląd w sytuację na placu budowy, korzystając z usługi Connected Map, która w czasie rzeczywistym dostarcza wizualny przegląd pozycji poszczególnych maszyn, pojazdów i odwiedzających na placu. Inteligentna usługa pozycjonowania jest dostępna dla wszystkich pracowników, zarówno w maszynach (za pośrednictwem systemu Volvo Co-Pilot lub urządzenia z systemem Android/iOS), jak i w biurze (za pośrednictwem portalu Office Portal).

Główne korzyści

Większa wydajność, większa produktywność

Mając pełny wgląd w sytuację na placu budowy i dostęp do wszystkich niezbędnych informacji za pośrednictwem portalu Office Portal, biuro budowy może zoptymalizować ruch z myślą o maksymalnej produktywności. Ponadto zwiększenie wydajności transportu może pomóc skrócić czasy tras, ograniczyć mieszanie materiałów oraz obniżyć zużycie paliwa i poziom emisji.


Większa świadomość i lepsza komunikacja

Usługa Connected Map nie tylko dostarcza każdemu na placu budowy wizualny przegląd wszystkich pozostałych jednostek, lecz także umożliwia szybkie informowanie o wszelkich zmianach w miejscu prac. Kierownik budowy lub operator maszyny może reagować na warunki na placu budowy, wprowadzając takie środki jak ruch jednokierunkowy lub strefy zamknięte, oraz natychmiast informować o tych zmianach wszystkich użytkowników. Pomaga to zmniejszyć liczbę wypadków i poprawić bezpieczeństwo wszystkich na placu budowy.


Kompletne rozwiązanie dla placu budowy

Usługa Connected Map wizualizuje pozycję każdej jednostki na placu budowy z zainstalowaną aplikacją – maszyn Volvo, maszyn innych marek, pojazdów lub tymczasowych odwiedzających – w systemie Volvo Co-Pilot lub na urządzeniu z systemem Android/iOS.


Śledzenie maszyn

Funkcja wyszukiwania w usłudze Connected Map pozwala śledzić położenie maszyn, wyszukując i znajdując użytkowników lub maszyny w czasie rzeczywistym z ostatnią pozycją maszyny widoczną przez 30 dni.


Jak to działa?

Connected Map pobiera dane o pozycji z systemów telematycznych maszyn lub urządzeń Android/iOS z kartami SIM, a następnie przesyła je do platformy chmurowej Volvo. Zapewnia to kompleksowe rozwiązanie do śledzenia pozycji maszyn Volvo i innych marek oraz tymczasowych odwiedzających na placu budowy.


Usługi Volvo — Load Assist — Mapa

Funkcje Connected Map

DROGI
Pomaga operatorom w poruszaniu się po placu.

STREFY ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU
Dostarcza operatorom informacje o miejscach załadunku i rozładunku na placu.

STREFY ZAMKNIĘTE
Pomaga operatorom omijać strefy zamknięte.

PUNKTY ZAINTERESOWANIA
Wizualizuje określone punkty zainteresowania, takie jak biura, warsztaty, stacje paliw i wiele innych. Szczególnie pomocne dla nowych lub tymczasowych operatorów.


ODCINKI JEDNOPASMOWE
W celu zapobiegania zatorom drogowym operator zostaje powiadomiony o zbliżaniu się innej maszyny na zdefiniowanym uprzednio odcinku jednopasmowym.

STREFY Z OGRANICZENIAMI PRĘDKOŚCI
Ustaw ograniczenia prędkości na całym placu budowy lub na jego określonych odcinkach, aby zapobiegać przekraczaniu prędkości.


Dla biura budowy
 • Łatwiejsze zarządzanie dużymi placami budowy za pośrednictwem portalu Office Portal i możliwość zarządzania wieloma placami jednocześnie.
 • Maksymalizacja produktywności na placu budowy.
 • Większa świadomość ruchu.
 • Natychmiastowe przekazywanie aktualnych informacji dotyczących placu budowy wszystkim użytkownikom.
 • Zapewnia przegląd pozycji wszystkich maszyn i operatorów, w tym odwiedzających.


Dla operatorów na placu budowy
 • Ułatwia zapoznanie się z placem budowy, co przekłada się na prostszą, bezpieczniejszą i mniej stresującą pracę.
 • Znajomość pozycji każdej osoby na placu, w tym odwiedzających.
 • Szybkie wyszukiwanie i znajdowanie użytkowników oraz maszyn.
 • Natychmiastowe przekazywanie aktualnych informacji wszystkim użytkownikom.


Dla tymczasowych odwiedzających
 • Widoczność na placu budowy przez cały czas.
 • Możliwość używania dowolnego urządzenia z systemem Android/iOS z aktywną kartą SIM.
 • Łatwe pobieranie aplikacji Site Map dostępnej w sklepie App Store lub Google Play.
 • Używanie własnego urządzenia z systemem Android/iOS z kartą SIM (np. telefonu komórkowego lub tabletu).


Dla maszyn innych marek niż Volvo (floty mieszane) regularnie używanych na placu budowy
 • Aby uzyskać najwyższy komfort pracy w maszynach innych marek niż Volvo regularnie używanych na placu budowy, zalecamy wyposażenie ich w system Volvo Co-Pilot z aplikacją Map ogólnego przeznaczenia/dla pojazdów innych marek niż Volvo. Można go kupić na rynku posprzedażnym u dealera Volvo.
 • Ewentualnie dostęp można uzyskać za pośrednictwem urządzenia z systemem Android/iOS z kartą SIM.
Odpowiedzi na pytania
 1. Co to jest Connected Map?
  Connected Map to usługa pozycjonowania dostarczająca wizualny przegląd wszystkich maszyn i pojazdów na placu budowy, dostępna dla pracowników w maszynach (za pośrednictwem systemu Volvo Co-Pilot lub urządzenia z systemem Android/iOS) oraz w biurze (za pośrednictwem portalu Office Portal dla kierowników budowy).
 2. Jakie funkcje zawiera rozwiązanie Connected Map?
  Pozycjonowanie w czasie rzeczywistym wszystkich połączonych maszyn na placu budowy, w tym regularnych i tymczasowych odwiedzających na placu.
  Dodatkowo usługa Connected Map obejmuje instalację (wraz ze sprzętem), aktualizacje oprogramowania i dostęp do portalu Office Portal.
 3. Co to jest Office Portal?
  Office Portal to portal internetowy dostarczający wizualny przegląd wszystkich maszyn na placu budowy. Za jego pośrednictwem kierownicy budowy mogą wprowadzać zmiany, które natychmiast będą dostępne dla aktywnych użytkowników, pomagając zwiększyć produktywność i świadomość sytuacji na placu budowy. Dzięki temu biuro budowy nie musi być usytuowane na placu budowy ani nawet w jego pobliżu, co umożliwia zarządzanie wieloma budowami jednocześnie.Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas