Construction Equipment Polska

Connected Load Out

Zmaksymalizuj wydajność procesu rozładunku, korzystając z usługi Connected Load Out

Connected Load Out

Usprawnij i zoptymalizuj proces rozładunku, cyfryzując cały proces – od zlecenia do wydania kwitu. To rozwiązanie łączy ładowarkę, samochód ciężarowy i biuro budowy, zapewniając cyfrową komunikację w czasie rzeczywistym. Pomoże poprawić wydajność i obniżyć koszty administracji i zużycie paliwa oraz ograniczyć błędy związane z ładunkami.

Wszystkie dane pod ręką

Wykorzystaj dane z procesu rozładunku w celu zoptymalizowania przepływu materiałów i wykorzystania maszyn, co z kolei podnosi wydajność produkcji. Wszystkie dane są dostępne pod ręką w pulpicie na portalu Office Portal, który można dostosować do potrzeb. To rozwiązanie skróci czas poświęcany na administrację w związku z obsługą papierowych zleceń i kwitów oraz zoptymalizuje przepływ, nadając priorytet przyjeżdżającym samochodom ciężarowym i optymalizując wykorzystanie ładowarek.

Główne korzyści

 • Planuj z wyprzedzeniem i wykorzystuj swoją flotę bardziej efektywnie, aby obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2. 
 • Zmniejsz stres, ogranicz ryzyko błędów i skróć czas trasy. 
 • Scyfryzuj przepływ zleceń roboczych i kwitów załadunków, aby skrócić do minimum czas potrzebny na administrację. 
 • Wizualizuj proces, korzystając z przejrzystych, łatwych do utworzenia pulpitów i raportów. 

Usprawnij operacje

Większa efektywność procesu rozładunku przekłada się na większą rentowność – nawet niewielkie zmiany w wysoce powtarzalnym procesie z czasem zapewnią duże oszczędności.

Monitorowanie produkcji w czasie rzeczywistym

Portal Office Portal dla usługi Connected Load Out dostarcza informacje produkcyjne w czasie rzeczywistym, pomagając w lepszym planowaniu i podejmowaniu decyzji w oparciu o dane. Mając dostęp do tych informacji, kierownictwo budowy może w pełni kontrolować wydajność pracy. Wszystkie zainteresowane strony mają dostęp do danych, co przyczynia się do zacieśnienia współpracy w całym procesie roboczym.

Koniec z papierowymi dokumentami

W pełni scyfryzowany proces pozwala ograniczyć biurokrację. Przekłada się to na większą precyzję, skrócenie czasu administracyjnego i zmniejszenie zużycia zasobów.

Popraw warunki pracy

W pełni scyfryzowana komunikacja między kierownictwem budowy, operatorami maszyn i kierowcami samochodów ciężarowych umożliwia automatyczne i bezpieczne wysyłanie zleceń oraz kwitów załadunkowych z kabiny bez konieczności przekazywania dokumentów ani komunikacji radiowej. To zapewnia lepsze warunki pracy, ogranicza błędy komunikacyjne i poprawia bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Jak to działa?

Connected Load Out jest chmurową usługą zwiększającą produktywność, która ma na celu poprawienie wydajności procesu rozładunku w kamieniołomie. Usługa jest dostępna dla ładowarek kołowych Volvo z systemami Load Assist oraz ważenia pokładowego lub dla koparek Volvo z systemami Dig Assist oraz ważenia pokładowego.

W biurze budowy

Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji internetowej biuro budowy ma pełną kontrolę nad procesem rozładunku w czasie rzeczywistym z poziomu portalu Office Portal. Biuro budowy może przesyłać cyfrowe zlecenia robocze bezpośrednio z pulpitu. Są także dostępne wszystkie dane historyczne i można je filtrować oraz wyświetlać w dowolny sposób, aby wprowadzić usprawnienia i zwiększyć rentowność.

W ładowarce

Operator ładowarki zyskuje pełny wgląd w zlecenia bezpośrednio na tablecie Volvo Co-Pilot i może jednym prostym kliknięciem powiadomić kierowcę samochodu ciężarowego o załadunku. Po ukończeniu załadunku kierowca samochodu ciężarowego otrzymuje dyspozycję wyjazdu na tablecie Volvo Co-Pilot i cyfrowy kwit załadunkowy jest od razu przesyłany do portalu Office Portal i aplikacji kierowcy.

W samochodzie ciężarowym

Korzystając z aplikacji VCE Connected Load Out, kierowcy samochodów ciężarowych mogą przesyłać zlecenia cyfrowe bezpośrednio na budowę. Zlecenie wraz z szacowanym czasem przyjazdu (ETA) jest od razu widoczne w systemie Volvo Co-Pilot i na portalu Office Portal. Po przyjeździe samochód ciężarowy jest automatycznie ewidencjonowany i ładowarka wysyła powiadomienie, gdy przyjdzie pora na załadunek. Po przygotowaniu kwitu załadunkowego jest on automatycznie przesyłany w aplikacji.

Korzyści

Dla operatora maszyny
 • Mniej administracji, większy nacisk na załadunek. 
 • Cyfryzacja zleceń roboczych i kwitów załadunkowych. 
 • Lepsze możliwości planowania pracy i mniej stresu. 
 • zoptymalizowany czas podróży. 
 • Ograniczenie błędów komunikacyjnych i pomyłek przy załadunku.
Dla kierowcy samochodu ciężarowego
 • Łatwy i intuicyjny sposób składania zamówień. 
 • Pełny przegląd procesu w aplikacji – od zamówienia do wydania kwitu. 
 • Automatyczne meldowanie na miejscu. 
 • Brak ryzyka wystąpienia błędów związanych z ładunkami i komunikacją – ładunki są obsługiwane prawidłowo za każdym razem. 
 • Scyfryzowane zlecenia robocze i kwity załadunkowe.

Wybierz odpowiednią opcję dla siebie

Aplikacja Connected Load Out jest dostępna w dwóch różnych pakietach: Connected Load Out Entry i Connected Load Out Flow. Connected Load Out Entry łączy ładowarkę z biurem budowy. Connected Load Out Flow zapewnia dodatkowo połączenie z kierowcą samochodu ciężarowego za pośrednictwem aplikacji dostępnej na urządzeniu mobilnym.

Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas