Construction Equipment Polska
Volvo Services Caretrack Production

CareTrack Produkcja

Niech Twoje maszyny pracują

CareTrack Produkcja

Wozidła przegubowe i ładowarki kołowe Volvo wyposażone w system ważenia pokładowego (On Board Weighing) dostarczają informacji o rzeczywistej produktywności wyrażonej w tonach/litrach. System CareTrack Production umożliwia monitorowanie efektywności załadunku, liczby cykli i odsetka przeciążeń. Informacje dostarczane przez CareTrack Production mogą także pomóc w określaniu potrzeb szkoleniowych.

Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas