Construction Equipment Polska
Volvo Services On-board weighing

Pokładowy system ważenia

Przejmij kontrolę nad wydajnością

Pokładowy system ważenia

Pokładowy system ważenia jest instalowany fabrycznie i umożliwia pomiar ładunku w łyżce w trakcie pracy, bez jakichkolwiek przerw w cyklu roboczym. A Volvo Co-Pilot, ekran dotykowy o przekątnej 10 cali i wysokiej rozdzielczości, służy do monitorowania postępu załadunku, śledzenia materiału i pojazdów oraz błyskawicznej modyfikacji zleceń.

Bezpieczna eksploatacja

Konfigurowalne powiadomienie informuje operatora, gdy limit obciążenia łyżki zostanie przekroczony, zwiększając bezpieczeństwo na terenie robót. Opcjonalna kamera wsteczna umożliwia uzyskanie kompletnego obrazu otoczenia maszyny w czasie cofania, a jednocześnie — na tym samym ekranie — można obserwować informacje o ładunku. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa niektóre funkcje są wyłączane po przekroczeniu prędkości 10 km/h.

Solidny ładunek korzyści

Łatwość załadunku

Operator może liczyć na wszechstronną pomoc podczas załadunku: oprogramowanie asystuje mu podczas kalibracji, wyświetla kolorowe paski informujące o postępie załadunku, a także ikony, które pozwalają sprawdzić, dlaczego masa odbiega od założonej.

Zlecenia robocze

Przygotowanie to kwestia kilku stuknięć: wystarczy wybrać nazwę klienta i docelową masę ładunku.

Tryby pracy

Można wybierać między trybem projektu, w którym nadzorowany jest całkowity ładunek wielu pojazdów, a trybem przejazdu, który jest idealny do nadzoru nad załadunkiem pojedynczych samochodów lub kruszarek.

Znakomita wydajność pracy

Gdy materiał w każdej łyżce jest ważony z dokładnością do +/- 1%, optymalny załadunek udaje się za pierwszym razem. A jeśli warunki w miejscu pracy lub wymagania klienta uniemożliwiają zachowanie tak wysokiej dokładności, łatwo można zmienić ją na +/- 2%.

Częściowe rozładowanie

Załadunek ostatniej łyżki w danym przejeździe jest ułatwiony dzięki możliwości jej częściowego opróżnienia.

Więcej niż sama łyżka

System został zoptymalizowany do załadunku łyżkami, w tym łyżkami wysokiego i bocznego wysypu. Ponadto jest on również kompatybilny z widłami i chwytakami (dokładność +/- 2%).

Raporty na żądanie

Dane produkcyjne są przechowywane w pamięci Volvo Co-Pilot i mogą być bezprzewodowo eksportowane do portalu w chmurze lub za pomocą nośnika USB, co pozwala na analizowanie wykorzystania i produktywności maszyny. Mechanizm zbierania danych jest w pełni zintegrowany z maszyną i wprowadza informacje również do systemu CareTrack — tak aby dane o produktywności i zużyciu paliwa można było zawrzeć w jednym raporcie.

Specyfikacje aplikacji pokładowego systemu ważenia

Typ systemu W pełni dynamiczny*
Typowa dokładność 1%*
Zakres załadunku W zakresie od 5 do 150% obciążenia roboczego maszyny
Certyfikacja (do sprzedaży) NIE
Jednostka miary Tony metryczne, tony amerykańskie i funty
Tryby załadunku Przedsięwzięcie i pojedynczy cykl (Project i Trip)
Załadunek do wielu przedziałów TAK, do 3 oddzielnych przedziałów
Funkcja częściowego wysypu (tip-off) Wysyp na pryzmę lub na samochód ciężarowy
Funkcja wstrzymania pracy TAK
Kamera tylna TAK, tylko w czasie cofania LUB cały czas w trybie pełnego bądź podzielonego ekranu
Ilość zleceń roboczych Ponad 100 000
Liczba osprzętów Ponad 100 000
Liczba klientów
Ponad 100 000
Liczba ciężarówek/celów Ponad 100 000
Liczba typów materiału Ponad 100 000
Dane przesyłane przez usługę chmury i kartę SIM Szczegółowe dane dla każdej łyżki
Masa, nazwa materiału, nazwa celu, nazwa klienta, nazwa zlecenia roboczego
Dane przesyłane przez USB Szczegółowe dane każdego zlecenia roboczego.
Nazwa zlecenia roboczego, czasy rozpoczęcia i zatrzymania, całkowita ilość załadowanego materiału, rodzaj materiału, nazwa klienta
Dane przesyłane do systemu CareTrack Tony, litr/galon, ton/godzinę, ton/litr lub galon, litry lub galony paliwa/tonę, liczba cykli
Dokumentacja maszyny Dostępna za pośrednictwem ekranu dotykowego. Dostępna w 25 językach
Czas kalibracji Jedna trwająca 15–20 sekund kalibracja na dzień* lub po zmianie osprzętu
Ostrzeżenie o przeciążeniu Ciężarówka/cel, łyżka
Drukarka — typ Drukarka termiczna. Wydruki można również wyeksportować jako pliki PDF na nośnik USB
Drukarka — połączenie
USB
Drukarka — informacje na wydruku
Nazwa firmy, data, godzina, nazwa klienta, nazwa zlecenia roboczego, cel, masa, licznik łyżek
* W zależności od warunków roboczych.
Volvo — wyszukiwarka dealerów — strona główna
Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas