Construction Equipment Polska
Usługi Volvo — Haul Assist — Pokładowy system ważenia

Pokładowy system ważenia

Przejmij kontrolę nad wydajnością

Pokładowy system ważenia

Pokładowy system ważenia dostarcza informacje o ładunku w czasie rzeczywistym, pomagając wyeliminować niedoładowanie i przeładowanie. Przekłada się to na maksymalną produktywność, niższe zużycie paliwa i mniejsze zużycie maszyny. Światła zewnętrzne są punktem odniesienia pomagającym operatorowi maszyny ładującej w prawidłowym załadunku.

Optymalny ładunek, wyższa wydajność maszyny

Dane dotyczące ładunku dostarczane przez pokładowy system ważenia są jednymi z wielu danych wykorzystywanych przez system Volvo Dynamic Drive. Volvo Dynamic Drive optymalizuje zmiany biegów, zapewniając maksymalną wydajność, niższe zużycie paliwa i łatwą pracę.

Partner w kabinie

System Volvo Co-Pilot, podobnie jak smartfon czy tablet, ma zainstalowane aplikacje ułatwiające pracę operatorom.

Strefy zrzutu

Kontroluj przebieg transportu do różnych stref zrzutu.

Materiał

Monitoruj różne rodzaje materiałów.

Panel wydajności

Panel służy do monitorowania danych dotyczących wydajności i umożliwia ustawienie indywidualnych celów.

Zintegrowana kamera tylna

Wybierz tryb pełnego lub podzielonego ekranu, w którym obraz z kamery tylnej jest wyświetlany obok informacji pokładowego systemu ważenia.

Raporty o produktywności

Szczegółowe informacje o produktywności są przechowywane w pamięci Volvo Co-Pilot i mogą być bezprzewodowo eksportowane do portalu w chmurze lub za pomocą nośnika USB na potrzeby dalszej analizy. Raporty można generować automatycznie codziennie lub cotygodniowo albo ręcznie w dowolnym momencie.

Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas