Construction Equipment Polska
Volvo simulator operating training

Szkolenie na symulatorach dla operatorów

Symulator maszyny, rzeczywiste wyniki

Szkolenie na symulatorach dla operatorów

Szkolenie na symulatorach dla operatorów to wszechstronny i wygodny kurs, który opracowano z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa i produktywności oraz ograniczeniu zakłóceń w codziennej działalności. Korzystając z najnowocześniejszych symulatorów maszyn Volvo, operatorzy mogą przećwiczyć realne sytuacje w bezpiecznym i przyjaznym środowisku edukacyjnym.

Korzyści dla Ciebie

Szkolenie skrojone na miarę

Symulatory dokładnie odtwarzają konkretne warunki w miejscu pracy, dzięki czemu operatorzy mogą szkolić się w ramach scenariuszy najbardziej odpowiadających ich potrzebom i realizować kurs w optymalnym dla siebie tempie.

Większe bezpieczeństwo pracy

Szkolenie oparte na symulatorach pozwala operatorom rozwijać umiejętności w sposób niestwarzający żadnego ryzyka dla instruktora, personelu czy maszyn. Efektem jest bezpieczne środowisko szkoleniowe i większe bezpieczeństwo na terenie robót, gdy operatorzy znów znajdą się w rzeczywistych warunkach pracy.

Wyższa produktywność

Nasze symulatory są wyposażone w autentyczne elementy sterujące, dzięki czemu wyglądają i działają zupełnie jak prawdziwe maszyny. Operatorzy otrzymują natychmiast informacje zwrotne i ocenę, co pomaga im maksymalnie wykorzystać wiele inteligentnych funkcji ich maszyny Volvo.

Niższe koszty, większa dyspozycyjność

Operatorzy mogą uczyć się w każdej chwili, bez względu na warunki pogodowe. Nie trzeba wstrzymywać pracy maszyny, a zużycie paliwa i sprzętu jest mniejsze. Szkolenie pomaga też zmniejszyć zużycie maszyny w terenie, wydłużając całkowity okres jej eksploatacji.

Ekologiczny wybór

Ograniczaj emisję spalin zarówno w trakcie szkolenia, jak i po jego zakończeniu. Symulatory poruszają się tak samo jak prawdziwe maszyny, ale nie zużywają paliwa. Szkolenie pomaga też operatorom pracować wydajniej, gdy znów zasiądą w kabinie realnej maszyny.

Większe zadowolenie operatora

Potwierdzono, że szkolenie powoduje wzrost zadowolenia operatorów z pracy, dzięki czemu są szczęśliwsi i bardziej produktywni. Przykładanie wagi do rozwoju pracowników pomaga też w przyciąganiu do firmy i zatrzymywaniu utalentowanych operatorów.

Jak to działa

Volvo simulator operator training
Najpierw teoria, a później praktyka

Szkolenie symulacyjne dla operatorów jest połączeniem teorii i praktyki — przy wykorzystaniu zaawansowanych symulatorów maszyn. Zaprojektowano je z myślą o wszechstronności, może więc zostać przeprowadzone zarówno w oddziale Volvo, jak i w Twoim zakładzie.

Szkolenie zaczyna się w sali od tematów poświęconych zagadnieniom teoretycznym, takim jak:

  • Znaczenie operatora
  • Bezpieczeństwo miejsca pracy
  • Zapoznanie z maszyną
  • Najlepsze techniki pracy

Następnie uczestnicy mogą wypróbować zdobytą wiedzę w praktyce. Instruktor definiuje na symulatorze odpowiedni program szkoleniowy obejmujący ćwiczenia specjalnie dostosowane do obecnego poziomu umiejętności operatorów i celów szkolenia.

W bezpiecznych warunkach symulacji uczestnicy wykorzystują zdobytą wiedzę i uczą się pracować w specjalnie zdefiniowanych sytuacjach. Oprócz ciągłych informacji zwrotnych i wskazówek, symulator dostarcza również danych instruktorowi, który wykorzystuje je do analizowania wydajności.

Na podstawie tych informacji instruktor udziela uczestnikom specjalnie dostosowanych wskazówek podczas sesji praktycznej i może też doradzić w sprawie obszarów dalszego doskonalenia po szkoleniu.

Inteligentne narzędzia szkoleniowe

Dbaj o ciągłość postępów i zamień działania szkoleniowe w długoterminowe, nieustanne doskonalenie, korzystając z gamy inteligentnych rozwiązań dostępnych u przedstawiciela Volvo.

Raporty Insight Report

Raporty Insight są generowane przy użyciu systemu telematyki CareTrack i mogą być doskonałym wsparciem w toku szkolenia operatora. Kompleksowy zestaw raportów dostarcza informacji o stanie, sprawności i produktywności maszyn Volvo, w przejrzysty sposób pokazując operatorowi, w jaki sposób jego metody pracy wpływają na wydajność maszyny.

Volvo — wyszukiwarka dealerów — strona główna
Udoskonal swoją firmę

Porozmawiajmy o tym, jak możemy Ci pomóc.

Kontakt do nas