Construction Equipment Polska

Volvo Construction Equipment poszerza globalną ofertę analizy płynów eksploatacyjnych

Firma Volvo Construction Equipment zaprezentowała swój nowy program analizy płynów eksploatacyjnych. Usługa stanowi rozwinięcie dotychczasowego programu analizy olejów i obejmuje teraz środki smarne, oleje napędowe, AdBlue i płyny chłodnicze.

  • Pierwsza platforma analizy płynów eksploatacyjnych oparta na sztucznej inteligencji (AI) wykrywa metale zużyciowe i zanieczyszczenia pochodzące z maszyny oraz zmiany w kondycji płynów. 
  • Firma Volvo Construction Equipment poszerzyła swój program analizy płynów eksploatacyjnych i o 250% zwiększyła jego globalną przepustowość, co odpowiada uruchomieniu 20 nowych laboratoriów.
  • Cały proces poddano cyfryzacji — m.in. wdrażając chmurowy portal dla klientów i aplikację mobilną Fluid Analysis — i włączono do niego analizę danych w oparciu o sztuczną inteligencję (AI). W rezultacie klienci otrzymują zrozumiałe, dokładne raporty, które są przydatne w podejmowaniu decyzji na podstawie obiektywnych danych.
  • Klienci są teraz lepiej przygotowani do wdrażania działań profilaktycznych, zapobiegających zanieczyszczeniu i zużyciu, co przekłada się na większą dyspozycyjność parku maszynowego i obniżenie całkowitych kosztów posiadania (TCO). 

AI przyspiesza proces testowania i sprawia, że analiza zajmuje mniej czasu i łatwiej ją przeprowadzić. Dzięki temu laboranci mogą skupić się na bardziej newralgicznych aspektach badania, takich jak analizowanie próbek nieprawidłowych lub mających newralgiczne znaczenie dla klienta — a w efekcie przedstawić bardziej użyteczne spostrzeżenia i rekomendacje. 

Firma Volvo rozszerzyła swój program, a jednocześnie nawiązała współpracę z czołowym w branży dostawcą tego rodzaju usług badawczych, aby zapewnić jednolitość i efektywność analiz na całym świecie. Włączenie partnera do programu przynosi istotne zwiększenie przepustowości, skraca czas realizacji badań i upraszcza proces pobierania oraz analizowania próbek.

Biorąc pod uwagę fakt, że 75% kosztów napraw i przestojów można przypisać stosowaniu zanieczyszczonych środków smarnych i paliw, a nawet 65–75% awarii łożysk wynika z problemów ze smarowaniem, nie sposób przecenić znaczenia analizy płynów eksploatacyjnych. Wczesne wykrycie zanieczyszczenia lub zużycia umożliwi klientowi proaktywne działanie, jeszcze zanim dojdzie do nieplanowanego przestoju, a tym samym pozwoli utrzymać niezbędną wydajność i uniknąć kosztów ewentualnej naprawy.

Usprawniony proces

Poprzez swoją najnowszą ofertę Volvo przenosi analizę płynów eksploatacyjnych na zupełnie nowy poziom, zapewniając klientom efektywny dostęp do zrozumiałych, użytecznych raportów. Oparty na technologiach cyfrowych proces jest przejrzysty, a w jego wyniku powstają raporty o najwyższym poziomie dokładności. 

Próbka pobrana z maszyny zostaje wysłana do powiększonej niedawno globalnej sieci laboratoriów Volvo. Tam próbka jest analizowana, a w razie wykrycia pierwiastków śladowych przeprowadzana jest diagnostyka. 

Raporty z zakończonego badania, zawierające także rekomendacje działań, są natychmiast dostępne dla klienta w intuicyjnym portalu Volvo Fluid Analysis. Ta platforma działająca w chmurze jest wyposażona w przyjazny dla użytkownika interfejs, który przedstawia raporty w czytelnym formacie ułatwiającym interpretację wyników. Jest to również pierwsze na rynku rozwiązanie do analizy płynów eksploatacyjnych, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy danych, dzięki czemu jest bardzo intuicyjne w użyciu i może przedstawić spójne, zrozumiałe rekomendacje. 

Aby jeszcze bardziej ułatwić proces, przygotowano aplikację mobilną Fluid Analysis. Za jej pomocą użytkownik może rejestrować próbki z dowolnego miejsca na świecie, szybko i łatwo uzyskać dostęp do raportów o próbkach i odbierać powiadomienia o zdarzeniach wymagających pilnej uwagi.

Liczne korzyści

Wiedza jest niezwykle cenna. Udowodniono, że regularna analiza płynów eksploatacyjnych zmniejsza całkowity czas przestojów o 15%. Bardziej efektywny proces badania, większa przepustowość i intuicyjne raporty — to zalety prowadzonego przez Volvo programu analizy płynów, w którym klienci mogą uzyskać wyniki i spostrzeżenia potrzebne do proaktywnego podejmowania działań naprawczych, by uniknąć kosztownych napraw i niespodziewanych przerw w pracy.

Tak wcześnie, jak to możliwe, klient otrzyma ostrzeżenie o ewentualnym zanieczyszczeniu lub zużyciu, a także dane będące podstawą dla przyszłych decyzji dotyczących wyboru środków smarnych, płynów chłodzących i olejów napędowych. 

Wszystko to przekłada się na większą dyspozycyjność maszyn i niższy całkowity koszt posiadania (TCO), ponieważ czynności serwisowe i naprawy są przewidywalne i zaplanowane.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Analiza płynów eksploatacyjnych lub u lokalnego dealera Volvo Construction Equipment.

WIĘCEJ INFORMACJI

Anne Bast

Dyrektorka ds. marki, marketingu i komunikacji
Volvo Construction Equipment
Region sprzedaży: Europa / pozostałe kraje
E-mail: anne.bast@volvo.com
Tel.: +46735585906