Construction Equipment Polska

Incydent hakerski na stronie maszyn używanych Volvo - Ważne ostrzeżenie

Prosimy o rozwagę przy korzystaniu ze strony https://volvoceused.com/ w najbliższych dniach. Zalecamy powstrzymanie się od dokonywania płatności czy przekazywania informacji finansowych, a także unikanie podawania poufnych danych za pośrednictwem formularzy, dopóki nie potwierdzimy całkowitego przywrócenia bezpieczeństwa.

ostrzezenie
Drodzy użytkownicy,
 
Chcielibyśmy poinformować Was o niedawnej sytuacji, która dotknęła naszą stronę internetową maszyn używanych - https://volvoceused.com/. Niestety, mieliśmy incydent związany z nieautoryzowanym dostępem do naszego systemu. W wyniku tego zdarzenia mogły wystąpić pewne problemy z funkcjonalnością strony maszyn użytkowych Volvo.
 
Zalecamy ostrożność podczas korzystania ze strony https://volvoceused.com/ w najbliższym czasie. Prosimy o nieprzelewanie żadnych zaliczek ani informacji finansowych, a także o niepodawanie poufnych danych przez formularze na stronie, dopóki nie poinformujemy Was o całkowitym przywróceniu bezpieczeństwa.

Nasze zespoły pracują nad rozwiązaniem sytuacji i przywróceniem pełnej funkcjonalności witryny. Wszelkie nieprawidłowości są priorytetem i podejmujemy wszelkie kroki, by zabezpieczyć Wasze dane. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wyniknąć z tego incydentu. Dziękujemy za Waszą cierpliwość i wyrozumiałość w tej trudnej sytuacji.
 
Z poważaniem,
Zespół Administracyjny Volvo Maszyny Budowlane

 

 

Dear Users,

We would like to inform you about a recent incident that has affected our used machinery website - volvoceused.com Unfortunately, we experienced an unauthorized access issue with our system. As a result of this incident, there might be certain problems with the functionality of the Volvo used machinery website.

We advise exercising caution while using: volvoceused.com in the near future. Please refrain from making any advance payments or disclosing financial information, and avoid providing any sensitive data through forms on the website until we notify you of a complete restoration of security.

Our teams are diligently working on resolving the situation and restoring full functionality to the website. Any irregularities are our top priority, and we are taking all necessary steps to secure your data.

We apologize for any inconvenience that may arise from this incident. Thank you for your patience and understanding during this challenging situation.

Sincerely,

Volvo Construction Equipment Administrative Team