Construction Equipment Polska

Zmodernizowany system Volvo Load Assist zwiększa wydajność pracy

Volvo Construction Equipment, doskonaląc swoje sprawdzone rozwiązania dla ładowarek kołowych, wprowadza najnowszą zmodernizowaną wersję systemu Load Assist, która dostarcza danych o ładunku z dokładnością do +/-1 procenta.

Firma Volvo Construction Equipment wzbogaca swoją gamę innowacyjnych usług o zmodernizowane rozwiązanie Load Assist dla typoszeregu ładowarek kołowych od modelu Volvo L110H do L260H. Ten system ważenia ładunku sterowany jest z rewolucyjnego pokładowego wyświetlacza Volvo Co Pilot. Za pośrednictwem 10-calowego ekranu dotykowego operator ma dostęp do aplikacji pokładowego systemu ważenia: On Board Weighing. Load Assist w czasie rzeczywistym prezentuje operatorowi dokładne dane o ładunku, dlatego można spodziewać się, że przyniesie wzrost efektywności pracy operatorów i wydajności robót.
Zapobiegając niedoładowaniu i przeładowaniu pojazdów — a tym samym pozwalając uniknąć przyspieszonego zużycia sprzętu, a nawet kar administracyjnych — pokładowy system ważenia umożliwia maksymalnie efektywne użytkowanie ładowarek kołowych, eliminując konieczność powtórnego ważenia ładunku i dodatkowego oczekiwania. System rejestruje wszystkie dane o ładunku za pośrednictwem czujników nacisku i położenia, a następnie prezentuje je na wyświetlaczu Volvo Co Pilot. Dzięki temu operator w czasie rzeczywistym może obserwować ładunek w łyżce z dokładnością do +/-1%.

Raz, dwa i podnosimy!

Zmodernizowany system na każdym kroku ułatwia pracę operatorowi — począwszy od kalibracji zerowego obciążenia, która realizowana jest krok po kroku na wyświetlaczu Volvo Co Pilot. Po ukończeniu kalibracji operator może szybko i łatwo konfigurować projekty, wybierając nazwę klienta, numer zlecenia, docelowy tonaż i rodzaj materiału. Do wyboru są dwa tryby pracy: tryb projektu, w którym nadzorowany jest ładunek wielu pojazdów, oraz tryb przejazdu, przeznaczony do nadzoru nad załadunkiem pojedynczych samochodów, kruszarek i innych maszyn stacjonarnych.

W trakcie pracy operator może w czasie rzeczywistym monitorować postęp załadunku. Dynamiczny system na bieżąco waży ładunek w łyżce, nie powodując jakichkolwiek zakłóceń w pracy. Kolorowe paski pomagają operatorowi zorientować się w masie ładunku znajdującego się w danej chwili w łyżce maszyny, masie materiału już dostarczonego oraz masie, która oczekuje na dostarczenie, natomiast ikony sygnalizują przyczyny odstępstw od założonej masy ładunku.

System Load Assist firmy Volvo Construction Equipment

System zoptymalizowany do pracy z łyżkami — w tym z łyżkami wysokiego wysypu i bocznego wysypu — oferuje funkcję częściowego opróżniania. Załadunek ostatniej łyżki w danym przejeździe jest ułatwiony dzięki możliwości jej częściowego opróżnienia z jednoczesnym bieżącym podglądem masy pozostałego ładunku na wyświetlaczu Volvo Co Pilot. Operator ma do wyboru dwa tryby: opróżnianie łyżki na zwał materiału albo na pojazd.

Pokładowy system ważenia nie tylko upraszcza pracę, lecz również sprawia, że jest bardziej bezpieczna. Konfigurowalne alerty sygnalizują operatorowi przekroczenie wstępnie ustawionych limitów ładunku. W zależności od zainstalowanej kombinacji opcji kamera cofania załącza się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego, a generowany przez nią obraz jest wyświetlany na ekranie razem z informacjami o ładunku. Ze względów bezpieczeństwa niektóre funkcje są wyłączone przy prędkości przekraczającej 10 km/h (6 mph).

Praca bezproblemowa — i bezprzewodowa

Wyświetlacz Volvo Co Pilot ma pamięć wewnętrzną o pojemności 16 GB, pozwalającą na zapisanie niemal nieograniczonej liczby elementów osprzętu, zleceń, celów, materiałów i informacji o klientach. System Load Assist firmy Volvo Construction EquipmentDane mogą być również zapisywane w chmurze, przenoszone do pamięci masowej flash lub drukowane i wykorzystane do kompleksowego zarządzania transportem ładunków. Dane z maszyny są również kierowane do systemu telematyki CareTrack®, co pozwala na zdalny dostęp do takich danych, jak łączna masa przetransportowanego ładunku, liczba przewiezionych ton w przeliczeniu na jednostkę paliwa oraz liczba cykli roboczych. Mając wgląd w szczegółowe i aktualne informacje o wydajności pracy maszyn, ich operatorzy i właściciele mogą dostrzegać ukryte szanse na poprawę produktywności i redukcję kosztów eksploatacji.

System Volvo Co Pilot jest skalowalny dzięki swojej otwartości na przyszłe aktualizacje oprogramowania, dodatkowe funkcje i nowe aplikacje. Po wyposażeniu w kartę SIM może odbierać aktualizacje oprogramowania zdalnie, za pośrednictwem połączenia bezprzewodowego. Uwaga: ilustracje z tego komunikatu prasowego można pobrać bezpośrednio, klikając tutaj.