Construction Equipment Polska

Z Volvo P6820C równo i bez poprawek!

Rozściełacz asfaltu Volvo P6820C ABG charakteryzuje się mocną konstrukcją i zapewnia wysokie osiągi w każdym rodzaju zastosowania — niezależnie od tego, czy układasz nawierzchnię na stromym zboczu, czy grubą warstwę materiału. Maszyna P6820C może poszczycić się układem rozściełania o niezwykłej precyzji, który zapewnia żądany rezultat we wszystkich zastosowaniach.

Rozściełacz P6820C

To i więcej wyczytać można w broszurach reklamowych, a co o Volvo P6820C ABG mówią operatorzy pracujący przy rozbudowie drogi krajowej 92 między Bolewicami, a Grońskiem i Dyrektor działu sprzętu i transportu firmy Colas Polska

„Dwa rozściełacze marki Volvo, które aktualnie używamy w naszej firmie P4820D i P6820C dobrze sprawują się podczas realizacji naszych kontraktów. Mniejszy z tej dwójki doskonale sprawdza się podczas układania nawierzchni bitumicznej w miejskim terenie. Jego gabaryty pozwalają nam na bezproblemowy transport maszyny jak i wykonywanie mniejszych miejskich ulic. Rozściełacz P6820C jest maszyną, która w dobrym stopniu pozwala nam wykonywać założenia kontraktowe realizowane podczas budowy dużych dróg expressowych, jak i dróg krajowych czy wojewódzkich.

Maszyny marki Volvo są dobrymi maszynami do układania nawierzchni bitumicznej. Można w nich dostrzec wiele zalet, które pomagają w codziennej pracy np. dobrze rozwiązane poszerzanie stołu podstawowego, ale również zdarzają się pomniejsze usterki, które bezzwłocznie usuwa serwis Volvo z Komornik k.Poznania”  powiedział Dyrektor działu sprzętu i transportu – Pan Krzysztof Kucharzewski.

„Pracowałem na maszynach innych marek i na podstawie tego doświadczenia mogę powiedzieć, że komfort pracy na Volvo jest dużo wyższy. Stół pracuje ciszej, a wibracje są praktycznie nieodczuwalne” powiedział operator z wieloletnim stażem - Ireneusz Antoniewicz.

„Dzięki listwie BIG-SKI nawierzchnia jest idealnie prosta, więc ryzyko konieczności dokonywania kosztownych poprawek jest bliskie zeru. Listwa robi robotę!” dodał Krzysztof Dzikowski.
Rozściełacz P6820C z systemem BIG-SKI

BIG-SKI to system trzech niezależnych czujników zamontowanych na aluminiowej belce dokonujących pomiaru obliczając średnią wirtualną wysokość od punktu odniesienia. Dzięki temu proces rozściełania jest bardziej precyzyjny niż używając pojedynczego czujnika.

Więcej szczegółowych informacji na temat rozściełacza Volvo P6820C dostępnych na stronach produktowych (kliknij tutaj)