Construction Equipment Polska

Volvo P4820D: W miastach i między miastami

Nowy, kompaktowy model P4820D ABG jest wyposażony w funkcje spotykane częściej w większych rozściełaczach Volvo, dzięki czemu może służyć do realizacji zarówno mniejszych projektów drogowych w miastach, jak i większych między miastami. Przy szerokości rozściełania od 2 do 6,5 metra ta kompaktowa maszyna ma wielki potencjał.

Volvo P4820D: W miastach i między miastami

Nowy model P4820D ABG firmy Volvo Construction Equipment to bardzo wszechstronny rozściełacz, który sprawdza się w większości zastosowań – może służyć do układania nawierzchni na chodnikach, parkingach, podjazdach, drogach żwirowych, drogach miejskich i między miastami, krajowych, a nawet na autostradach. P4820D ABG pozwala na łatwe wykonywanie manewrów i wykorzystuje najnowsze zaawansowane technologie rozściełania, dzięki czemu nadaje się doskonale do różnorodnych prac.

Niewielkie wymiary modelu P4820D ABG umożliwiają przewożenie również innego sprzętu na tym samym pojeździe transportowym. Możliwość łatwego podnoszenia i opuszczania daszka i rury wydechowej pozwala uzyskać niewielką wysokość transportową, co oznacza, że nie trzeba omijać mostów i tuneli w drodze na plac robót.

Duża pojemność zasobnika umożliwia nieprzerwane podawanie materiału, dzięki czemu rozściełacz może poruszać się ze stałą prędkością z mniejszą liczbą postojów, co przekłada się na gładszą nawierzchnię.
Regulowana hydraulicznie płyta czołowa pomaga w opróżnieniu przedniej części zasobnika, co pozwala uniknąć rozsypywania materiału i eliminuje konieczność ręcznego czyszczenia.

Trwała konstrukcja długiego podwozia modelu Volvo P4820D ABG wyposażonego w automatyczny układ naciągu gąsienic została udoskonalona w celu zwiększenia niezawodności maszyny. Nowego rodzaju przykręcane gumowe nakładki na gąsienice montowane na samosmarownym łańcuchu gąsienicowym zapewniają większą powierzchnię kontaktu z podłożem w porównaniu z maszynami konkurencyjnych marek.

Łatwe sterowanie
Zaawansowany elektroniczny układ sterowania rozściełaniem (EPM) optymalizuje pracę rozściełacza odpowiednio do konkretnego zastosowania oraz poprawia ogólną kontrolę nad maszyną, dzięki czemu operator może skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. Dostępna w modelu P4820D ABG funkcja zarządzania ustawieniami pozwala operatorowi zapisywać w pamięci indywidualne parametry poszczególnych projektów, co przekłada się na niezmienny poziom jakości przy realizacji kolejnych zadań. W przypadku natrafienia na podobny projekt, operator może wczytać zapisane w układzie EPM 3 parametry rozściełania, co pozwala uprościć wstępne konfigurowanie maszyny i szybciej przystąpić do pracy. Po rozpoczęciu rozściełania można dokonać precyzyjnej korekty ustawień w celu zoptymalizowania osiągów i wydajności.

Operator ma pełną, niezakłóconą widoczność obszaru wokół rozściełacza, a także zasobnika, kanału przenośnika ślimakowego i stołu, co zwiększa wydajność i podnosi jakość układanej nawierzchni. Wygodne stanowisko operatora przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia i pozwala lepiej skupić się na wykonywanej pracy, a płaski podest zmniejsza ryzyko potknięcia się. Antypoślizgowa powierzchnia pomostów oraz poręcze zapewniają równowagę podczas chodzenia po maszynie.

Efektywne wykorzystanie paliwa podczas rozściełania
Firma Volvo jest liderem technologii obniżających zużycie paliwa i poprawiających efektywność pracy maszyn. Silniki Volvo zgodne z normami Stage IV i Stage IIIA charakteryzują się dużą mocą i efektywnością, a ich konstrukcja pozwala zwiększyć wydajność przy niższym zużyciu paliwa. Nowy inteligentny elektroniczny układ sterowania firmy Volvo oferuje standardowy tryb ECO, w którym moc wyjściowa silnika jest dostosowywana do warunków pracy, co pozwala wydłużyć żywotność silnika i podzespołów maszyny. Tryb Eco może obniżyć zużycie paliwa nawet o 30%, zwiększając w ten sposób efektywność rozściełania, a układ EPM 3 monitoruje średnie spalani i pokazuje dzienne zużycie paliwa oraz możliwy czas pracy na pozostałym paliwie.

Wszystkie rozściełacze Volvo zostały zaprojektowane w sposób pozwalający uzyskać niezwykle niski poziom hałasu. Dzięki dostosowaniu mocy wyjściowej silnika do bieżących potrzeb tryb Eco jeszcze bardziej redukuje hałas. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w obszarach miejskich lub mieszkalnych, gdzie obowiązują ograniczenia emisji hałasu. Sterowany elektroniczne wentylator chłodzący z napędem hydraulicznym dostosowuje swoją prędkość do potrzeb, dodatkowo obniżając zużycie paliwa i poziom hałasu.

Układ hydrauliczny rozściełacza został odpowiednio dobrany do silnika Volvo w taki sposób, by zapewnić wysoką wydajność oraz niskie zużycie paliwa, poziom emisji i hałasu. Inteligentne sterowanie prędkością obrotową silnika nie tylko przekłada się na wysoką efektywność maszyny, lecz także pozwala zachować dużą rezerwę mocy, by można było z łatwością wykonać nawet najtrudniejsze zadania. Układ hydrauliczny oferuje tak samo wysokie osiągi przy mniejszym zużyciu paliwa.

Sześć stanowiących wyposażenie standardowe reflektorów roboczych LED ułatwia pracę w warunkach słabego oświetlenia. Dwa reflektory świecą do przodu, dwa oświetlają obszar za maszyną, a dwa światła boczne dodatkowo poprawiają widoczność i przyczyniają się do wzrostu wydajności pracy. Konfigurację oświetlenia można opcjonalnie rozbudować, montując nawet do 10 świateł LED lub wykorzystując lampy balonowe.

Wiodące w branży stoły
Stoły firmy Volvo zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej jakości, jednorodności i gładkości układanej nawierzchni. Wiodące w branży stoły są wszechstronne, a ich efektywna szerokość rozściełania sięga 6,5 metra i można ich używać do szerokiej gamy materiałów. Natomiast dzięki osiąganiu maksymalnego stopnia wstępnego zagęszczenia materiału zacznie ograniczono zapotrzebowanie na pracę walców.

Dwa zamontowane na stole pulpity sterownicze zapewniają operatorom łatwą regulację ustawień. Pulpit sterowniczy stołu (SCU) pozwala operatorowi łatwo sterować funkcjami stołu i przepływem materiału. Nowo zaprojektowany pulpit SCU jest ruchomy i można go obrócić w dowolnym kierunku, a także podnieść i opuścić dla ułatwienia obsługi.

Aby dostosować maszynę do wymagań różnych placów robót, obsługa rozściełacza może w przeciągu minut zamontować (lub zdjąć) przedłużacze stołu bez użycia specjalnych narzędzi, co umożliwia system szybkozłączy Volvo. Stoły Volvo mają cztery prowadnice rurowe dla każdego z przedłużaczy hydraulicznych. Sztywne rury współpracują ze sobą, zapobiegając obracaniu się przedłużaczy stołu pod wpływem oddziałujących na nie dużych sił. Pozwala to osiągnąć jednolicie zagęszczoną, gładką nawierzchnię.

Belki ubijaka stołu mogą być podgrzewane elektrycznie dla uzyskania większej wydajności i gładkiej powierzchni. Hartowane w całości belki ubijaka charakteryzują się wydłużoną żywotnością. Belki ubijaka można łatwo wymienić, zwiększając dyspozycyjność maszyny przy niezmienionej efektywności zagęszczania wstępnego.

Zaawansowane funkcje serwisowe
Dla utrzymania wydajności maszyny i wydłużenia jej żywotności firma Volvo oferuje szereg funkcji zwiększających trwałość podzespołów, a także umożliwiających szybkie i łatwe wykonanie regularnych czynności obsługi technicznej. Układ EPM 3 oferuje zautomatyzowany układ zarządzania maszyną, który powiadamia operatora o wymaganym serwisie lub planowej obsłudze technicznej. Układ ten informuje operatora o wymaganych rutynowych czynnościach obsługowych, codziennych czynnościach kontrolnych, wydłużonych okresach międzyobsługowych i ewentualnych przeoczonych terminach obsługi technicznej. Układ ten zapisuje informacje w pamięci, co zapewnia dostęp do historii serwisu maszyny. Ponadto pokładowy system informacji o maszynie MATRIS pomaga w optymalnej eksploatacji poprzez analizowanie charakterystyki pracy i wskazywanie obszarów możliwej poprawy, co pozwala osiągnąć lepszą ekonomię eksploatacji i mniejsze zużycie podzespołów. W oparciu o to narzędzie dealerzy Volvo oferują specjalistyczną analizę eksploatacji maszyny.

Lepszy dostęp serwisowy z podestu przekłada się na łatwiejszą obsługę techniczną, krótszy czas przestojów i obniżone koszty eksploatacyjne. Wszystkie codzienne czynności obsługi technicznej oraz tankowanie można przeprowadzić szybko z podestu, co pozwala zaoszczędzić czas pracy operatora i zmniejszyć wymagany wysiłek.

Podstawowe dane techniczne:
p4820d-specs-plKoniec.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: www.volvoce.com/press

Lub prosimy o kontakt:
Thorsten Poszwa  
Director, External Communications  
Volvo Construction Equipment  
Tel: int +32 490 65 96 68  
Email: thorsten.poszwa@volvo.com  
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com