Construction Equipment Polska

Volvo oferuje aplikację Compact Assist z funkcją obliczania gęstości masy bitumicznej w czasie rzeczywistym

Oferowana przez firmę Volvo Construction Equipment technika wyznaczania mapy gęstości eliminuje element niepewności i zapewnia wysoką jakość oraz produktywność pracy.

Volvo oferuje aplikację Compact Assist z funkcją obliczania gęstości masy bitumicznej w czasie rzeczywistym

Firma Volvo Construction Equipment wprowadziła do oferty aplikację Compact Assist współpracującą z systemem
Volvo Co-Pilot i przeznaczoną dla wybranych modeli walców Volvo do asfaltu. Rozwiązanie to oferowane jest w formie dwóch pakietów: Volvo Intelligent Compaction i Intelligent Compaction with Density Direct. Oprócz tworzenia mapy przejazdów, mapy temperatury oraz zapisywania danych systemy Volvo Intelligent Compaction oraz Intelligent Compaction with Density Direct umożliwiają — po raz pierwszy w branży — tworzenie mapy gęstości w czasie rzeczywistym. W skład każdego z pakietów wchodzi Volvo Co-Pilot, łatwy w użyciu wyświetlacz pokładowy, który w przejrzystej formie prezentuje dane dotyczące wykonywanej pracy i pomaga w produktywnym, dokładnym wykonaniu każdego zadania.

„Tworzenie mapy gęstości jest dla użytkowników walców drogowych niczym «kamień filozoficzny». Mówiło się, że firma, która jako pierwsza zaoferuje taką funkcję, na zawsze zmieni branżę drogowo-nawierzchniową. I tą pierwszą firmą jest właśnie Volvo” — powiedział dr Fares Beainy, inżynier w zespole badawczym firmy Volvo Construction Equipment. „Dzięki technologii Intelligent Compaction with Density Direct operatorzy w czasie rzeczywistym mają dostęp do wskaźnika, który w ostatecznym rozrachunku decyduje o jakości ich pracy — czyli do gęstości”.

Ustawiamy gęstość i jedziemy
Aplikacja Intelligent Compaction with Density Direct udostępnia ekran kalibracji, na którym użytkownik ustawia docelową gęstość dla realizowanego projektu. Po przeprowadzeniu pełnej kalibracji na podstawie danych charakterystycznych dla tego procesu algorytm opatentowany przez Volvo oblicza gęstość z dokładnością
+/-1,5% wartości pozyskanych z próbek rdzeniowych i w czasie rzeczywistym udostępnia gęstości ze 100% powierzchni warstwy.

Ponieważ dane te są dostępne na bieżąco, operator może wprowadzać wszelkie niezbędne korekty podczas zagęszczania nawierzchni. Takie rozwiązanie minimalizuje występowanie przypadków niezadowalającej gęstości — które windują cenę realizacji projektu — a także ogranicza czas zużywany na pobieranie próbek rdzeniowych, podnosi ogólną jakość nawierzchni i zapewnia znacznie większą jednorodność niż testowanie gęstościomierzem izotopowym. Kalibracje są także zapisywane w systemie Volvo Co-Pilot, zatem operatorzy mogą przypisywać je do określonych fragmentów pracy i szybko wybierać kalibracje właściwe dla tych fragmentów.

Intuicyjny interfejs
Volvo Co-Pilot prezentuje mapę gęstości, na której każda jednostka kwadratowa walcowanej nawierzchni bitumicznej ma kolor odzwierciedlający gęstość. Ponadto w rogu ekranu wyświetlana jest liczbowa wartość gęstości, która zmienia się w czasie rzeczywistym. Oba pakiety, Volvo Intelligent Compaction oraz Intelligent Compaction with Density Direct, udostępniają w czasie rzeczywistym dane o temperaturze i mapę przejazdów. Na 10-calowym kolorowym wyświetlaczu może być prezentowana mapa przejazdów, na której poszczególne przejazdy walca i obszary zachodzenia bębna mają różne kolory, dzięki czemu operator od razu widzi luki i może zapewnić jednolite zagęszczenie na całej powierzchni. Mapa temperatury przedstawia ścieżkę przejazdu walca, na którą nałożone są ostatnio zarejestrowane temperatury nawierzchni.

volvo-operator-friendly-interface
Rejestrowanie danych i GPS
Dane gromadzone podczas tworzenia mapy przejazdów, mapy temperatury i mapy gęstości są zapisywane na wewnętrznym 14-gigabajtowym dysku twardym systemu Volvo Co-Pilot. Może on pomieścić dane obejmujące okres około siedmiu miesięcy. Jego zawartość można skopiować na nośnik USB i przeglądać w formacie VETA. Opcjonalny system DGPS (Differential GPS — globalne pozycjonowanie z poprawkami różnicowymi) pozwala na skojarzenie danych z informacjami o położeniu z dokładnością do 20 mm (0,5 cala). Oprócz ekranu Volvo Co-Pilot oba pakiety Volvo zawierają czujniki temperatury na podczerwień montowane z przodu i z tyłu maszyny.

Niezależnie sprawdzone rozwiązanie
Technika Density Direct została opracowana i przetestowana w Stanach Zjednoczonych, w ramach programu partnerskiego US FHWA Highways for LIFE. Stosowano ją w różnych projektach z nawierzchniami o pełnej głębokości i nakładkowymi, a wyniki oceniane były później przez niezależnych użytkowników na budowach w całym kraju. Wyniki prób nadzorowali naukowcy z University of Oklahoma, a przeprowadzone analizy wykazały, że w 180 lokalizacjach testowych wyniki obliczeń uzyskane za pomocą rozwiązania Density Direct nie odbiegały o więcej niż 1,5% od gęstości pobranych próbek rdzeniowych.

Pakiety Volvo Intelligent Compaction i Intelligent Compaction with Density Direct są dostępne w nowych walcach Volvo do asfaltu, w tym w modelu Volvo DD105. W przyszłości będą także oferowane (wyłącznie w sieci dealerskiej Volvo Construction Equipment) do użytkowanych już walców.

Koniec.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: www.volvoce.com/press.

Lub prosimy o kontakt:
Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel.: +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O'Sullivan
SE10
Londyn
Tel.: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com