Construction Equipment Polska

Volvo CE odnotowuje wzrost udziału w rynku i zwiększenie związanych z tym dochodów w ostatnim kwartale 2015 roku

Zwiększone dochody i wzrost udziału w ważnym rynku dużych maszyn nie wystarczyły, by zrekompensować ogólne pogorszenie sytuacji rynkowej i spadek sprzedaży firmy Volvo Construction Equipment w ostatnim kwartale 2015 roku o 11%. W skali całego roku 2015 wielkość sprzedaży firmy zmniejszyła się o 3%.

W IV kwartale 2015 roku firma Volvo Construction Equipment (Volvo CE) odnotowała zmniejszenie sprzedaży netto o 11% do 10 967 mln SEK w porównaniu do kwoty 12 277 mln SEK uzyskanej w tym samym okresie poprzedniego roku. Wyniki te były spowodowane dużymi spadkami w Chinach i Brazylii, w połączeniu z niekorzystną sytuacją na wielu rynkach poza Ameryką Północną, gdzie także pojawiły się oznaki spowolnienia. W całym roku 2015 firma Volvo CE odnotowała spadek sprzedaży o 3% do 51 008 mln SEK, natomiast zysk operacyjny niemal się podwoił osiągając 2 090 mln SEK w porównaniu z 1 231 mln SEK w roku 2014.

Transformacja sprawdza się
Jeśli chodzi o zysk operacyjny z wyłączeniem kosztów restrukturyzacji, to w ostatnim okresie roku odnotowano stratę w wysokości 191 mln SE, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu ze stratą w wysokości 815 mln SEK w tym samym okresie poprzedniego roku. Marża zysku operacyjnego również wykazała oznaki poprawy, zmieniając się w tym okresie do minus 1,7% z minus 6,6% w IV kwartale 2014 roku. W skali całego roku marża zysku operacyjnego była dodatnia i wzrosła do 4,1% z 2,3% w roku poprzednim. Te stosunkowo optymistyczne zmiany zostały osiągnięte pomimo mniejszego wolumenu sprzedaży, niskiego wykorzystania zdolności produkcyjnej i odpisu na złe kredyty w Chinach na kwotę 158 mln SEK.

„W obliczu sytuacji na rynku globalnym, który w roku 2015 nie rozwijał się lub wykazywał trendy spadkowe, firma Volvo CE kontynuowała realizację wewnętrznych działań ukierunkowanych na poprawę rentowności i efektywności wykorzystania zasobów” – skomentował Martin Weissburg, prezes firmy Volvo Construction Equipment. „Pomimo mniejszej sprzedaży nasze wyniki operacyjne poprawiły się i były znacznie lepsze niż w tym samym okresie 2014 roku. Przejęliśmy udziały w rynku większych, dających lepszą rentowność maszyn, zakończyliśmy proces likwidacji produkcji koparkoładowarek, równiarek i frezarek oraz wzmocniliśmy nową strukturę zarządzania, która pozwala nam podejmować oparte na czytelnych przesłankach decyzje. Dowodzi to, że działania zespołów firm Volvo, SDLG i Terex Trucks zmierzające do transformacji Volvo CE w skali globalnej naprawdę się sprawdzają.”
 
Tabela 1. Volvo Construction Equipment, sprzedaż netto w podziale na rynki zbytu, w milionach koron szwedzkich
financials-plKoniec.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: www.volvoce.com/press

Lub prosimy o kontakt:
Thorsten Poszwa
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment
Tel.: +32 490 65 96 68
E-mail: thorsten.poszwa@volvo.com
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
Londyn
Tel.: +44 77 333 50307
E-mail: osullivan@se10.com