Construction Equipment Polska

System Load Assist pomaga uwolnić pełny potencjał wydajności ładowarek kołowych Volvo

Load Assist firmy Volvo Construction Equipment to pozwalający wyeliminować zgadywanie zintegrowany system, który został opracowany specjalnie z myślą o ładowarkach kołowych Volvo L110H-L250H w celu zwiększenia ich wydajności i rentowności.

System Load Assist pomaga uwolnić pełny potencjał wydajności ładowarek kołowych Volvo

Ładowarki kołowe L110H-L250H firmy Volvo Construction Equipment zostały skonstruowane z myślą maksymalnej wydajności. Aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu i jeszcze bardziej zwiększyć dochody, te maszyny do trudnych zadań można wyposażyć fabrycznie w system Load Assist. W połączeniu z Volvo Co-Pilot, wysokiej rozdzielczości wyświetlaczem zamontowanym w kabinie, system Load Assist pozwala zwiększyć dyspozycyjność i wydajność, jednocześnie redukując koszty eksploatacyjne i zabezpieczając ważne zasoby.

System Load Assist nadaje się idealnie do realizacji krótkich cykli roboczych i załadunku samochodów ciężarowych w takich obszarach zastosowania jak eksploatacja kamieniołomów, przemysł wydobywczy i budowa ciężkiej infrastruktury. Ten dynamiczny system zwiększa precyzję pomiaru obciążenia, minimalizuje straty materiału i redukuje zużycie maszyny, zapewniając jednocześnie krótszy czas trwania cyklu załadunku i optymalizując wydajność.

Dzięki dokładności wynoszącej 1-2% operator może prowadzić załadunek z wykorzystaniem maksymalnej ładowności, eliminując przeciążenia maszyny, niedostateczny ładunek i konieczność ponownego ważenia. Ilość przenoszonego materiału jest obliczana w sposób dynamiczny, precyzyjny i umożliwiający łatwą kalibrację również na pochyłościach terenu i na nierównym podłożu. Jeśli w maszynie zamontowana jest kamera wsteczna, włącza się ona automatycznie podczas cofania, a informacje o ładunku i widok z kamery są prezentowane łącznie na tym samym ekranie. Dzięki optymalizacji operacji załadunku, system Load Assist skraca czas realizacji cyklu roboczego przez maszynę, oszczędzając czas i pieniądze klienta.

Nieograniczony dostęp
Dzięki łatwemu dostępowi do danych dotyczących maszyny, wykonywanej pracy i materiału, operator może sprawdzić swoją precyzję załadunku i poprawić wydajność. Zamontowany w kabinie regulowany 10-calowy wyświetlacz ogranicza do minimum potrzebę interakcji, pomagając operatorowi skupić się na wykonywanym zadaniu. Dzięki alarmom dźwiękowym i wizualnym, które można dostosować do własnych potrzeb, operator jest informowany o przekroczeniu limitu obciążenia. Ten elastyczny system dysponuje dużą pamięcią na dane i pozwala
operatorowi przełączać zlecenia robocze i wartości docelowe oraz monitorować postęp realizacji zadania bez przerywania pracy. Dostęp do większej ilości informacji i większa kontrola operatora nad maszyną pozwalają klientowi lepiej zarządzać kosztami eksploatacyjnymi.

Szczegółowe dane dotyczące osiągów i wydajności maszyny umożliwiają klientowi analizowanie jej wykorzystania i identyfikację obszarów wymagających poprawy. Informacje dostarczane przez system Load Assist obejmują czas załadunku, czas potrzebny do przeniesienia materiału, liczbę załadowanych samochodów ciężarowych klienta oraz liczbę ton załadowanego materiału.

volvo-load-assist-displayZbudowane z myślą o trwałości
Aby zagwarantować, że należące do klienta maszyny Volvo będą pozostawać w doskonałym stanie, zastosowano podzespoły o wytrzymałej konstrukcji dostosowane do trudnych warunków eksploatacji. Trzy inercyjne zespoły pomiarowe, dwa czujniki obciążenia i wyświetlacz zostały skonstruowane w taki sposób, by były odporne na drgania, wilgoć i ekstremalne warunki atmosferyczne.

Podzespoły systemu Load Assist zostały precyzyjnie dostosowane do ładowarek kołowych Volvo L110H-L250H, a także gruntownie przetestowane pod kątem zgodności z surowymi normami firmy Volvo Construction Equipment. Podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów sprzętu Volvo, użytkownicy systemu Load Assist mogą korzystać z rozbudowanej infrastruktury serwisowej, która gwarantuje im wsparcie techniczne i spokojną eksploatację dzięki obejmującej swoim zasięgiem cały świat sieci serwisantów, warsztatów i dealerów.

Koniec.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: www.volvoce.com/press

Lub prosimy o kontakt:
Thorsten Poszwa  
Director, External Communications  
Volvo Construction Equipment  
Tel: int +32 490 65 96 68  
Email: thorsten.poszwa@volvo.com  
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com