Volvo Maszyny Budowlane Polska

System Load Assist pomaga uwolnić pełny potencjał wydajności ładowarek kołowych Volvo

Load Assist firmy Volvo Construction Equipment to pozwalający wyeliminować zgadywanie zintegrowany system, który został opracowany specjalnie z myślą o ładowarkach kołowych Volvo L110H-L250H w celu zwiększenia ich wydajności i rentowności.

System Load Assist pomaga uwolnić pełny potencjał wydajności ładowarek kołowych Volvo

Ładowarki kołowe L110H-L250H firmy Volvo Construction Equipment zostały skonstruowane z myślą maksymalnej wydajności. Aby zmaksymalizować wykorzystanie sprzętu i jeszcze bardziej zwiększyć dochody, te maszyny do trudnych zadań można wyposażyć fabrycznie w system Load Assist. W połączeniu z Volvo Co-Pilot, wysokiej rozdzielczości wyświetlaczem zamontowanym w kabinie, system Load Assist pozwala zwiększyć dyspozycyjność i wydajność, jednocześnie redukując koszty eksploatacyjne i zabezpieczając ważne zasoby.

System Load Assist nadaje się idealnie do realizacji krótkich cykli roboczych i załadunku samochodów ciężarowych w takich obszarach zastosowania jak eksploatacja kamieniołomów, przemysł wydobywczy i budowa ciężkiej infrastruktury. Ten dynamiczny system zwiększa precyzję pomiaru obciążenia, minimalizuje straty materiału i redukuje zużycie maszyny, zapewniając jednocześnie krótszy czas trwania cyklu załadunku i optymalizując wydajność.

Dzięki dokładności wynoszącej 1-2% operator może prowadzić załadunek z wykorzystaniem maksymalnej ładowności, eliminując przeciążenia maszyny, niedostateczny ładunek i konieczność ponownego ważenia. Ilość przenoszonego materiału jest obliczana w sposób dynamiczny, precyzyjny i umożliwiający łatwą kalibrację również na pochyłościach terenu i na nierównym podłożu. Jeśli w maszynie zamontowana jest kamera wsteczna, włącza się ona automatycznie podczas cofania, a informacje o ładunku i widok z kamery są prezentowane łącznie na tym samym ekranie. Dzięki optymalizacji operacji załadunku, system Load Assist skraca czas realizacji cyklu roboczego przez maszynę, oszczędzając czas i pieniądze klienta.

Nieograniczony dostęp
Dzięki łatwemu dostępowi do danych dotyczących maszyny, wykonywanej pracy i materiału, operator może sprawdzić swoją precyzję załadunku i poprawić wydajność. Zamontowany w kabinie regulowany 10-calowy wyświetlacz ogranicza do minimum potrzebę interakcji, pomagając operatorowi skupić się na wykonywanym zadaniu. Dzięki alarmom dźwiękowym i wizualnym, które można dostosować do własnych potrzeb, operator jest informowany o przekroczeniu limitu obciążenia. Ten elastyczny system dysponuje dużą pamięcią na dane i pozwala
operatorowi przełączać zlecenia robocze i wartości docelowe oraz monitorować postęp realizacji zadania bez przerywania pracy. Dostęp do większej ilości informacji i większa kontrola operatora nad maszyną pozwalają klientowi lepiej zarządzać kosztami eksploatacyjnymi.

Szczegółowe dane dotyczące osiągów i wydajności maszyny umożliwiają klientowi analizowanie jej wykorzystania i identyfikację obszarów wymagających poprawy. Informacje dostarczane przez system Load Assist obejmują czas załadunku, czas potrzebny do przeniesienia materiału, liczbę załadowanych samochodów ciężarowych klienta oraz liczbę ton załadowanego materiału.

volvo-load-assist-displayZbudowane z myślą o trwałości
Aby zagwarantować, że należące do klienta maszyny Volvo będą pozostawać w doskonałym stanie, zastosowano podzespoły o wytrzymałej konstrukcji dostosowane do trudnych warunków eksploatacji. Trzy inercyjne zespoły pomiarowe, dwa czujniki obciążenia i wyświetlacz zostały skonstruowane w taki sposób, by były odporne na drgania, wilgoć i ekstremalne warunki atmosferyczne.

Podzespoły systemu Load Assist zostały precyzyjnie dostosowane do ładowarek kołowych Volvo L110H-L250H, a także gruntownie przetestowane pod kątem zgodności z surowymi normami firmy Volvo Construction Equipment. Podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów sprzętu Volvo, użytkownicy systemu Load Assist mogą korzystać z rozbudowanej infrastruktury serwisowej, która gwarantuje im wsparcie techniczne i spokojną eksploatację dzięki obejmującej swoim zasięgiem cały świat sieci serwisantów, warsztatów i dealerów.

Koniec.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: www.volvoce.com/press

Lub prosimy o kontakt:
Thorsten Poszwa  
Director, External Communications  
Volvo Construction Equipment  
Tel: int +32 490 65 96 68  
Email: thorsten.poszwa@volvo.com  
Twitter: http://twitter.com/VolvoCEGlobal

Brian O’Sullivan
SE10
London
Tel: int +44 77 333 50307
Email: osullivan@se10.com