Construction Equipment Polska

Dwuprocentowy spadek sprzedaży Volvo CE w 3. kwartale

Marża zysku wzrosła mimo niezmienionego wolumenu sprzedaży w trzecim kwartale roku obrotowego spółki Volvo Construction Equipment.

Poprawa wyników na rynku europejskim w połączeniu z 17-procentowym wzrostem wartości zrealizowanych zamówień nie wystarczyła, by skompensować utrzymującą się niekorzystną sytuację na pozostałych rynkach. W rezultacie sprzedaż spółki Volvo Construction Equipment (Volvo CE) w trzecim kwartale zmniejszyła się o 2% (po korekcie z uwzględnieniem zmian kursów walut).

Sprzedaż netto w trzecim kwartale spadła o 3% — do 11 539 mln SEK (11 884). Po korekcie uwzględniającej zmiany kursów walut sprzedaż netto zmniejszyła się o 2%. Skorygowany zysk operacyjny wzrósł do 601 mln SEK (576), co odpowiada marży operacyjnej wynoszącej 5,2% (4,8).

Wartość netto zrealizowanych zamówień wzrosła w trzecim kwartale o 17% w porównaniu do analogicznego kwartału 2015 roku, jednak z niższego poziomu wyjściowego. Wartość zrealizowanych zamówień wzrosła we wszystkich regionach. W przypadku Europy zanotowano wzrost we Francji i w Niemczech, równocześnie jednak spadła wartość zamówień w Norwegii i Rosji. Wzrost w Ameryce Północnej częściowo stymulowany był przez wprowadzenie do sprzedaży kompaktowych maszyn z silnikami Tier IV Final. W Afryce Południowej wzrost wartości zrealizowanych zamówień wynikał w dużej mierze z działalności SDLG w Brazylii. Wartość zamówień zrealizowanych w Azji (w tym w Chinach) była wyższa o 24%, w czym duży udział miało zwiększenie wartości zamówień na maszyny marki Volvo, głównie koparki, w Chinach, a także dalszy znaczący wzrost w Indiach oraz dobre wyniki sprzedaży produktów marki SDLG w Chinach i Azji Południowo-Wschodniej. W trzecim kwartale wielkość dostaw utrzymywała się na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Większy wolumen dostaw w Europie oraz dostawy produktów marki SDLG na rynki eksportowe i na stabilizujący się chiński rynek koparek zostały zrównoważone przez niższą sprzedaż maszyn marki Volvo na Bliskim Wschodzie i w Amerykach.

„Mimo wciąż niskiego popytu w trzecim kwartale marża operacyjna nieznacznie wzrosła do 5,2%. Drugim pozytywnym zjawiskiem był niewielki wzrost wartości zamówień we wszystkich regionach, przy niskich poziomach wyjściowych w krajach BRIC” — skomentował Martin Weissburg, prezes Volvo Construction Equipment. „Nie spodziewamy się wzrostu popytu w najbliższej przyszłości i nadal koncentrujemy wewnętrzną aktywność na tych obszarach, w których Volvo CE ma silną pozycję”.

W minionym kwartale spółka Volvo CE zaprezentowała szereg innowacji, takich jak hybrydowa ładowarka kołowa, potencjalnie zużywająca nawet o 50% mniej paliwa od maszyn tradycyjnych, a także prototypy maszyn autonomicznych: ładowarki kołowej i wozidła.

Tab Q3 2016Koniec.

Październik 2015 roku

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: www.volvoce.com/press
Lub prosimy o kontakt:

Tiffany Cheng
Director, External Communications
Volvo Construction Equipment 
Tel.: +32 499 56 68 47
E-mail: tiffany.cheng@volvo.com 

Brian O'Sullivan
SE10
Londyn
Tel.: +44 77 333 50307
E-mail: brian.osullivan@se10.com

Zapraszamy na stronę http://www.thenewsmarket.com/volvogroup, gdzie udostępniliśmy materiały wideo Grupy Volvo w standardzie telewizyjnym. Można tam zapoznać się z dostępnymi materiałami i zamówić je w postaci plików MPEG2 lub na taśmach Beta SP. Rejestracja i materiały wideo są nieodpłatne dla mediów.