Utforsker potensialet til 5G i anleggsbransjen

Blant de som er først ute – Volvo Construction Equipment (Volvo CE) er blant et lite antall banebrytende selskaper som tester ut 5G mobilnettverk. Med store muligheter for å påvirke anleggsbransjens innovasjon – vi får vite mer av 5G-eksperten Calle Skillsäter, Volvo CE's tekniske spesialist for tilkoblede maskiner.

5G-partnerprogrammet fra Telia og Ericsson er det første industrielle bruksområdet som benytter 5G, med kun et lite antall selskaper over hele Norden. For Volvo betyr det å teste utviklingen av fjernstyrte maskiner og det å finne ut av det virkelige potensialet innen autonome løsninger.

Calle, hva betyr denne testen for Volvo CE?

5G lar oss overføre data på måter som vi tidligere bare kunne drømme om. Et raskere og mer pålitelig mobilnettverk vil bety at vi er i forkant med å drive frem en mye raskere markedsimplementasjon av teknologier som automasjon. Det som virket umulig for noen få år siden, er nå en veldig reell mulighet.

Så, hva eksakt er det du tester? Og hvordan er testfeltet satt opp?

Vi har et testfelt på 25 hektar der den fjernstyrte hjullasteren L180H er plassert – og en simulator som er plassert i et telt bak en betongvegg – ca. 100 meter unna. Testfeltet har en rekke fysiske barrierer, oppforbakke og utforbakke, samt et parti med ujevnt terreng – alt designet for å etterligne de virkelige driftsforholdene man finner på et anleggsområde. For øyeblikket er simulatoren faktisk ganske nær maskinen, men dette er bare fordi vi vil være nær testfeltet for å kunne justere forholdene. Det er egentlig ingen grunn til at maskinen ikke skulle kunne være plassert langt lenger unna.

Pressemelding2019_April26_02Hvor langt?

I 2017 hadde vi en vellykket test der vi plasserte en maskin 400 m under bakken og styrte den fra overflaten. Og da vi testet teknologien første gang tilbake i 2015 hadde vi en gravemaskin som stod i Eskilstuna og som ble styrt fra Barcelona. Så det forteller deg noe om potensialet innen fjernstyring. Og nå med den reduserte forsinkelsen som 5G tilbyr, betyr det egentlig at du kan utføre fjernstyring ekstremt langt unna. Men på en viss avstand vil forsinkelsen i nettverket uansett være betydningsfull.

Hvor lenge vil testingen pågå og hva håper du på å oppnå?

Vi skal teste denne teknologien i to år. I løpet av denne tidsperioden vil vi se hvordan nettverket utvikler seg og blir bedre. Det som virkelig er spennende er at på dette veldig tidlige utviklingstrinnet er vi i en unik stilling der vi kan luke ut eventuelle problemer og spille en nøkkelrolle i det å faktisk påvirke hvordan 5G vil fungere for industrielle formål når det skal lanseres for fullt.

Selvfølgelig, målet for oss her hos Volvo CE, er at vi ønsker å gjøre dette systemet så klart og vellykket at vi kan teste det sammen med våre kunder og for å se hvordan denne teknologien kan fungere på et ekte anleggsområde. Forhåpentligvis er det noe vi kan oppnå ved slutten av testperioden.

Vil du teste teknologien med andre Volvo-maskiner?

Absolutt. Målet er at etter den første testfasen med hjullasteren, så vil vi kunne teste teknologien med HX2, en konseptdumper, for å se om det er mulig å kunne utføre en arbeidssyklus som helt og holdent styres via 5G. I prinsippet kan vi deretter teste 5G med seks til åtte autonome dumpere som transporterer grus på tvers av anleggsområdet.

Det virker til at det er innenfor gruvedrift det ligger størst potensiale i å utforske denne teknologien. Hvorfor det?

Gruvedrift kan være farlig – enten for personene som betjener maskinene på fjerntliggende steder eller på grunn av gassene som slippes ut etter sprengning. Men dersom vi kan fjerne folk fra anleggsområdet – så fjerner vi faren for ulykker helt. Du vil også ha muligheten til å drifte flere operasjoner og anleggsområder fra en sentral plassering – for å øke produktiviteten.

Er det noen andre sektorer som kan dra nytte av 5G-automasjon?

Absolutt, det er ikke bare gruvedrift. Skogindustrien kan helt klart oppnå fordeler siden man der har mange innkommende lastebiler som skal laste tømmeret over på tog, ofte om natten. Det å arbeide om natten med redusert sikt utgjør en viss risiko, så det å kunne fjerne maskinføreren gjør operasjonen tryggere. Og igjen, for virkelig farlige arbeider i stålindustrien eller energisektoren, der bevegelige materialer kan utgjøre en eksplosjonsfare eller avgi giftige gasser, så er fjerning av mennesker helt klart en god løsning.

Men for anleggsbransjen handler det egentlig om å øke produktiviteten?

Sikkerhet er åpenbart en stor faktor, men det er klart at 5G vil ha en direkte og positiv innvirkning på produktiviteten. Dagens fjernstyringteknologi har en forsinkelse som gjør det svært vanskelig å styre en maskin med hastighet eller presisjon, men med 5G vil det være så godt som i sanntid. I tillegg er bildekvaliteten mye bedre, videobildene har høyere oppløsning og 5G gir en mer pålitelig tilkobling – noe som gjør det lettere for maskinføreren i simulatoren.

Hvilke utfordringer har du opplevd så langt?

I starten erfarte vi at det var vanskelig få tak i maskinvaren. Vi var så tidlig i testfasen at vi fikk problemer med å finne modemer som kunne kommunisere med antennen. Telia har vært hjelpsomme med å skaffe oss det riktige utstyret. Vi er så tidlig ute med å teste denne teknologien at det åpenbart har sine fordeler og ulemper.

Og når disse problemene er løst, når kan vi se at 5G rulles ut til hele bransjen?

Det avhenger av forskjellige ting – hvordan de arbeider, oppfyller de bransjekravene, er det lønnsomt for kundene? 5G kommer først til de som kan utnytte det best, men det vil ta tid å bygge ut nettverket og den nødvendige infrastrukturen. For oss i anleggsbransjen, og for statiske anlegg som bergverk eller gruver, kan det komme ganske snart. Tidspunktet er bra – våre kunder trenger nettverket og de ønsker mer data. Og vi er de som tilbyr forskningen for å se hvor mulig det er.

Bilde 1: Volvo CE tester for tiden potensialet i 5G ved å betjene en fjernstyrt hjullaster.
Bilde 2: Calle Skillsäter, Volvo CE's tekniske spesialist for tilkoblede maskiner.