Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo Construction Equipment oplever en stigning i salget på 28% i 4. kvartal

Forbedret konkurrenceevne og øget efterspørgsel hjalp Volvo Construction Equipment til at præstere et stærkt fjerde kvartal af 2017, med en stigning i salget for perioden på 28% og på 31% for hele året.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) leverede en stærk præstation i fjerde kvartal af 2017, der hjalp moderselskabet Volvo Group til at præstere den højeste salgs- og driftsindtjening i selskabets historie. Forbedret konkurrenceevne kombineret med stigende efterspørgsel - navnlig i Asien - hjalp Volvo CE til at levere stærke forbedringer i salget, driftsindtjeningen og ordreindgangen.

I 4. kvartal 2017 steg nettosalget med 28% til SEK 16.733 Mio. (13.110). Justeret for valutabevægelser steg nettosalget med endnu mere, til 34%. Driftsindtjeningen beløb sig til SEK 1.816 M (494), svarende til en driftsmargin på 10,9% (3,8). Indtjeningen blev positivt påvirket af højere salg og øget udnyttelse af det industrielle system.

For hele året steg nettosalget med 31% til SEK 66.497 Mio (50.731). Den justerede driftsindtjening steg til SEK 7.917 Mio. (2.246), svarende til en driftsmargin på 11,9% (4,4). 

Forbedrede markedsvilkår

Efterspørgslen i Europa blev bedre i løbet af kvartalet og steg med 16% i slutningen af november, hjulpet af vækst i Storbritannien, Italien, Tyskland og et russisk marked i hastig forbedring. Nordamerika voksede med 10% i løbet af det seneste år, godt hjulpet af større efterspørgsel på gravemaskiner, mens Sydamerika oplevede en vækst på 17% fra lave niveauer og primært fra markeder uden for Brasilien. Markedet i Mellemøsten fortsatte den langsomme tilbagegang, opvejet af svag efterspørgsel fra Saudi-Arabien. Med undtagelse af Kina steg de asiatiske markeder med 11% sammenlignet med sidste år, drevet af en forbedret minesektor. Selve det kinesiske marked var i kraftig vækst og lå 74% over sidste år, drevet af større efterspørgsel på gravemaskiner og gummihjulslæssere. Markedet for store gravemaskiner steg med 121%, mens kompakte gravemaskiner så en forbedring på 83%. I slutningen af november var markedet for gummihjulslæssere steget med 50%.

Ordrer og leverancer

I løbet af fjerde kvartal af 2017 oplevede Volvo CE en stigning i nettoordreindgangen på 48%, som primært blev drevet af stærk efterspørgsel i Kina og Nordamerika. Leverancerne steg i perioden med 49%, igen drevet af større mængder i Kina.

"Ydelsesprogrammet for at styrke Volvo CEs konkurrenceevne kombineret med en stigende markedsefterspørgsel gav gode resultater i 2017", siger Melker Jernberg, den nye direktør for Volvo Construction Equipment. "Volvo CE forbedrede lønsomheden og vandt markedsandel i adskillige af vores stærke segmenter for gravemaskiner, læssemaskiner og dumpere".

Volvo CE har indledt 2018 i fortrøstningsfuldt humør. I januar tog selskabet endnu et skridt imod en yderligere styrkelse af dets kundetilbud med annonceringen af, at Volvo-mærket nu går ind på markedet for stive dumpere med introduktionen af fire nye modeller i intervallet fra 45 til 100 tons.


Volvo Construction Equipment

Nettoomsætning fordelt på markedsområde målt i millioner svenske kroner.

Nettosalg fordelt på markedsområde
Fjerde kvartal
Hele året
I mio. SEK 2017  2016  2017 2016 
Europa

5.338 

4.893 

22.977 

19.739

Nordamerika

2.498

2.466 

12.234

10.724 

Sydamerika

497

459 

1.760

1.414

Asien

6.931

4.177 

25.058

15.765

Øvrige markeder

1.469

1.115 

4.468

3.088

I alt

16.733 

13.110

66.497

50.731