Construction Equipment Suomi

Kiertotaloutta pyörien päällä

Miten rakennuskoneiden uudelleenvalmistus, kunnostus ja uudelleenkäyttö ovat keskeisessä asemassa koneiden kestävyyden parantamisen kannalta.

Volvo CE – kiertotaloutta pyörien päällä

Siirtyminen kohti kiertotaloutta on ensiarvoisen tärkeää matkalla kohti hiilipäästöjen nettonollaa. Rakennuskoneiden – ja niiden osien – pitäminen käytössä pidempään niiden käyttöiän maksimoimiseksi on Volvo CE:n vastuullisuusponnistelujen ytimessä. Juuri tämä lähestymistapa on nousemassa myös asiakkaiden suosioon.

Siirtyminen lineaarisesta liiketoimintamallista, jossa valmistamme uusia tuotteita ja hävitämme ne käyttöiän lopussa, kiertotalousmalliin, jossa suositaan uudelleenvalmistusta, kunnostusta, käyttötarkoituksen muuttamista ja kierrätystä, on oikein sekä asiakkaiden että planeetan kannalta.

Volvo CE:n koneet on valmistettu siten, että ne kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Kaikkien rakennuskoneiden koko elinkaari on otettu huomioon jo suunnittelun ensimmäisistä vaiheista alkaen. Mitä vähemmän meidän on käytettävä uusia materiaaleja osien ja koneiden valmistuksessa, sitä enemmän säästämme kallisarvoisia resursseja.

Uusi elämä vanhoille osille

Volvo Reman -ohjelma antaa vanhoille komponenteille uuden elämän. Kun moottorit ja niiden apulaitteet, vaihteistot, hydrauliikan osat, voimansiirron osat ja jotkin elektroniikkaosat on purettu, puhdistettu, tarkastettu ja korjattu uuden veroisiksi, ne aloittavat uuden elämän.

Volvo Reman – David ForsmanVolvo Reman -tuotepäällikkö David Forsman sanoo: "Planeetan resurssit ovat rajalliset, joten meidän on varmistettava, että käytämme niitä harkiten ja otamme niistä kaiken irti. Reman-ohjelman puitteissa otamme käytetyt ja kuluneet osat ja teemme niistä monissa tapauksissa entistä ehompia lisäämällä mahdolliset päivitykset ja uusimmat tekniset määritykset.

"Käytämme jopa 85 % alkuperäisestä materiaalista uudelleen ja kierrätämme sen, mitä emme voi käyttää uudelleen. Ottamalla vanhat osat ja palauttamalla ne uuden veroisiksi pidämme ne kierrossa ja vältämme uusien osien valmistamisen tarpeen. Uudelleenvalmistetun komponentin valmistaminen kuluttaa 80 % vähemmän energiaa uuden komponentin valmistamiseen verrattuna, jolloin myös CO2-päästöt vähenevät huomattavasti."

Nuoruuden lähteillä

Volvo CE:n sitoutuminen koneidensa käyttöiän maksimointiin kattaa koneen osien lisäksi kokonaiset koneet. Sen Certified Rebuild -ohjelma päivittää vanhat koneet siten, että ne ovat valmiita toista tai jopa kolmatta käyttöikää varten. Volvon hyväksytyissä korjaamoissa kuluneet osat kunnostetaan tai vaihdetaan Volvon hyväksymiin käytettyihin osiin ja esimerkiksi ilmastointiin tai istuimiin voidaan lisätä päivityksiä, ennen kuin kone palautetaan asiakkaalle työskentelyn jatkamista varten.

"Volvon Certified Rebuild -ohjelman ansiosta voimme räätälöidä uudelleenvalmistuksen ja päivitykset asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan, jotta koneet saavat uusimmat tekniset erittelyt", David Forsman sanoo. "Osaavat insinöörimme tekevät tämän työn parantaen koneiden käyttöikää ja tehokkuutta."

Hyväksyttyjä korjaamoja on jo ympäri Eurooppaa ja kansainvälisillä markkinoilla, Pohjois-Amerikassa, Indonesiassa ja Kiinassa, ja lisää on tulossa Volvo-koneiden käyttöiän pidentämiseksi eri puolilla maailmaa.

Säästäväisyys on hyve

Volvo CE:n hyväksyttyjen käytettyjen koneiden palvelu tarjoaa täydellisen ratkaisun käytetyn koneen ostamista harkitseville asiakkaille. Volvon kouluttamat teknikot tarkastavat käytetyt koneet varmistaakseen niiden laadun, suorituskyvyn ja luotettavuuden, ja niille myönnetään Volvon hyväksyttyjen käytettyjen koneiden takuu asiakkaiden mielenrauhan takaamiseksi.

Volvo CE – Anders Sjöström"Hyväksyttyjen käytettyjen koneiden markkinat ovat valtavat – ja ne ovat kasvussa", Volvo CE:n Euroopan ja kansainvälisen alueen käytettyjen koneiden päällikkö Anders Sjöström sanoo. "Meillä on vaikeuksia vastata kysyntään.

"Tietysti käytetyt koneet ovat hinnaltaan uusia edullisempia, ja asiakkaat pitävät siitä, että koneet ovat valmiina ostettaviksi eikä niiden toimittamista tarvitse odottaa pitkään. Lisäksi ostaessaan Volvon hyväksytyn käytetyn koneen he tietävät saavansa korkealaatuisen koneen, joka on valmiina töihin."

Myös ympäristölle koituvat edut ovat selviä. Ostettaessa esimerkiksi Volvon hyväksytty käytetty A40G-dumpperi CO2-päästöjä säästyy noin 100 tonnia uuden koneen valmistukseen verrattuna. Kun kone saavuttaa käyttöikänsä lopun, 95 % sen materiaaleista voidaan kierrättää.

Anders jatkaa: "Asiakkaat pitävät uuden koneen noin kolme vuotta, jolloin niiden käyttöikää on selvästi vielä paljon jäljellä. Siksi haluamme varmistaa, että saamme koneistamme irti mahdollisimman pitkän käyttöiän. Se hyödyttää sekä asiakasta että ympäristöä."

Yhä useammat asiakkaat asettavat itselleen kestävyystavoitteita, ja tarjoamalla käytettyjä osia ja koneita Volvo CE tuo saataville useita erilaisia ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat saavuttaa tavoitteensa ja samalla varmistaa koneidensa kestämisen seuraavaa sukupolvea varten.

 

LISÄTIETOA

Anne Bast

Brändin markkinointi- ja viestintäjohtaja
Volvo Construction Equipment
Euroopan/kansainvälinen myyntialue
Sähköposti: anne.bast@volvo.com