Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark
Volvo advanced operator training

Avanceret operatørtræning

Sådan arbejder du mere effektivt

Avanceret operatørtræning

Den avancerede operatørtræning, også kaldet ØkoOperatørtræning, er et avanceret kursus for operatører, der allerede har erfaring, hvor der primært fokuseres på effektivitet. Programmet hjælper operatørerne med at blive mere produktive samtidig med, at brændstofforbrug, maskinslitage og ikke-planlagt nedetid reduceres, og der opnås en mere rentabel og miljøvenlig arbejdsmåde.

Det får du

Optimal effektivitet

Når operatørerne opnår større bevidsthed om maskinerne og deres anvendelsesformål, kan de planlægge og udføre deres arbejde mere effektivt, arbejde mere med mindre og øge effektivitet og rentabilitet.

Højere produktivitet

Når operatørerne har god forståelse for de mange gennemtænkte egenskaber og funktioner i Volvo-maskinerne, kan de udnytte maskinernes fulde potentiale.

Sikrere arbejde

Med træning får operatørerne løbende forbedret deres færdigheder og driftspraksis, hvilket er med til at mindske risikoen for driftshændelser og ulykker.

Mindre slitage, færre omkostninger

Træning er med til at undgå unødig belastning af maskinen, hvilket minimerer slitage og dermed omkostningerne.

Mere nyttetid

Korrekt betjening af maskinerne holder dem i god stand og reducerer risikoen for ikke-planlagt nedetid samtidig med, at maskinernes levetid og brugtvognspris forbedres.

Større operatørtilfredshed

Det har vist sig, at træning giver større tilfredshed på jobbet, så operatørerne bliver gladere og mere produktive. Virksomhedens engagement i medarbejderudvikling er også med til at tiltrække dygtige operatører.

Træning betaler sig

De penge, man investerer i operatørtræning, er virkelig godt givet ud. En dygtig maskinoperatør arbejder hurtigere og mere effektivt - og sparer derved tid og brændstof. Tilpasset operatørtræning er med til at forbedre rentabiliteten og reducere både driftsomkostninger og miljøpåvirkninger.

Nederlandene

Ton Driessen, læssemaskineoperatør (Wienerberger)

"Før min ØkoOperatørtræning kører jeg altid for fuld kraft, men nu opnår jeg samme produktivitet med halvt tempo."

Algeriet

Kader salhi, produktionschef (SAPAM)

"Efter træningen bemærkede vi, at vores udgifter til brændstof, dæk og reservedele faldt."

Sverige

Anders Johansson, teamleder (Econova)

"Når man har kørt læssemaskiner i 23 år, tror man, at man kender det hele. Men det er imponerende, så meget man kan lære og forbedre sine færdigheder ved at tage EcoOperator-kurset. Man lærer at spare tid og penge og samtidig passe på miljøet."

Nederlandene

Peter Amsen, driftsleder (Wienerberger)

"Vi opnåede en besparelse på 4 liter brændstof i timen - det er en 20 % forbedring - det er virkelig meget!"
"På grund af de rigtig gode resultater vil vi også gennemføre Volvos ØkoOperatørtræning på vores andre driftssteder."

Sådan fungerer det

Volvo advanced operator training

ØkoOperatørtræning-programmet dækker en lang række områder, hvor operatøren har indflydelse på driftsresultatet. Volvo-instruktøren arbejder tæt sammen med operatørerne, så de opnår den viden og de færdigheder, der skal til for at opnå de bedste resultater.

Vurdere

Dataanalyse
Instruktøren udfører en første maskindataanalyse for at se, hvor der er mulighed for forbedring.

Besøg på driftsstedet
Der arrangeres et besøg på driftsstedet for at indhente flere informationer og afslutte vurderingsfasen. Det omfatter maskininspektion og en vurdering af driftspraksis og driftsforhold.

Forbedre

Teoretisk uddannelse
Operatørerne gennemfører en teoretisk uddannelse for at få indgående kendskab til bedste praksis, både hvad angår betjeningsteknik og overordnet effektivitet. Vores instruktører arbejder med de nyeste træningsredskaber for at opnå langsigtede og vedvarende forbedringer.

Praktisk træning
Operatørerne får praktisk træning ved at anvende de teknikker, de forudgående har lært. Det kan suppleres med praktiske øvelser eller coaching af instruktøren under operatørens daglige arbejde.

Bevare

Opfølgning
Et par måneder senere udføres en ny maskindataanalyse. En opsummering af resultaterne vises sammen med anbefalinger til yderligere forbedringer.

Gennemtænkte træningsværktøjer

For at understøtte træningsprogrammet og bevare de opnåede resultater kan din Volvo-forhandler tilbyde en række gennemtænkte løsninger. Her er nogle eksempler.

Avancerede træningssimulatorer

Selvom vejret er dårligt, eller der mangler maskiner, kan de praktiske dele af ØkoOperatørtræning altid gennemføres i en avanceret Volvo-simulator.

Volvos simulatorer kopierer nøjagtigt de virkelige forhold på driftssteder med maskinbetjening, så operatørerne får en autentisk arbejdspladsoplevelse, og der er både gravemaskiner, læssemaskiner og rammestyrede dumpere til rådighed. Operatørernes effektivitet og produktivitet måles i detaljer, mens de anvender simulatoren, for at kunne spore områder for præstations- og monitorforbedring.

Insight Reports

Insight Reports, der udarbejdes med CareTrack telematiksystem, kan være det perfekte støttemateriale til operatørtræning. En omfattende portefølje af rapporter giver informationer om Volvo-maskinernes driftstilstand, effektivitet og produktivitet og giver operatørerne overskuelige informationer om, hvordan deres arbejdsstil påvirker maskinens ydeevne.

Optimér din virksomhed

Lad os diskutere, hvordan vi kan hjælpe dig.

Kontakt os