Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark
Volvo nørdekurser

Begavet arbejdskraft - det handler om mennesker

Volvo Eco Management

Bliv certificeret som Volvo EcoManager

Volvlo Eco Management

Formål:
Der fokuseres særligt på en driftsøkonomiske optimering, med anvendelsen og sammensætning af maskinparken som omdrejningspunkt - herunder specielt brændstofforbrug og optimal miljømæssig drift. Samtidigt ses der på den fysiske optimering af arbejdspladsen med bl.a. køreveje, køremønstre og anvendelse af fx ramper. 

Deltagerne vil efter kurset være i stand til at foretage en teoretisk og praktisk analyse af en arbejdsplads og herefter komme med konkrete anvisninger til en optimering.

Indhold i kurset:

Dag 1 – Teoretisk undervisning

Formålet med den teoretiske undervisning er at give deltagerne grundlæggende indsigt i funktioner og features, der kan optimere kørslen og driften af Volvo’s entreprenørmaskiner. Der fokuseres særligt på områder, der kan forbedre den driftsøkonomiske anvendelse af maskinerne - herunder specielt brændstofforbrug og optimal miljømæssig drift.

Dag 2 - Casebaseret undervisning:
Udgangspunktet for kurset er casebaseret simulation af konkrete arbejdspladsscenarier. De konkrete scenarier opbygges dels i et fysisk miniaturemiljø og dels i et computersimuleret miljø ved hjælp af Volvo Sitesimulation.

Konsulent-opfølgning – 1/2 dag:
Efter kursets afholdelse er der inkluderet en 1/2 dags opfølgning i deltagernes virksomheder med Volvos konsulenter.

Deltagere:
Kurset henvender sig primært til deltagere, der enten ønsker eller har et driftsmæssigt ansvar på deres arbejdslads.

Varighed og sted:
Kurset varer 2 dage og afvikles i Eskilstuna i Sverige. Opfølgning med Volvos konsulenter afvikles i de respektive deltagervirksomheder.

Pris:
Kurset koster 15.000 kr.