Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark
volvo sliddele
SLITAGE OG VEDLIGEHOLDELSE

EN VELVEDLIGEHOLDT MASKINE ER EN PRODUKTIV MASKINE

Gravemaskinens undervogn udfører et heroisk stykke arbejde. Den understøtter hele maskinens vægt og er konstant udsat for store sten og andre forhindringer, når den arbejder.

Hvis undervognen bryder sammen, stopper maskinen. Derfor er det en god ide at bruge tid på vedligeholdelse og holde øje med undervognens tilstand.

Hvorfor udføre undervognseftersyn?

Status for undervognen er afgørende for gravemaskinens rentabilitet. Hvis undervognskomponenterne slides ujævnt, forringes maskinens ydelse. Komponenter i dårlig tilstand øger brændstofforbruget, forkorter maskinens driftslevetid og øger risikoen for ikke-planlagt nedetid.

Den eneste vished, du kan opnå, stammer fra jævnlige eftersyn af undervognen. De vil hjælpe dig med at:

  • Find små problemer, før de bliver større
  • Så du bliver bedre udrustet til at undgå uventet nedetid og produktionsstop
  • Kend din slitagestatus og slitagetendenser, som understøtter proaktiv planlægning af service og reparation
  • Identificer usædvanlig slitage på grund af operatøradfærd, så du bliver i stand til at give den korrekte uddannelse for at forbedre bevidsthed om, hvordan operatører kan hjælpe med at reducere slitagen.

Husk, at én enkelt måling kun vil vise status quo for undervognens slitagestatus, men regelmæssige målinger vil give dig en slitagetendens.

Eftersyn af undervognsslitage

Dette er vores dybtgående slitageeftersyn af undervognen. Det udføres af en faglært Volvo CSR eller servicetekniker fra den lokale Volvo-forhandler.

Din Volvo-forhandler kan præsentere resultaterne af slitageeftersynet understøttet af fotos og data. På den måde kan du opfange eventuel unormal slitage på et tidligt stadie. Du kan analysere resultaterne af dit eftersyn sammen med din Volvo-forhandler, som kan rådgive dig om, hvordan du kan reducere slitage, og give dig et tilbud om reparation eller grundigt eftersyn af undervognen, hvis og når det er påkrævet.

Visuelt undervognseftersyn

Hvad enten det bruges uafhængigt eller som en tilføjelse til et eftersyn for undervognsslitage (Undercarriage Wear Inspection – UCWI), kan det visuelle eftersyn udføres af en Volvo-tekniker eller af servicepersonale, som kan give dig en generel status over undervognen. Alt efter udfaldet vil du få at vide, om der kræves handling, eller om du skal bestille et mere detaljeret undervognseftersyn.

Din lokale Volvo-forhandler har både den nødvendige uddannelse og de nødvendige redskaber til at udføre hurtige og nøjagtige eftersyn af undervognen.

Forhør dig om Volvos undervognsdele
Find ud af mere
Kontakt din lokale forhandler for at bestille et undervognseftersyn
Find din lokale forhandler