Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark
volvo redskab kompakt læssemaskine

Redskaber til kompakte læssemaskiner

Læsseskovle

Læsseskovle

Et bredt udvalg af læssemaskineskovle til brug ved en lang række forskellige jordbundsforhold og til alle job, der kræver omlastning, læsning og transport, nivellering eller tunnelgravning.

Læsseskovl

Et stort sortiment af jordskovle til gravning i hård grund. Har en kort skovlbund til maksimering af skovlens brydekraft.

Tilgængelig for: L20F, L20H, L25F, L25H, L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

4-i-1 skovl

Denne skovl er ideel til en række forskellige materialehåndteringsopgaver. Føreren kan åbne skovlen for at styre og placere læsset mere præcist. Skovlen har en glat kant til brug for planering og dozerarbejde.

Tilgængelig for: L20F, L20H, L25F, L25H, L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Højtipskovl

Denne skovl er konstrueret med det formål at håndtere materiale med lav massefylde, såsom kul, koks og træflis. Da den tømmes over en speciel ramme, er tømmehøjden betydeligt større med henblik på at komme over lastbilers sidevægge og materialetanke. Meget stor tømmehøjde til høje lastbiler og beholdere.

Tilgængelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Sidetipskovl

Sidetipskovlen er ideel til forskellige opgavetyper, som f.eks. tunnelbygning, dæmningsbygning og grøftefyldning. Skovlen er hydraulisk leddelt på siden til brug for aflæsning af bundmateriale ned i en udgravning eller læsning af en lastbil på et sted med kneben plads. Kræver ikke komplicerede manøvrer til opfyldning af udgravninger (mindre tidskrævende) og perfekt til arbejde på stærkt trafikerede arbejdspladser.

Tilgængelig for: L20F, L20H, L25F, L25H, L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Planeringsskovl

Planeringsskovlen har en lang, flad bund. Den er beregnet til jordflytning, f.eks. afrømning af overjord, dozerarbejde i mindre skala, landskabsarbejde og udjævning af fyldmateriale. Skovlen har en kant bagpå til brug for planering ved bakning af maskinen.

Tilgængelig for: L20F, L20H, L25F, L25H, L30G, L35G

Detaljer

Klemmeskovl

Klemmeskovlen er beregnet til brug i genbrugsbranchen til læsning af grene, blade, haveaffald og voluminøse materialetyper. Skovlen er forsynet med en enkelt klemme, der drives af to hydrauliske cylindre.

Tilgængelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Stensorteringsskovl

Denne skovl er ideel til udgravning af sten, sigtning af jord, stenrydning på marker og affaldsrydning på arbejdspladser. Sten og klippestykker tilbageholdes, mens maskinen graver.

Tilgængelig for: L25F, L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer
volvo redskab kompakt læssemaskine

Affaldsskovl

Affaldsskovlen er konstrueret med henblik på let håndtering af forskellige vanskeligt håndterbare materialer i industrisektoren og på byggepladser. Det er det ideelle redskab til håndtering af voluminøse materialer med uregelmæssige former. Skovlen er forsynet med to klemmer, der drives af hydrauliske cylindre.

Tilgængelig for: L45H, L50H

Affaldsskovl

Volvo affaldsskovle er slidstærke og lette materialeskovle beregnet til anvendelse inden for genbrug såsom håndtering af affaldsmateriale, husholdningsaffald og andet affaldsmateriale med lav densitet.

Tilgængelig for: L30G, L35G, L45H, L50H

Detaljer

Ansvarsfraskrivelse

Redskabets udformning afhænger af maskinmodellen.

Volvo dealer finder redskaber
Tag kontakt

Vil du bestille eller have mere at vide? Send en besked til os.

Tag kontakt