Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Kig ind i fremtidens byggeplads

Volvo har konkrete løsninger på de udfordringer entreprenørbranchen vil møde.

Det er svært at spå, især om fremtiden, sagde Storm P. engang. Men Volvo tager alligevel chancen og kommer med nogle håndfaste forudsigelser på, hvor entreprenørbranchen bevæger sig hen i de kommende årtier. Volvo har identificeret en række trends som vil påvirke byggebranchen og den måde vi arbejder på.

De tre overordnede trends er:

Urbanisering
Bæredygtighed
Teknologi


I år 2050 vil 70% af verdens befolkning bo i byer. Det vil sige, at der vil bo 6.5 milliard mennesker i bymiljøer, hvilket vil have en enorm indflydelse på levevilkår og det omkringliggende miljø. Det vil også betyde en ændret måde at bygge på for at imødegå udfordringer med støj, forurening og klimapåvirkninger.

Kravet om bæredygtighed vil stige frem mod 2050. Allerede i 2030 vil mange af de måder vi tænker og agerer på, være helt anderledes end i dag. I Danmark har vi vedtaget målet om at reducere partikelforureningen med 50% i forhold til 2005.

Bæredygtighed bliver et naturligt element i alt hvad vi tænker og beskæftiger os med, uanset om det handler om klima og miljø eller økonomi. Dette stiller store krav til vores evne til at udnytte ressourcer bedst muligt, samtidigt med at økonomien skal løbe bedst muligt rundt.

Ny teknologi og udviklingen heraf er en af nøglerne til at løse ovenstående udfordringer. Prøv at tænke 100 år tilbage og husk nogle af de opfindelser, som ændrede vores opfattelser og adfærd. Smartphones, Bluetooth, robotteknologi, genterapi – bare for at nævne nogle få fra de seneste 15 år som på den ene eller anden måde har ændret vores hverdag og perspektiv. I fremtiden kan alt stort set kommunikere med alt – og det kan være vanskeligt at forudse konsekvenserne af dette. Førerløse biler, intelligente hjem, dronetransport – gæt selv videre.

I byggebranchen er man naturligvis allerede opmærksom på kravet om at reducerer udslip af drivhusgasser. Det er også nødvendigt, for byggebranchen står for 11 % af verdens drivhusgas emission. Det vil derfor fortsat være et vigtigt parameter at kunne fremvise større bæredygtighed og styr på miljøet, ikke mindst i offentlige udbudsager. 

I forlængelse heraf er støj også en faktor som skal bøjes nedad i målingerne. I dag kan støjen fra en byggeplads og entreprenørmaskinerne sagtens runde de 90 dB, hvilket er langt over det anbefalede støjniveau på 53 dB. Den megen støj går ikke kun ud over de medarbejdere som er på byggepladsen. Også de omkringboende mennesker og forbipasserende er generet og kan i værste fald være sundhedstruet. Det er dokumenteret at støj over 55 dB kan udvikle demens, hjerte-karsygdomme og diabetes. Fordi vi i fremtiden bliver flere og flere mennesker i byerne, vil det betyde større fokus på de sundhedsskadelige effekter og omvendt få kravene om støjreduktion til at stige.

Alt dette vil påvirke fremtidens entreprenørmaskiner, og det er man hos Volvo meget optaget af. Maskinerne skal være langt mere effektive, støjsvage og udlede langt færre partikler i atmosfæren for at være med, og derfor er Volvo i fuld gang med af innovere og implementere nye opfindelser og løsninger.

Groft sagt er løsningerne sat op i to udviklinger:
Connectivity
Electromobility


Connectivity
Den ene, Connectivity, ligger som i ordet ”connect” at forbinde og binde sammen. Volvo har udviklet en række programmer, der hjælper maskinførerne md at være mere effektive, produktive og sikre. Et par eksempler herpå er programmerne Haul Assist og Dig Assist som tilsammen er med til at give færre vedligeholdelsesudgifter, mindre nedetid og mere effektive byggepladser. I fremtiden vil der komme endnu flere af disse kommunikerende software- produkter, som binder processer sammen på kryds og tværs.

Volvo Haul Assist
Program der kan gøre maskinføreren opmærksom på hvor meget vægt der er i hans last. På den måde bliver lasten ikke overlæsset, og maskinføreren kan undgå usikre situationer. Informationen går også til hovedkontoret i firmaet, så de kan følge produktionshastigheden i realtid.

Volvo Dig Assist
Her får maskinføreren en udgravningsnøjagtighed som eliminerer behovet for manuel kontrol. Graveopgaver som f.eks. udjævning eller udgravning har aldrig været hurtigere, lettere eller mere præcise. Resultatet er større effektivitet og en sikker byggeplads.

Electromobility
Hybrid og elektriske maskiner er vejen frem. Som i bilernes verden foregår der en enorm udvikling og Volvo CE er med. En helt ny prototype hybridlæsser LX1 har netop set dagens lys. Den er kun halv størrelse af en konventionel læsser, men gør alligevel arbejdet af en 25-tons læsser, selv om den faktisk kun er en 20 tons læsser. 

Desuden er de to elektriske maskiner, hhv. ECR25E kompakt gravemaskine og L25E kompakt hjullæsser nyligt lanceret. Begge er 48-volts maskiner, som opererer som konventionelle maskiner. De er ideelle til arbejdet i snævre byrum eller indendørs i bygninger, da de hverken udleder giftigt kuldioxid eller støjer nævneværdigt.

Ved at kombinere effekten af disse to banebrydende teknologier og tilpasse arbejdsprocesserne kan der opnås opsigtsvækkende resultater. Volvo har i samarbejde med Skanska opsat en forsøgsplads i Sverige, ”The Electric Site” hvor alt arbejde er elektrificeret – fra udgravning til transport og knusning.

Igennem 10 uger blev de to teknologier testet, med det resultat at CO2 udledningen faldt med 98%, driftsomkostningerne faldt med 40% - og tilsammen gav en 25% reduktion i omkostningerne. De ti uger afslørede også, at man hele tiden kan optimere effekten undervejs. ”Learning-by-doing” er nøgleord for at få udnyttelse af et potentiale, som vokser med udviklingen. Forsøget i Sverige gav et samlet resultat, der lover godt for fremtidens byggepladser. Bæredygtighed og effektivitet kan sagtens gå hånd i hånd.