Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

NYE APPS GØR H-SERIEN ENDNU MERE EFFEKTIV

Med nye apps til Volvos læssemaskiner L60H til og med L350H, kan du blandt andet få overblik over dæktryk, dæktemperatur, den maksimale materialemængde, indstille hastighedsbegrænsninger og gravedybder. 

Siden Volvo lancerede læssemaskinerne L60H-L220H i 2014, er serien blevet forbedret og udbygget løbende. Nu får maskinerne i serien yderligere forbedringer, som hjælper med at reducere de samlede omkostninger, samt nye apps der øger effektiviteten.

Først og fremmest har alle modeller i H-serien nu som standard ”rimpull control.” Det er et system, som gør det muligt for maskinføreren at minimere hjulspin. Det hjælper med at reducere dækslid og brændstofforbrug, så man får en mere effektiv skovlpåfyldning.

– Det giver god mening at minimere hjulslip ved at kontrollere trækkraften. Maskinføreren kan digitalt i maskinen indstille den maksimale trækkraft på hjulene, hvis man kører på et fedtet eller glat underlag. Jo mindre hjulspin desto mindre slitage, og funktionen vil reducere dækslidet markant, forklarer Lars Kristiansen, produktspecialist hos Volvo Entreprenørmaskiner A/S.

Det hele indstilles via læssemaskinernes Volvo Co-Pilot-skærm, som nu fås på et bredere udvalg af maskiner – fra L60H op til L350H. Den 10-tommer store touchskærm i førerhuset giver afhængigt af maskinmodellen adgang til flere Load Assist-applikationer, hvor der netop er tilføjet flere nye.

App overvåger dæktrykket
Volvo Co-Pilot viser nu dæktryk og -temperatur i realtid. Drift med det korrekte dæktryk er afgørende for størst mulig sikkerhed, brændstofeffektivitet 
og oppetid. Hvert dæk overvåges uaf-
hængigt, og trykgrænserne (lav/høj) indstilles pr. aksel. Hvis et af de individuelle dæk kommer uden for de indstillede parametre, bliver operatøren advaret ved, at der vises alarmgrænser som nominelle værdier og procentdele.

En blå meddelelse giver operatøren besked om, at der er uoverensstemmelser i tryk eller temperatur, og at situationen skal overvåges. En gul meddelelse angiver, at disse uoverensstemmelser er blevet forværret, og at operatøren skal tage affære.

– Det er altid relevant at forholde sig til sit dæktryk. Kører man med et forkert dæktryk, har det stor effekt på dækkenes levetid. Et dæk slides 30-50 % hurtigere, hvis man kører med for lavt dæktryk, og maskinen bruger også mere brændstof. Er dæktrykket for højt, oplever man cirka den samme forhøjede slitage, og derudover vil man opleve vibrationer, som forplanter sig til hele maskinen, samt højere støjniveau og generelt forringet førerkomfort, påpeger Lars Kristiansen.

Støtter maskinførerens arbejde

Appen On Board-vejning er beregnet til at hjælpe med at læsse den maksimale mængde materiale, og den er blevet opgraderet til at omfatte to nye opgavefunktioner – oplagring og behandling – som tilpasser layoutet på skærmen og de oplysninger, der vises, til den igangværende opgave.

Volvo CE har også introduceret en operatørtræningsapplikation for at understøtte maskinføreren yderligere. Dette værktøj, som ikke ligner noget andet i branchen, er beregnet til at øge operatørens ydeevne ved at vejlede ham, så han får mest muligt ud af Volvos læssemaskiner, og det bidrager dermed til at reducere driftsomkostningerne.
De sidste apps – Kort, Vejr, Regnemaskine og Noter – kan grupperes som værktøjskasseapplikationer. På samme måde, som man ville forvente det på sin smartphone eller tablet, leveres Volvo Co-Pilot med forhåndsinstallerede apps beregnet til at gøre operatørens liv nemmere.

– Med app’en Kort kan man blandt andet lægge regler og restriktion for et givent område ind i maskinens computer, så den kommer med advarsler, hvis man er ved at bryde dem. Det kan være i forhold til hastighedsbegrænsninger, gravedybder, m.m. Advarslerne popper op, når man bevæger sig ind i området, og det gør det nemmere at huske dem, siger Lars Kristiansen.

Renere og hurtigere motorolieskift 

Der er også monteret nye håndtag på hver side af kontravægtanordningen, som hjælper med at lette adgangen til servicepunkter. Denne funktion er standard for L150H til L260H.

En lynkoblingskonnektor på hydrauliktanken monteres nu som standard på alle modeller i H-serien. Denne funktion resulterer i hurtigere og nemmere hydraulikoliepåfyldning. Kunder, som specificerer optionen Biologisk nedbrydelig hydraulikolie, får nu et skifteintervallet fordoblet til 8.000 timer. Og endelig giver en ny lynkoblingsoption på modellerne L150H op til L260H renere og hurtigere motorolieskift på bare 15 minutter.