Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

L180H nedfrosset i kæmpe klimakammer


Lindø Component and Structure Testing A/S lånte en Volvo L180H til den officielle åbning af Nordens største kommercielle klimakammer. Den blev nedfrosset til -200C og overiset.

Force Technology har sammen med Lindoe Offshore Renewables Center etableret et gigantisk klimakammer på det tidligere Lindø Skibsværft.

Mens Force Technology er en teknologisk rådgivningsvirksomhed, der er kendt for blandt andet at føre kontrol med værksteder i værkstedskontrolordningen for Dansk Byggeris Materielsektion herunder Volvo Entreprenørmaskiners værksteder, så arbejder Lindoe Offshore Renewables Center med forskning, innovation, test og demonstration af teknologi til udvinding af grøn, offshore energi. LORC er et samarbejde mellem private firmaer og universiteter.

De to parter har sammen etableret klimakammeret i Lindø, og i følge den daglige leder Per Baunegaard With Jensen er det Nordens største og mest avanceret kommercielle klimakammer, hvor det nærmeste ligger i Holland. Klimakammeret foretager tests for alle kunder, der har brug for at få afprøvet komponenter eller produkter under ekstreme klimatiske forhold.

- Eksempelvis kan vi lave en havtåge, som vindmølleindustrien er interesseret i. Vi kan variere temperaturer fra -350C til 600C og dertil sprede en tåge med op til 4,0% saltkoncentration.

- Vi har mange muligheder i det nye testcenter, fordi det er så stort. Vi kan tage hele maskiner, vi kan tage emner der bevæger sig, eller vi kan have flere identiske emner, og sammenligne effekten. Inden for visse rammer kan der også være personer i klimakammeret, fortæller Per Baunegaard With Jensen.

Klimakammeret er på i alt 900 kubikmeter, så den 28 ton tunge Volvo L180H fyldte ikke meget. Meningen med at låne læssemaskinen var en demonstration af, at maskinen kunne nedkøles uden at tage skade. Den er bygget blandt andet til arktiske forhold, og det var meningen at starte maskinen, når den var helt nedkølet.

- Vi havde bare ikke lige taget højde for, at når vi også ville demonstrere overisningen, så kunne vi simpelthen ikke komme ind i maskinen. Kabinen var fuldstændig frosset til, fortæller Per Baunegaard With Jensen.