Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Viden er alt

Stop stoppene. Ned med emissioner. Optimér produktivitet.

Det lyder nærmest som slagord i en god, gammeldags demonstration med kampråb og håndskrevne skilte. Men det er nu langt fra tilfældet, fortæller produktspecialist hos Volvo Entreprenørmaskiner, Lars Kristiansen. 

Der ligger megen sund fornuft bag ordene, og dem skal vi tage alvorligt, siger han, der om nogen har fingeren på den tekniske puls og udvikling i branchen. ” Det har aldrig været vigtigere at have styr på, hvad du bruger din energi til”, siger han og kommer med en lille opsang. 
”Vi har været voldsomt forvænte med at brændstof er billig og har ikke brugt resurser på at følge med i forbruget i tilstrækkelig grad”. 
”Nu står vi så overfor en situation, hvor vi skal nedbringe vores forbrug for til sidst helt at overgå til alternative energiløsninger. ”

Djævlen i detaljen
Lars Kristiansens pointe er, at fordi vi ikke har været gode nok til at følge vores forbrug og adfærd kan det være vanskeligt at komme på højde med de nye krav. Og som med alt andet, ligger djævlen gemt i detaljen. 

Derfor er han voldsomt begejstret for Volvos ”Smarter Solutions”, som er en række datadrevne features som kan give helt nye indsigter. Til ledelse, mellemledere og de medarbejdere som udfører arbejdet. 
Alle i realtid og på forskellige platforme, såsom PC’er, Ipads, Smartphones osv.
Tidligere lå viden hos få personer i toppen af organisationen. 
Med de nye, smarte it-produkter foldes viden ud til alle, som en slags paraply der samler information og lader alle komme til nye erkendelser. 

Den som har information kan ikke undgå at tage ansvar, er en af hovedideerne bag software som f.eks. Connected Map og Task Manager. 

Når du på displayet i f.eks. læssemaskinen kan se de samme data som formanden på kontoret samtidigt, er det nemt at blive enige om hvad der er bedst i en given situation. Data lyver ikke.

Task Manager

Task Manager er et forholdsvist nyintroduceret produkt som fra projektstart giver overblik, og følger og styrer projektet undervejs via delmål. 
Allokering af resurser kan foretages med stor sikkerhed, give fuld udnyttelse indenfor rammerne og kan i sidste ende også anvendes til dokumentation og kvalitetssikring. 

”Kobles Task Manager sammen med Connected Map udbygges vores viden helt ned på detailniveau. Mængder, afstande, brændstofforbrug, spildtid, logistik – alt, hvad der skal til for at vi får det bedste og meste ud af vores rå energi”, siger Lars Kristiansen og peger på skærmbilledet af en grusgrav som er dækket af Connected Map systemet. 

Alle, også fremmede vognmænd, er registreret på det virtuelle oversigtskort og kører som små legetøjsmaskiner rundt. Alle forhold er lagt ind i kortet. Hastighedszoner, hvad skal ligge hvor, hvor må der ikke lægges dette eller hint? 
Samtidig registreres alle detaljer og handlinger i loggen, som sammenfattes på displays hos alle der er opkoblet. 
Hvor meget brændstof bruges, hvor meget har enheden flyttet eller kørt osv. 
”Til at starte med har nogle maskinførere følt, at der var tale om overvågning, men fordi alle kan kigge med, betragtes det nu som et godt værktøj til at se hvor meget bedre og hvor energirigtigt opgaverne kan løses. Og så kan man jo altid drille sin makker lidt på resultaterne, når der går sport i det”, smiler Lars Kristiansen.

Enorme perspektiver
Selvom forbedringer og optimering kan synes ubetydelige i det daglige, så ligger her enorme besparelser gemt. 
”Tænk på f.eks. et motorvejsprojekt som strækker sig over flere år. Med mange aktører på kryds og tværs uden et samlet overblik. Der er mange millioner at spare – både i kroner og CO2 udledninger”.
Lars Kristiansen er overbevist om, at der skal ske en generel mentalitetsændring, så han bruger meget energi på at skabe forståelse for, hvad brug af disse systemer kan skabe af værdi ude i virksomhederne.

”Vi skal lære at følge op på vores data. Se bagud, derefter kigge indad og ændre vores tilgang til mange rutiner. 
Så kommer resultaterne”, slutter Lars Kristiansen.