Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Fremtiden er begyndt

Volvo CE er begyndt at teste verdens første prototype brint dumper og sætter samtidig mobil strømenhed i brug.

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) demonstrerer sit engagement i bæredygtig innovation gennem to nyskabende initiativer: 
Verdens første brintbrændselscelle-dumperprototype, Volvo HX04, og en mobil strømenhed, designet til at øge fleksibiliteten og bæredygtigheden på steder uden adgang til elforsyning.

Volvo CE har forpligtet sig til netto-nul drivhusgasemissioner i værdikæden inden 2040 som en del af sit Science Based Targets-initiativ (SBTi) og fremskynder nu indsatsen for at integrere bæredygtige strømkilder. 

Netop nu tester Volvo CE brintet til udvikling af elektrisk kraft i en prototype, der nok ligner en Volvo-dumper udvendigt, men så sandelig er en helt ny måde at tænke både energi og funktion.

Denne verdens første, brintbrændselscelle-dumper, Volvo HX04, er resultatet af et multi-stakeholder-forskningsprojekt, der udforsker brintteknologiens potentiale. 
Dumperen, der har fået kælenavnet ”El Kalle,” er udviklet i samarbejde med partnere som RISE Research Institutes of Sweden og PowerCell Sweden.

Volvo CE stræber efter at deltage og drive industriens grønne transformation ved at udforske forskellige teknologier og samarbejde med partnere. En vigtig partner i dette projekt er Shell, der har installeret en moderne brinttankstation på Volvo CE’s testbane i Braås. Testbanen er i øvrigt den samme som hvor verdens første knækstyrede Volvo-dumper, ” Grus Kalle” revolutionerede markedet i 1969.

Sådan virker det
Brændstofprocessen for brintkøretøjer er hurtig – Volvo HX04 lades op med 12 kg brint på cirka syv et halvt minut, hvilket gør den i stand til at køre i cirka fire timer. Brændselsceller fungerer ved at kombinere brint med ilt, og den resulterende kemiske reaktion producerer elektricitet, som driver maskinen. I processen producerer brændselsceller også varme, der kan bruges til opvarmning af førerhuset. Brændselscellerne er særdeles miljøvenlige, da de kun udsender én ting: vanddamp.

I princippet fungerer en brændselscelle meget som et batteri, bortset fra at den genererer sin egen elektricitet fra brinten ombord efter behov i stedet for at blive opladet fra en ekstern kilde. Køretøjer med brændselscelle elektriske drivlinjer har en oppetid, rækkevidde og brændstoftid svarende til den vi kender fra forbrændingsmotordrevne køretøjer i dag.
Mens batteridrevne køretøjer og biobrændstoffer er almindelige og frit tilgængelige i dag - som mere bæredygtige alternativer til diesel - forventes brintdrevne maskiner først at blive introduceret i handlen i løbet af anden halvdel af dette årti.

Mobil enhed holder på strømmen
Markedet for elektriske entreprenørmaskiner, f.eks. Volvos el-drevne 23 tons EC230 Electric gravemaskine, er i sin vorden. På kompaktområdet med de lidt mindre maskiner, vinder de tyste, eldrevne grave- og læssemaskiner hastigt terræn rundt omkring hos landets entreprenører, forsyninger og kommuner.
Den stigende brug af elektriske maskiner giver dog i nogle tilfælde udfordringer med at have nok elektricitet tilgængelig ude på pladserne, hvilket kan være en frustrerende flaskehals. Men der er hjælp på vej.

Nu lancerer Volvo CE en mobil strømenhed, der udvider mulighederne for bæredygtig kraftforsyning på steder uden pålidelig adgang til elforsyning. 
Denne enhed er designet til at levere varig og fleksibel strøm til steder med begrænset adgang til strøm.
Den transportable 600 volt strømenhed, distribueres lige nu til udvalgte kunder, og leverer lige netop dette med sin nul-emissions batteridrevne energi, som er til rådighed præcis når og hvor det er påkrævet.

Den er aktuelt ved at blive implementeret på forskellige steder, inklusive Sveriges største fossilfrie arbejdsplads i Slakthusområdet/kødemballeringsområdet i Stockholm by sammen med entreprenørfirmaet Skanska. 

Den leverer strøm til den nye 23 tons EC230 Electric-gravemaskine og sikrer dermed emissionsfri drift på stedet. Det forandrer fuldstændig branchens tilgang til fossilfrie kraftløsninger - og åbner døren til fremtiden.

Volvo sætter strøm til
Elektricitet er fremtidens energi, uanset om strømmen er generet af brint eller lagret i en mobil enhed. 
Begge disse initiativer viser Volvo CE’s engagement i at skabe en netto-nul fremtid og afspejler en evne til at innovere inden for forskellige teknologier, herunder brintbrændselsceller og mobile strømenheder. 

Ved at forfølge disse projekter søger Volvo CE at positionere sig som en leder inden for bæredygtige konstruktionsteknologier og bidrage til dekarboniseringen af bl.a. byggebranchen i løbet af dette årti.