Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Asfalt er ikke bare asfalt…

Hos Colas i Horsens kan der fabrikeres mere end 150 forskellige slags asfalt.

Mange forbinder en asfaltfabrik med et sted, hvor alt og alle er beget til i tjæreagtige substanser, men den fordom afkræftes øjeblikkeligt man træder ind på fabriksområdet i Horsens. Her hersker ryddelig orden på fabriksområdet, hvor det store asfaltværk med sine luger dominerer synsfeltet. Faktisk har man ikke brugt tjære i asfaltproduktion i mange år.

Horsens Asfaltfabrik er Colas Danmarks asfaltfabrik i Syd- og Østjylland og blev opført for et par år siden på Meteorvej i Industriområde Vest, efter at have ligget på Grønlandsvej ved havnen i Horsens i mange år. Der er i alt 25 mennesker beskæftiget på fabrikken og det tilhørende entreprisekontor, hvor af et team på 7 mand holder selve asfaltværket i drift gennem to-holds skift.

Lastbiler kører ind, vejes, henter den mængde og type asfalt der er bestilt. Et nummer på asfaltværket, fortæller chaufføren, hvor til han skal køre for at få den bestilte asfalt. Den fyldte lastbil vejes igen på vej ud og så afsted til byggepladsen. 

Tiden er en vigtig faktor, fortæller fabrikschef Danni Nilsson, mens vi bevæger os ud i området for en lille rundvisning og indføring i asfaltens mysterier. Asfalten kan nemlig højst holdes brugbar i 18 timer, men det er ikke ualmindeligt, at ”vinduet” kun er 5 eller 3 timer. Så skal asfalten være lagt, ellers er den uanvendelig. Sådan går der mere end 250.000 ton asfalt igennem værket hvert år. Materialerne køres ind, forarbejdes – og asfalten køres ud i som et logistisk puslespil i 3D.

Rundt omkring i store betonbåse, ligger materialer til fabrikationen oplagret i et særligt system, så logistikken på pladsen er så hensigtsmæssig som muligt. Mange af de store bunker er lagt under tag, så regnen ikke kan udvande materialet og forøge tørringsprocessen. 1% mere vand i materialet betyder 10% højere omkostning i produktionen, fortæller Danni Nilsson.

Maskinfører Carl Larsen kører rundt og henter de materialer som skal anvendes i de løbede ordreproduktioner. Med den store skovl fyldt på hans nye Volvo L150H læssemaskine, kører han op ad rampen og hælder materialet ned i store kasser, så blandemesteren i bygningen 100 meter væk, har noget at arbejde med.

Asfalt leveres med indbyggede egenskaber.

Der anvendes op til 25 forskellige ingredienser i asfalten, dog sjældent samtidigt, og blandemesteren har mere end 150 recepter i sin opskriftsbog, så han nøjagtigt kan sammensætte den type asfalt som kunden ønsker. 

Det kan være mere eller mindre lyse/mørke varianter, det kan være røde eller blå typer til specielle vejmarkeringer eller det kan være asfalt med indbyggede egenskaber. Det kan eksempelvist være ”permeabel” asfalt som kendetegnes ved at have en meget stor porevolumen, så vand lettere kan trænge ned gennem asfalten. Derfor kaldes den også for ”drænasfalt”, da den sørger for, at vandet på vejbanen løber hurtigt gennem til belægningen nedenunder, hvorefter det ledes bort fra vejen.

Der tages konstant laboratorieprøver af alle de materialer som indgår i produktionen for at sikre, at den færdige asfalt blandes, så den har de ønskede egenskaber. Selv når asfalten er lagt på vejen ude i terrænet tages der boreprøver, som analyseres i Colas eget laboratorium.

Asfalt er en gammel opfindelse.
Asfalt er synonymt med alle vores moderne veje, fra smalle cykelstier til 4-sporede motorveje. Man kunne derfor let fristes til at tro, at asfalt er en forholdsvist ny opfindelse. Det er dog ikke tilfældet. Asfalt har været i brugt til forskellige formål så tidligt som 3800 år f.Kr.

Det er bindemidlet Bitumen, der hovedsageligt bestemmer asfaltens farve. Overordnet set består asfalt af en nøje sammensat blanding af stenmaterialer bundet sammen af Bitumen. Bitumen udvindes som en slags restprodukt fra olie, og er en klistret, sort og meget viskøs masse. 

Der anvendes mestendels grus og knuste skærver i varierende størrelser i asfalten, alt efter om der er tale om bære- eller slidlag – og hvilken type overflade man ønsker. Der kan også tilsættes affræset ”brugt” asfalt i knust tilstand, hvilket er sund fornuft fra et miljømæssigt synspunkt. Der kan desuden iblandes gamle aviser og andre restprodukter. Denne form for re-cycling fremmer bæredygtigheden, og hvorfor skulle vi ikke gøre det, i stedet for kun at benytte nyudvundne råstoffer, bemærker Danni Nilsson. 

”Vi har et langsigtet mål om at forbedre og udvikle vores produktion og lægger stor vægt på, at genanvendte materialer og restprodukter overholder krav til miljø og arbejdsmiljø, siger fabrikschefen. ” Sådan fremtidssikrer vi muligheden for at genanvende asfalt i mange år fremover samtidig med, at vi tager hensyn til det omgivende miljø og vores medarbejderes arbejdsmiljø.”

Ny Volvo L150H formindsker forbrug.

I disse tider, hvor prisen på alting stiger, skal man kigge godt på sine omkostninger, og derfor faldt valget på en Volvo L150H læssemaskine, da asfaltfabrikken for nylig skulle investere i nyt materiel. Besparelsen anslår Danni Nilsson og Carl Larsen til at ligge på cirka 20%, hvilket er temmelig væsentligt, når der bruges 16 liter bio-brændstof i timen. 4 liter sparet brændstof i timen bliver til noget på et år, er de enige om.

Maskinfører Carl Larsen har selv været med inde over indkøbet, så der bl.a. er komplet lys- og lydpakke, overtryk i kabinen, vægt, oliefyr og meget mere på komfortsiden. Komforten er vigtig og her har Volvo levet helt op til forventningerne, siger han. ”Selvom jeg endnu kun har kørt 550 timer i maskinen siden efteråret, så er jeg meget glad for den. Den er helt lydtæt og jeg sidder så godt, som i min egen ”stue””, griner han. Det er stort set kun ham der kører læssemaskinen, og han passer rigtig godt på den. 

”Det er min arbejdsplads, hvor jeg bruger mange timer hver dag, så den skal bare se ordentlig ud, både inde og ude”, bedyrer han.

Der er Volvo Guld Serviceaftale med på maskinen som Colas forventer skal køre i 12-13.000 timer på asfaltfabrikken. En gennemsnitlig arbejdsdag flytter Carl Larsen cirka 1.000 ton materialer med læssemaskinen. Når der i sommerhalvåret kan det tal mere end fordobles, og rekorden på en dag er langt over 3.000 tons. Men så er der også ret travlt, siger Carl Larsen med jysk beskedenhed. 

De seneste år har den fynske motorvej været den helt stor aftager af asfalt fra Horsens Asfaltfabrik. Med beliggenheden tæt på E45 motorvejen, er der gode forbindelseslinjer ud til vejbyggerierne i landet. I de kommende år startes udbygningen af motorvej E45 fra Vejle til Skanderborg, og her skal der også bruges enorme mængder af velproduceret asfalt. En opgave som både Danni Nilsson og Carl Larsen håber at være en del af.


FAKTA:

Langt størstedelen af den asfalt der bruges produceres i dag, er med genbrug af gammelt asfalt. På et moderne anlæg kan der produceres med over 50% genbrugsmateriale, så under halvdelen er jomfruelig materialer fra Danmark eller Norge. For at blødgøre bindemidlet bitumen er det nødvendig at opvarme hele massen så det kan blandes med de øvrige materialer.