Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Volvo Entreprenørmaskiner styrker egne uddannelsesindsatser

Jesper V. Poulsen er manden som skal udvikle de interne uddannelsestilbud hos Volvo Entreprenørmaskiner A/S i Taulov.

Der kommer hele tiden nye ting til. Nye informationer, opdateringer, systemer og programmer ledes i en lind strøm fra Volvo fabrikkerne internationalt ud i de enkelte landes filialer. Udviklingen indenfor entreprenørmaskiner er stor i disse år, og strømmen af ny viden og indsigter er vokset tilsvarende.

Derfor er der opstået et behov for en koordinerende person, der har overblikket og kompetencerne til at sikre, at der udbredes, og ikke tabes, værdifuld viden og at alle medarbejdere hele tiden er klædt bedst muligt fagligt på. I sidste ende drejer det sig jo om at kunne overføre de nyeste teknologiske fordele til kunderne hos Volvo Entreprenørmaskiner A/S.

Jesper V. Poulsen er for nylig tiltrådt som en slags teknisk træner, der fremover skal varetage den vigtige funktion i et hus, hvor alle aktiviteter stort set roterer om teknisk formåen og viden. 

Fra telefonopkald om mekaniske problemer på en gravemaskine til implementering af nyeste Dig-Assist software”. 
Jesper V. Poulsen er ”gammel” Volvo-mand med over 5 år i Teknisk Afdeling i Taulov, men har været væk i nogle år, inden han i efteråret fik muligheden for at vende tilbage i den nyoprettede stilling som uddannelses- og teknisk specialist.

”Ja, jeg kender jo butikken”, siger han over en kop kaffe, ” og det er selvfølgelig en fordel at være fortrolig med den daglige rummel, og måden vi fungerer på internt”. Hans målgruppe er kort fortalt: ALLE på eftermarkedssiden, understreger han.

”Det er alle faggrupper i huset, som vil blive berørt. Jeg retter kurser mod både det tekniske personale, men reservedels- og værkførerteams vil få puttet mere ny viden på”.

Volvo Construction Equipment har naturligvis selv uddannelsescentre i Tyskland og Sverige, og det er herfra, at megen information tilflyder Jesper V. Poulsen. Hans opgave er efterfølgende at ”fordanske” stoffet og formidle det videre til de relevante modtagere. 

Vigtig vidensdeling
Desuden kommer underleverandører og samarbejdspartnere ind i læringsbilledet med nyheder og opdateringer fra deres egne produktuniverser. Dette skal også tilpasses og bringes videre, lige som al intern viden der opsamles over tid, skal deles. Alle mekanikere og servicefolk hos Volvo Entreprenørmaskiner har i dag tilgang til Volvos e-learningscenter, men der er stor forskel på, i hvor høj grad den enkelte benytter muligheden. Heldigvis er kulturen hos Volvo Entreprenørmaskiner, at alle trækker på alle, også på tværs af, hvor i landet de befinder sig. 

”En maskinmekaniker lærer nu engang bedst gennem fingrene”, siger Jesper V. Poulsen, og det skal vi naturligvis udnytte gennem vidensdeling – at lære af hinanden”. 

Derfor vil han jævnligt holde kurser med 4-6 mekanikere ad gangen, ligesom han vil lægge vægt på at nytilkomne medarbejdere får et effektivt on-boarding forløb med introduktion til diverse systemer, fejlkodninger mv. Størstedelen af Volvo Entreprenørmaskiners teknikere kører ude i landet, så jo hurtigere de kan komme på landevej, des bedre.

”Vi er langt fremme på flere områder. Blandt andet har Dig-Assist og de nye el-drevne entreprenørmaskiner øget behovet for uddannelse, ligesom Corona-perioden har ophobet et behov for efteruddannelse generelt”, fortæller Jesper V. Poulsen, som pointerer, at den samlede viden i et så dynamisk hus er uvurderlig – og en enorm værdi for virksomheden, men i endnu højere grad for kunderne rundt omkring i landet.

Værkstedschef Jane Gøransson supplerer,” Udviklingen indenfor entreprenørmaskiner gør, at vi skal specialisere os på flere og flere områder. Det kræver, at vi alle, ikke mindst vores tekniske folk, konstant dygtiggør sig og erhverver nye kompetencer. Vi vil naturligvis fortsat benytte efteruddannelserne hos ”Store” Volvo, men også udvikle vores egne interne kursusforløb, så vi hele tiden står stærkt med det nyeste, til gavn for vores kunder”.