Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Bæredygtighed på dagsorden

137 medarbejdere og en professionel bestyrelse har sat en grøn kurs i det nordjyske.

Det er en lidt blandet landhandel, for hos virksomheden S.P.Jensen A/S tilbyder man kloak arbejde, TV-inspektion, slamsugning, murer, tømrer, maler og VVS- arbejde. Plus en del andet. Man fristes nærmest til at kalde S.P. Jensen A/S for en slags totalentreprenør. Som S.P.Jensen A/S lakonisk og en smule ”ujysk” meddeler på sin hjemmeside: ”Vi kan alt!”

Kunderne kommer fra alle hjørner af det nordjyske og tæller kommuner, boligselskaber, private virksomheder, forsikringsselskaber samt hr. og fru Danmark, som skal have udført en opgave. 

Virksomheden ligger i Svenstrup lidt syd for Aalborg og startede i 1997 som et kloak- og VVS-installationsfirma. I 2006, hvor selskabets nuværende, adm. direktør Morten Hübertz Bak kom til, var medarbejderstaben på 23 – et tal som nu er vokset til 137. For halvandet år siden valgte ejere og ledelse, at indsætte en professionel bestyrelse til at afstikke den fremtidige kurs og sikre, at de vedtagne strategier gennemføres i virkeligheden og ikke ender som blot vidtløftige hensigter. 

Det har allerede resulteret i konkrete beslutninger som i dag indvirker i alle kroge og hjørner af virksomheden. Beslutningen om at gå ”all-in” på den grønne omstilling og lade bæredygtighedstanker gennemsyre alle handlinger og aktiviteter. At insistere på, at S.P.Jensen A/S er ”firstmover” i transformeringen fra sort til grøn – og rodfæste en tro på, at vejen fra lineær til cirkulær økonomi er den rigtige vej at gå.

Opnåelige mål bliver nået
Helt lavpraktisk er mange af beslutningens konsekvenser allerede udmøntet. Solceller på tagene levere driftsstrøm til domicilet i Svenstrup, seks formandsbiler er elektriske, et par elektriske TV-inspektionsbiler er på vej og en elektrisk Volvo EC18 gravemaskine er netop taget i brug. De mange delmål nås stille og roligt.

”Det har været - og er stadig en sej proces at komme igennem, fortæller kvalitets- og bæredygtighedsmanager Lars Pedersen, ”som firstmover er der i sagens natur ikke så mange at spørge til råds, og vi har derfor måtte drage vores egne erfaringer.” 

Erfaringer som nu resulterer i, at det er andre aktører som henvender sig til S.P.Jensen A/S for at høre om, hvordan grønne tiltag håndteres og få inspiration til selv at komme i gang.

”Aalborg kommune har været positivt indstillet hele vejen igennem og det har bidraget til at gøre forløbet mere smidigt. Nu kan vi så takke ved at vidensdele med forskellige spillere og organisationer i området”, siger adm. direktør Morten Hübertz Bak. 

Rygtet om den innovative virksomheds transformation er også nået længere ud i landet end det jyske. For nylig kom en henvendelse fra Helsingør kommune som var nysgerrige på at høre, ”hvordan er det lige I gør tingene?” S.P.Jensen A/S er desuden engageret i en del samarbejder i Klimaalliancen Aalborg, We Build Denmark, SMV grøn og Erhvervshus Nordjylland.

”Vi har skulle sparke nogle døre ind – men nu kommer de til os. Regionens AMU centre har netop bedt os om at fortælle omkring vores tiltag, så de kan overveje at bygge noget af det ind i deres uddannelsesprogrammer”, fortæller Lars Pedersen.

Alt maskineri skal være elektrisk

Som nævnt har S.P.Jensen A/S taget sin første elektriske gravemaskine i brug, en Volvo EC18 Electric som typisk skal bruges til opgaver i kloak-afdelingen. Her har afdelingsleder Andreas Mejlholm haft en kraftig finger med i spillet, selv om han må indrømme, at han var lidt skeptisk til at starte med. 

Så fik han selv en elektrisk firmabil at køre i, ”og nu er bilen i privaten sør’me også kommet på strøm, griner han. ”Vi havde den elektriske gravemaskine på prøve i nogle dage, og den kom aldrig retur til Volvo. Den blev her”.

For fremtiden vil den grønne bevidsthed og firmaets engagement i bæredygtighed have en stor indflydelse på hverdagens drift. 
”Det er dyrt at gå fra en sort til grøn hverdag, men det er endnu dyrere ikke at gøre det. De grønne miljø- og klimamål vil inden få år definerer hvem som får opgaverne,” forudser Morten Hübertz Bak, ” og derfor har vi besluttet at følge punkterne i EU’s taksonomi.”

EU’s taksonomi er et sæt fælles regler for, hvad der kan betegnes som værende miljømæssigt bæredygtigt på tværs af EU. Det rummer blandt andet seks miljømål, som økonomiske aktiviteter skal bidrage væsentligt til for at blive klassificeret som bæredygtige samt fire betingelser, der skal være opfyldt, for at kunne definere, om en økonomisk aktivitet er bæredygtig.

Krav til bæredygtighed stiger
Kommuner, boligselskaber og forsikringsselskaber er allerede begyndt at inddrage disse krav i udbudsmaterialerne, og de som ikke er klædt ordentligt på, får nogle problemer med at vinde opgaver”, forudser direktøren,
”derfor tror vi på, at vores ”bløde” måde at indfase forandringerne med dertil hørerende omkostninger er den rette, i stedet for lige pludselig at ramme muren uden at være forberedt”. 

”Det vil også blive afgørende i fremtidens rekruttering”, supplerer Andreas Mejlholm,” vi kan allerede i dag høre på de unge mennesker, at de går op i bæredygtighed og miljø, og at det bliver afgørende for, hvor de vil lægge deres arbejdsliv”.

”Som firstmover er der i sagens natur ikke så mange at spørge til råds, og vi har derfor måtte drage vores egne erfaringer”

Lars Pedersen
Kvalitets- og bæredygtigheds-
manager hos S.P.Jensen A/S


S.P.JENSEN A/S OG BÆREDYGTIGHED

”Bæredygtighed handler for os hos S.P.Jensen A/S om at bevare og beskytte miljøet for fremtidige generationer. Ved at arbejde med bæredygtighed forsøger vi at reducere vores negative indvirkning på naturen, bevare biodiversiteten, minimere forurening og bevare ressourcer som vand, jord og luftkvalitet.”