Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

M.J. Eriksson sætter Fehmern på skinner

Ringsted-Femern banen er et af Danmarkshistoriens største anlægsprojekter. Jernbanen bliver en vigtig del af en helt ny, klimavenlig transportkorridor mellem Danmark og Europa, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029.

I ensom majestæt står den gamle bro over Flintinge Å i terrænet, og vidner om det, som den gennem hundrede år bar på sine smukke, klassiske skuldre: jernbaneforbindelsen fra Sjælland til Færgehavnen i Rødby. Nu står den og ser lidt forvirret ud, efterladt midt i det hele. Åen, der i årtier har gennemløbet broens halvrunde bug, er lagt om og forsvundet hen over sommeren, ligesom de store sveller og skinner på toppen af broen.

Jernbane opgraderes
Siden april måned har strækningen mellem Nykøbing Falster og Rødby undergået noget af en forvandling. Det gamle enkeltspor er væk og der udvides for fuld kraft for at give plads til dobbeltspors togtrafik, som inden dette årtis udløb, skal fragte tusindvis af passagerer til og fra Europa gennem Fehmern forbindelsen, og dermed gøre Scandlines færger og Lollands ensomme enkeltsporsbroer overflødige.
I årene frem mod åbningen af tunnelen under Femern Bælt, opgraderer og moderniserer Banedanmark jernbanen mellem Ringsted og Rødby, så den er klar til den nye trafikkorridor til Tyskland. Femern-forbindelsen er Danmarkshistoriens største anlægsbyggeri og bliver en port til Europa, der giver pendlere og passagerer en moderne jernbane med hurtigere og klimavenlige tog.

Opgraderingen af den ca. 120 km lange strækning mellem Ringsted og Femern skal sikre, at jernbanen har den ønskede kapacitet i fremtiden, og giver samtidig pendlere og passagerer på Sydsjælland og Lolland-Falster en moderne og grøn jernbane. 

M.J. Eriksson er med 33 kilometer

På en væsentlig del af strækningen er det Danmarks største jordentreprenør M.J. Eriksson, som har opgaven med at flytte de mange kubikmeter jord, konstruere nye broer, faunapassager og lægge det dobbelte spor an til montering af sveller, skinner, signalposter og hvad der ellers hører til en moderne jernbane.
Den 33 kilometer lange opgave er delt i 2 etaper, hvoraf første etape er opdelt i 3 sektioner og netop nu nærmer første sektion sig en afslutning. REVY besøgte projektet en solrig dag i september og fik en guidet tur langs den kommende banestrækning, der skærer sig som en kniv gennem de flade lollandske marker. 

Guiden er formand Hans Hoffmann, som har været med fra starten i foråret og hans opgave er, at få det hele til at køre på skinner, så at sige. Blandt andet har han styr på de cirka femogtyve gule dumpere, der som små myrer piler op og ned ad banestrækket. 

Der graves og flyttes enorme mængder materiale, for der skal graves dybt og fyldes solidt på igen, for at de kommende klimavenlige elektriske tog vil suse komfortabelt gennem landskabet. Atten af Volvo dumperne er monteret med ekstra brede dæk, da jorden visse steder er meget blød og svær at køre i for almindelige dækstørrelser. 

Bløde bunde
Flere steder på strækningen møder vi enorme udgravninger eller blødbundsudskiftninger, som de hedder på fagsproget. Områder hvor blød mosejord er bortgravet og erstattet med stabil og grus. Helt op til 80.000 kubikmeter – eller 145.000 ton jord skal fjernes og erstattes før de ”bløde punkter” kan betegnes som stabile nok til tung trafik. 
Den bortgravede jord, som ikke kan anvendes andre steder i projektet, lægges ud på markerne, hvor den om få år kan bruges som frugtbar landbrugsjord.

”Disse ”bløde bunde” er noget af det som kan overraske os i forhold til det planlagte. For hvor stort er et hul egentligt, når man planlægger sådan et projekt, og hvor langt ned skal vi før vi rammer fast grund? Det er umuligt at vide”, fortæller formanden, mens han behændigt manøvrerer den lukkede ATV gennem det ujævne underlag. Inden længe kommer der først fine knuste skærver på, inden de store og grove skærver, som holder selve banelegemerne, lægges øverst.

De gode og mindre gode overraskelser vendes på jævnlige møder med Banedanmark, så der hele tiden er konsensus og alle kender status. ” Vi har et supergodt samarbejde med de tilsynsførende i Banedanmark, hvilket er dejligt, for vi skal jo arbejde tæt sammen i et par år endnu”, siger Hans Hoffmann med et smil. 

On-site service, der bare kører...
På pladsen ved Pommer Alle, helt tæt på banestrækket, står et par dumpere opmarcheret. Her arbejder servicetekniker fra Volvo Entreprenørmaskiner, Ebbe Caspersen, med at servicere de store ”trækheste”, som har brug for lidt mekanisk kærlighed og opmærksomhed, for det tunge og uafladelige arbejde tærer på maskinerne. 
Langt de fleste servicebesøg eller reparationer foregår ”on-site” med Volvos mobile værksteder, og som regel med Ebbe Caspersen som udgangspunkt, da han bor kun en halv times kørsel fra pladsen ved Toreby.
Det er effektivt og tidsbesparende, og fordi han er en erfaren tekniker med overblik og mange år i branchen, kan han ofte sikre flowet ved at prioritere opgaverne, så kunden får den bedste udnyttelse af maskinerne. Når behovet opstår, ringer maskinførerne ofte direkte til servicetekniker Ebbe Caspersen – kommunikationen skal være smidig og servicen fleksibel, det fungerer bedst, er alle enige om.

Karen Hyttemads fra M.J. Eriksson administrerer MJE’s maskiner og mandskab. Hun har gennem mange år været med til at bygge entreprenørfirmaet op til hvor det er i dag, med mere end 700 medarbejdere beskæftiget – og hun ved noget om maskiner og de mennesker som sidder i dem. Da vi spørger til hendes officielle titel, smiler hun og siger, ”MJE er jo et gammelt familiefirma, og det der med titler, bruger vi ikke rigtig”. Til gengæld vil hun meget gerne fortælle om sit forhold til maskinerne fra Volvo.

”Det er altid til at få Volvo maskiner – enten hos Volvo Entreprenørmaskiner eller hos udlejningsfirmaerne, hvilket vi er glade for. For Volvo, og ikke mindst dumperne, er driftssikre – de bare kører og kører”, siger Karen Hyttemads, som påskønner det tætte samarbejde med Volvo kundekonsulent Flemming Sonne Jensen. Han er i mange situationer med til at løse udfordringerne, nærmest før de opstår.

I alt har M.J. Eriksson i omegnen af 100 maskiner kørerne i projektet. Lige udenfor Rødby er et andet hold medarbejdere i gravemaskiner og dumpere nemlig ved at grave sig den modsatte vej, nordøstover, i retning mod Nykøbing Falster. 

FAKTA:

Ny moderne jernbane til Europa
Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks største 
infrastrukturprojekter og består af mange forskellige 
opgraderinger, bl.a.

• Der bygges et 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen.
• Kurver rettes ud og banedæmninger forstærkes, så togene kan køre hurtigere i fremtiden.
• Der bygges firbenshabitater, paddehegn og -passager af hensyn til dyreliv og miljø.