Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

PEMS ER VEJEN FREM

Portable Emissions Measurement Systems – målinger i virkelighedens verden.

Forbrændingsmotorer udleder gasarter og partikler, det ved alle. De fleste ved også, at kravene til renere og færre udledninger skærpes voldsomt i disse år. På europæisk niveau fastsætter EU normer og grænseværdier for, hvor meget en motor må udlede. Det være sig CO, CO2, nOX, Hydro Carbon og flere andre.

Disse normer og grænseværdier defineres i sterile laboratorier, og derfor er det også nødvendigt at måle efter i virkelighedens verden. Det sker hos Volvo CE via et omrejsende team af svenske specialister, der dækker både Danmark og Sverige. Med deres transportable laboratorium tester og analysere de Volvos forskellige maskiner ”in real life”. 

For at opfylde kravene skal 9 maskiner med under 2400 timer testes. De repræsenterer ”den nyere motor”, mens 9 maskiner med mere end 5600 timer i brug dækker de ”brugte” maskiner. Der testes på dumpere, grave- og læssemaskiner. 

Vi møder PEMS teamet en strålende solskinsdag hos Roskilde Sten og Grus ved Øde Hastrup, hvor også produktspecialist Kim Olsen fra Volvo Entreprenørmaskiner er mødt op for at være med. Det er første gang at der testes EURO 5 norm på Volvo entreprenørmaskiner i Danmark, fordi det kræver, at man rent fysisk har maskiner som har gået mere end 5600 timer. 

Transportabelt laboratorium
PEMS teamet monterer det omfattende målegrej på maskinen, en A30G dumper, der får lov til at køre i en daglig arbejdsrutine, mens sensorer rapportere ind i datasystemet. Herefter kan resultater udlæses og analyseres, inden de med dokumentation udfærdiges i en rapport som indsendes til myndighederne. Her indsamles og sammenkøres resultaterne, der så lægges til grund for næste EURO norm. Resultaterne er offentlige og frit tilgængelige. 

Denne dumper fra Roskilde Sten og Grus med en 11 liters EURO 5 motor har gået 6200 timer, og på trods af, at den er godt brugt, klarer den testen til UG. Værdierne ligger, til alles positive overraskelse, 50% under den højest tilladte værdi. 
En af årsagerne er den effektive brændstofdosering, varme/holde funktionen af motoren samt EATS/SCR udstødningssystemet, der holdes effektivt under lave motorbelastninger og tomgang, forklarer Kim Olsen. 

Resultatet forbløffer ikke maskinfører Jan Johansen fra Roskilde Sten og Grus.
”Næ, siger han tørt,” efter at jeg er kommet over i min Volvo A30G dumper med Euro 5 norm og Common Rail indsprøjtning, så fornemmede jeg det. Den arbejder så stille, ingen støj eller irriterende vibrationer.” Fordele som heldigvis også skinner igennem i PEMS resultaterne.

Volvo CE bruger de indvundne data til at optimere motorproduktionen, og det er derfor kun Volvo entreprenørmaskiner med Volvo producerede motorer der indgår i testen. Lige nu testes derfor 8, 11, 13 og 16 liters motorer. 

”Vi gør alt hvad vi kan for at være så grønne i hverdagen som muligt, og derfor mener vi, at det giver god mening at følge udviklingen imod renere motorer og materiel i det hele taget”, siger formand Tom Kristensen fra Roskilde Sten og Grus. ”Så det er fint, at vi kan deltage i udviklingen ved at stille vores Volvo maskiner til rådighed”.