Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Det handler om indstillingen

Dansk Miljø og Genbrug handler om råstoffer, miljø og jord. En fokuseret indstilling til tingene er fællesnævneren.

På turen gennem det skønne, grønne midtsjællandske landskab passerer vi flere grusgrave undervejs. Grusgraven vi skal besøge, ligger i Lynge syd for Sorø, i et område kaldet Topshøj. I første omgang misser vi indkørslen, da det langtfra ligner en grusgrav. Men den er god nok, et skilt midt i alt det grønne proklamerer, at her arbejder Dansk Miljø og Genbrug, og efter en kort køretur ad en snoet grusvej lander vi på pladsen, hvor en enkelt Volvo L150H læssemaskine holder parkeret. Ude i periferien af arealet tøffer en bulldozer rundt med overfladejord, så terrænet bliver så plant, at der snildt kunne anlægges en golfbane. Et par småsøer omkranset af stejle skrænter op mod det gamle landskab fuldender naturidyllen.

Stilheden brydes, da Daniel Opiola ankommer efter et par minutter. Han er afdelingsleder i Dansk Miljø og Genbrug, og pendler rundt for at koordinere arbejdet mellem de forskellige lokationer hvor virksomheden er i gang. Han fortæller, at denne plads i udkanten af Sorø er lige ved at være færdigbehandlet og reetableret. Lodsejeren ønsker, at området føres så meget som muligt tilbage og fremover være grøn og rekreativ natur. Derfor den udglattende dozer i skovkanten. 

Endnu en afsluttet opgave - og udvinding
I små 10 år er der hentet grus og sten op af dette område. Et par bunker blandet grus og sten samt et bjerg af knust sten vidner om aktiviteten, men nu er det endegyldigt slut. Maskiner og stenværker er flyttet til andre positioner for efterspørgslen på råstoffer er stor – og mængden omvendt faldende.

”Jeg tror, at det er helt slut med at grave grus på Sjælland i 2050 og formentlig før”, siger Daniel Opiola, mens vi sætter os i solen og nyder den smukke udsigt. Derfor arbejder virksomheden også med at genanvende råjord til bygge- og anlægsprojekter, så man sparer lidt på råstofferne i undergrunden. For eksempel har Vejdirektoratet brugt råjord til at anlægge motorvejsafkørsler.

Dansk Miljø og Genbrug har fem aktive grusgrave i Sorø-området og to i Næstved. Desuden miljøcentre i Sorø, Roskilde og Næstved og en miljøplads i Holbæk, alle supporterer virksomhedens andet ben, miljø og affaldssortering til genanvendelse.

En virksomhed med fokus på miljø 
Dansk Miljø og Genbrug blev etableret i 1990 og har fra dag ét arbejdet med miljøet. I dag er virksomheden en del af Uglehøj-koncernen der også ejer vognmandsfirmaet Frede Andersen & Søn A/S og Forlev A/S. Omkring 20 medarbejdere arbejder med jord, råstoffer og affald, og fordi virksomheden kan tilbyde totalløsninger og en moderne maskinpark, er kunderne trofaste og tilfredse, fortæller Daniel Opiola. Og nu begynder vi at nærme os det med indstillingen. 

”Vores kunder er gode til at fortælle os, at de er glade for vores indstilling til tingene. At vi prøver at være fleksible og omstillingsparate, når en opgave pludselig tager en ny drejning og vi må finde en ny løsning”, smiler Daniel Opiola. En anden hårdnakket indstilling i virksomheden, er respekten for naturen, som denne næsten færdigbehandlede grusgrav er et godt eksempel på. Der tænkes grønt i alle forretningsområder. 

Mange slags Volvo maskiner
I maskinparken finder vi en del Volvo maskiner. Udover den nye Volvo L150H læssemaskine råder Dansk Miljø og Genbrug over en tilsvarende ny L110 samt L120 og L180 læssemaskiner, samt to styk kompakte Volvo L25, der mest kører på jordtipperne og arbejder med forurenet jord. En Volvo A30 dumper og en ældre L150 læssemaskine i reserve er der også.

”Vi fornyer løbende vores maskinpark og har sjældent maskinerne mere end 5 år, så de er langt fra udslidte når vi skifter dem ud”, forklarer Daniel og pointerer, at denne strategi giver et effektivt flow. Gennemsnitligt kører maskinerne maksimalt 2000 timer årligt. Dansk Miljø og Genbrug har desuden valgt at tegne Volvo guldserviceaftaler på alle maskiner.

”Så skal vi ikke gå og tænke på det, ligesom vi kender de faste omkostninger. Når vores indtægter kan svinge meget hen over året, er det en stor fordel at vide, hvor omkostningerne ligger undervejs.”
 
Et godt og givtigt samarbejde

Det bæredygtige element er en hel naturlig del af hverdagen i Dansk Miljø og Genbrug, og derfor vægtes efteruddannelsen også højt. Volvo-maskinførerne er tilmeldt nogle af de hold som til efteråret skal til Eskilstuna på Volvo ECO Operator kurser, hvor det handler om at omsætte nyvunden viden til reelle miljøbesparelser.
”Vi er glade for samarbejdet med Volvo Entreprenørmaskiner og ikke mindst serviceberedskabet er der intet at klage over”, siger Daniel Opiola. ” Når vi en sjælden gang holder stille med maskinerne, er Volvo’s servicevogn hurtigt på pletten, og vores nedetid bliver så kort som mulig inden vi kan komme i gang igen”. 

Det går godt i Dansk Miljø og Genbrug. ”Ikke to dage er ens, opgaverne står i kø og vi glæder os til fremtiden”, siger Daniel Opiola til slut, inden han vandrer ned over de udglattede jorde i den nu lukkede grusgrav for at veksle et par ord med maskinføreren. 

Et par rovfugle slår et sving ned over den ene af de små søer inden de forsvinder ind i skovbrynet. Der er allerede nyt liv i den gamle grusgrav.