Volvo Entreprenørmaskiner A/S Danmark

Kronløbsøen er under udgravning

Et fantastisk byggeprojekt i Københavns Nordhavn nærmer sig sin afslutning.

Armen og bommen svinger ud over spunsvæggen og forsvinder 8 – 10 meter ned i det grønne dyb. Et øjeblik efter kommer skovlen op, fyldt med sand og vandet fossende ud til alle sider. Kronløbsøen er endnu en skovlfuld nærmere sin nye ø-status.

I den gule Volvo EC480EL gravemaskine sidder maskinfører Henry Nielsen, også kaldet ”Solskin” på grund af sit altid gode humør. Han har gennem 37 år arbejdet med gravemaskiner – de seneste 25 år i Volvo-maskiner, understreger han, da vi aflægger den store byggeplads et besøg.

Byggepladsen og det nye boligbyggeri ligger på et opfyldt stykke af den gamle Nordhavn, i det såkaldte Kronløbsbassin, hvor skibe gennem århundreder har fragtet laster til og fra hovedstaden. Ved at slå to rækker spuns i bassinet og derefter fylde 300.000 kubikmeter sand fra Køge Bugt ind, har det været muligt at bygge mere end 230 boliger i et spektakulært byggeprojekt, som vil stå helt færdigt i 2024. De første lejligheder på den ufærdige ø er ved at være klar til indflytning.

Det er NCC Hercules som har stået for funderingen, der har været en forudsætning for, at byggeriet overhovedet har kunne lade sig gøre. Gravemaskiner og lastbiler har takket været sandet kunne køre rundt på øen og nu følger NCC Hercules en detaljeret plan, så sandet kommer væk igen.

Bid for bid fjernes byggepladsen i takt med at byggeriet er færdigt – endnu mangler 100.000 kubikmeter at blive flyttet. Der arbejdes dels med skovlen og dels med en stor sandpumpe monteret på armen. Det opgravede og oppumpede sand sendes via et langt, flydende rør ud til yderste spunsvæg, hvor skibe laster sandet og sejler det videre til andre byggeprojekter. Det samme sand bruges op til fire gange i forskellige byggerier, fortæller produktionsleder Lasse Mortensen fra NCC Hercules.

Påsejlinger skal undgås
At fjerne så meget sand er en kompleks opgave, da dele af øen allerede er taget i brug og der skal etableres broer som forbinder øen med den øvrige havn. Når den sidste sand er væk, kan man sejle hele vejen rundt i en mindre båd. Større skibe kan ikke komme ind, for under vandoverfladen ud mod den åbne havn etableres en påsejlingssikring. Risikoen for, at et stort skib med gamle eller defekte navigationssystemer tror, at der stadig er havnebassin og derfor forvilder sig ind, skal elimineres. Eventuelt vildfarne skibe skal derfor gå på grund på den kæmpemæssig sandpude som anlægges under vandet foran Kronløbsøen. Også i dette arbejde spiller NCC Hercules Fundering en hovedrolle – og ikke mindst Henry ”Solskin” Nielsen.

Han skal i sin Volvo EC480EL ud på en stor flåde og med skovlen lægge store sten, grus og sand på i de rette mængder og højder. Fordi det foregår under vandoverfladen, kan han ikke fysisk se, hvad der sker – og bruger derfor sit 3D Leica-system til at måle sig frem. 

Den store 60 tons gravemaskine blev leveret til NCC Hercules i starten af året. Materielchef Frederik Abildtrup-Salmon har stået for indkøbet af gravemaskinen. 
Han fortæller, ” Vi bad om tilbud fra flere forskellige leverandører, og da de lå nogenlunde ens i priserne, blev det Volvo som løb af med ordren, ikke mindst på baggrund af deres udvidede garantier”.

”Maskinen er rolig og temmelig lydsvag”, siger Henry Nielsen, ”den er driftssikker og stabil, hvilket er meget vigtigt, når jeg med bom, arm og skovl skal ned til 10 meter for at hente tre ton sand og vand op i et hug.” 
Endnu arbejdes der fra landsiden, udover den inderste spunsvæg, men inden længe skal 480’eren til søs.

”Når vi skal i gang ude på flåden, kommer der en ekstra vægtklods på, da vi også skal arbejde meget dybt med påsejlingssikringen”, siger Henry Nielsen nærmest forventningsfuldt, inden han igen svinger ud over bassinet for endnu en skovlfuld sand.